Coalitieakkoord kost Hollands Kroon 5,5 miljoen

Datum:
 • vrijdag 16 september 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  


  Hollands Kroon – De ambities van de nieuwe coalitie gaan de gemeente Hollands Kroon tot en met 2026 ongeveer 5,5 miljoen euro kosten, dat blijkt uit de doorrekening van het coalitieakkoord.

  Stijn Vos 16-9-2022


  De grootste nieuwe kostenpost is de formatie, door onder andere het aannemen van dorpsmanagers en de uitbreiding van het college van drie naar vijf wethouders.

  Die extra formatie kost de gemeente in 2023 €743.000,-. Daarna jaarlijks €843.000,-. De komende twee jaar wil de nieuwe coalitie ook €735.000,- uitgeven aan onderzoek op het gebied van klimaat en duurzaamheid, archeologie, communicatie en datacenters. Tot en met 2026 wordt jaarlijks €35.000,- extra begroot voor opleidingskosten. Die gelden zullen worden gebruikt voor opleidingen op het gebied van communicatie. De uitvoeringskosten van al deze ambities komen jaarlijks uit op minstens €275.000,-. Het college oordeelt in de kaderbrief dat het coalitieprogramma zo goed uitvoerbaar is.

  CDA fractievoorzitter Jan-Willem van der Klugt bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering niet onder de indruk van die conclusie: “Dat haal je de koekoek. Als je het met 5,5 miljoen euro al niet redt, dan wordt het wel eens wat.” Volgens Van der Klugt is dit veel geld, een stuk meer dan de afgelopen vier jaar. Hij vraagt zich af wat de inwoners gaan merken van de investeringen: “Het zijn allemaal ‘zachte posten’; uitvoeringskosten, personeelskosten, onderzoekskosten. Wat hebben onze inwoners daaraan?” Portefeuillehouder Maarten Versluis zei hierop dat de berekening erg ruim is en dat het gaat om een bovengrens. Over de vraag wat de inwoners ervan gaan merken gaf hij slechts een algemeen antwoord, namelijk dat hij hoopt dat het vertrouwen in het bestuur toeneemt. Een meer concrete onderbouwing zal volgen bij het behandelen van de raadsvoorstellen.

  Regio Noordkop

  1 reacties :

  Jan Meijles zei

  Jan Meijlesschreef:
  16 september 2022 om 11:36
  Redacteur Stijn Vos geext wel heel erg blijk van zijn eigen – onoordeelkundife – meninf door te stellen dat de raad tegen het bestemmingsplan op B1 had kunnen stemmen. Ik had een meer journalistieke benadering van hem verwacht.
  Zijn mening klopt echter ook nog eens niet. De raad heeft in juni 2022 de 1e stap over B1 gezet. Dan volgt stap 2: B&W sturen dat naar de prov. NH ter beoordeling. Die heeft, stap 3, geoordeeld dat E daar op gebied van verkeersveiligheid niet mee kon instemmen en heeft dat de gemeente laten weten. B&W is toen met NH in overleg getreden, stap 5 en zei overeenstemming bereikt te hebben. Dat bleek niet zo en GS van NH gaf daarop een reactieve aanwijzing stap 6. Daarop ging de raad in beroep bij de Raad van State, stap7. Die besloot om overleg tussen HK en NH te heroverwegen, stap 8. Daarop heeft B&W een voorstel daarvoor aan de raad voorgelegd. Stap 9. Nu de raad akkoord is volgt stap 10. Ter inzage legging voor mogelijkheid van beroep tegen het hele bestemmingsplan bij de Raad van State. Ten eerste kan het datacenter dus niet gebouwd worden, zolang de beroepsyermijn loopt of beroep is behandeld door de Raad van State (over ca een jaar).Ten tweede had de raad gisteravond niet opeens terug kunnen gaan naar Stap 1 in deze procedure, om het besluit tot instemming met het bestemmingsplan terug te draaien. Juridisch is dat volstrekt onhoudbaar en is in tegenspraak met alle regels over ordentelijke bestuurlijke besluitvorming in ons land. Dan zou elke gemeenteraad namelijk op elk moment een eerder genomen raadsbesluit terug kunnnen draaien.
  Dan wordt ons land dus volstrekt onbestuurbaar.
  Jan Meijles

  Een reactie posten