’Gevoelig onderwerp’: Hollands Kroon als nationale energiehub komt er niet zonder slag of stoot. ’Publieke discussie over datacenters ligt nog vers in geheugen’

Datum:
 • woensdag 26 oktober 2022
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA

  Het viel de gemeente net zo koud op het dak als de meeste bewoners: de plannen van de provincie om van Hollands Kroon een ’nationale energiehub’ te maken.   Lars van der Bel 26-10-2022  Den Helder en Texel krijgen eigen opdrachten mee richting de toekomst. 

  Die plannen werden onlangs gepresenteerd in de Concept Energievisie Noord-Holland Noord en middels regionale media kenbaar gemaakt aan het grote publiek én de betrokken gemeenten. De plannen spreken van waterstoffabrieken, mega-transformatorstations en hoogspanningskabels door en over de polders van de Noordkop. In deze krant viel naar aanleiding van een interview met gedeputeerde Edward Stigter onder meer te lezen dat men zich in de Wieringermeer, rondom Middenmeer, kan opmaken voor een van de waterstoffabrieken en dat deze aangesloten zal worden op ’de toekomstige hoofdtransportleiding’ die door het gebied komt te liggen. En dat naast een station en (bovengrondse) hoogspanningsleidingen, geschikt voor 380 kV (kilovolt), ook wel bekend als de zwaarste en grootste elektronische infrastructuur die in Nederland gangbaar is.

  Publieke discussie

  Hoewel de plannen ook spreken van werkgelegenheid en een aantrekkelijk vestigingsgebied voor hightechbedrijven, geeft de gemeente te kennen hier niet zonder morren toestemming voor te verlenen.


  ’De Energievisie roept bij ons vragen op’ laat het college van Hollands Kroon in een memo aan de raad weten, ’want wat zijn de gevolgen voor onze inwoners? De aanleg van hoogspanningskabels en van een transformatorstation kan opnieuw grote gevolgen hebben voor de inrichting van grote delen van onze gemeente. Wij vragen hier met klem aandacht voor, want de publieke discussie over het windmolenpark Wieringermeer en de bouw van datacenters ligt nog vers in het geheugen.’


  (Tekst gaat door onder de foto)

  Verduurzaming tot nu: zonnepanelenveld Kooypunt, Den Helder.© Foto RedMouse


  Verder geeft het college te kennen ’grote waarde’ te hechten aan de communicatie met en de participatie van de inwoners, ’juist over dit gevoelige onderwerp’. ’We vinden het van groot belang dat de effecten ervan in de volle omvang transparant worden meegewogen, zoals: werkgelegenheid, landschappelijke inpassing, gezondheid, duurzaamheid en milieu, sociale samenhang en veiligheid. We willen ook dat provincie en het Rijk nadenken over compenserende maatregelen.’


  Het college geeft aan dat de gemeente ambtelijk heeft bijgedragen aan het opstellen van de visie, maar dat er geen bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden. Deze zal 7 november plaatsvinden waarna de gemeente tot 1 december schriftelijk kan reageren op de Concept Energievisie. Op dinsdag 1 november zal het college een rondgang maken in de gemeenteraad om de stemming te peilen en aan de hand daarvan een eerste reactie richting de provincie kenbaar te maken.

  Den Helder, Texel

  De gemeente Den Helder wordt in de Concept Energievisie Noord-Holland Noord genoemd als belangrijke aanlandingslocatie van energie van zee, in zowel elektriciteit als waterstof. ’Waarbij Den Helder fungeert als poort naar de rest van Nederland’. De havenstad moet daarbij plek bieden voor duurzaam verkeer via land, lucht en zee, gericht op zowel de civiele sector als defensie.


  Texel gaat volgens de plannen een duurzame, autarkische toekomst tegemoet door opwek van zon-, getijden-, en golfenergie. Mogelijk wordt er een extra ’wadstroomkabel’ aangelegd als deze door groeiende elektrificatie en het niet behalen van de doelen noodzakelijk blijkt. In 2032 moet Teso gebruik maken van elektrische veerboten.


  Noordhollands Dagblad   1 reacties :

  Dekker zei

  Stop met al die grenzeloze onzin en bouw Thorium Centrales, schoon, veilig en duurzaam.
  Waterstof wordt geproduceerd met.... aardgas, dus wat willen die idioten nu eigenlijk?
  Het probleem zit niet in een te kort aan gas, want zowel op het Nederlandse deel van de Noordzee als op land zit meer dan voldoende gas. De fa. Petroland heeft genoeg kleine velden aangeboord die in de jaren '80 niet rendabel waren toen de aardgasprijzen zeer laag waren , maar nu zijn ze zeer winstgevend. Het probleem is dat de Politiek niet wil dat de burgers een redelijke prijs voor hun energie betalen dus het mag van Jetten niet. D'66 wil met alle geweld de burgers uitkleden want hoe is anders te verklaren dat er voorstellen zijn om het Gronings gas op te pompen en meteen de , volgens idioot Jetten het gevaarlijke stikstof, weer IN de bodem te pompen. Ook dat wil deze Regering niet, wel de boeren wegjagen vanwege het zogenaamd gevaarlijke Stikstof, maar niet dat "gevaarlijke" stikstof in de bodem pompen. Dat in de bodem pompen mag alleen gebeuren door Shell op kosten van de burgers, Shell die zijn eigen vervuiling wel in de bodem mag pompen op kosten van de burgers en daar dan ook nog eens 3 miljard subsidie voor krijgt. Begrijpt u het nog?

  Een reactie posten