Helft van coronageld was toch niet nodig. Hollands Kroon vordert 1,35 miljoen euro terug van 600 ondernemers

Datum:
 • woensdag 28 september 2022
 • in
 • Categorie: ,

 • HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA

  Ongeveer 575 zelfstandige ondernemers uit de gemeente Hollands Kroon kunnen binnenkort een brief op de mat verwachten met het verzoek coronasteun terug te betalen.  Lars van der Bel 28-9-2022  Het gaat om de zogeheten Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Die werd in maart 2020 door het Rijk ingevoerd om zelfstandige ondernemers het hoofd boven water te laten houden, nadat het coronavirus grote delen van de samenleving en economie lam legde.


  De regeling liep tot oktober 2021 en gekozen werd voor snelle toekenning met controle, door de gemeente, achteraf. Bij de controle die nu is verricht over de periode tussen maart 2020 en begin 2021 blijkt dat van het toegekende geld (2,782 miljoen euro) bijna de helft (1,353 miljoen) moet worden teruggevorderd.

  Verkeerde been

  De gemeente geeft te kennen dat het terugvorderingspercentage gelijke tred houdt met dat van gemeenten elders, maar ook dat het ’relatief hoog’ is en dat zij vooralsnog in het duister tast over de reden hiervan. Want ofschoon de boekhoudkundige controle achteraf wordt gedaan, is er bij een inleidende controle vooraf wel tekst en uitleg gegeven over de kans van toekenning en het bedrag dat daarmee gepaard zou gaan.


  Het is mogelijk dat ondernemers op het verkeerde been zijn gezet, omdat de regels tussendoor zijn veranderd en giften vanuit ’Tozo 1’(van de drie) zijn omgezet naar leningen. Aannemelijk is ook dat veel ondernemers op voorhand een Tozo hebben aangevraagd. Uit angst om onder het sociale minimum terecht te komen door corona en daaruit voortvloeiende maatregelen, terwijl daarvan in de praktijk geen sprake is geweest.

  700 ondernemers

  Zo stelt de gemeente: „Er zijn in totaal ongeveer 700 ondernemers die één of meer Tozo’s hebben aangevraagd. Daarvan moeten er zo’n 575 iets terugbetalen. Dat kan de gehele Tozo zijn, maar ook een heel klein restbedrag omdat er na toetsing blijkt dat er net iets te veel is uitgekeerd.”


  Het terug te betalen bedrag varieert daarmee sterk per ondernemer, ziet de gemeente. Daarentegen is de groep zelfstandigen waar geld terug moeten worden gevorderd in zijn totaliteit aanzienlijk. ’Daarmee komt het terug te betalen bedrag in Hollands Kroon uit op 49 procent’ - van de 2,782 miljoen euro die is uitgekeerd.

  „Ongeveer honderd mensen hoeven niets terug te betalen, omdat het betaalde bedrag klopt met de toets achteraf. En dan zijn er nog ongeveer 25 mensen waarbij na de inkomenstoets blijkt dat ze minder verdiend hebben dan ze van tevoren hadden opgegeven en dus recht hebben op een nabetaling.”

  Malaise

  De bijna 600 zelfstandigen krijgen zestig maanden de tijd om het bedrag terug te betalen. Blijkt dat de huidige economische malaise het voor sommige zelfstandigen onmogelijk maakt om hieraan te voldoen en dat zij langer de tijd nodig hebben, dan kunnen zij hun aflossingscapaciteit laten berekenen aan de hand van een draagkrachtberekening.


  Naast de controle zal ook deze berekening door de gemeente worden gedaan. Hollands Kroon geeft aan langer dan gebruikelijk nodig te hebben voor de berekening hiervan, maar zich ook ’qua invordering tolerant op te stellen’ omdat de Prinsjesdagnota en overige regelingen van het Rijk nog niet definitief zijn vastgesteld. De eerste aflossingstermijn zal daarom in januari 2023 plaatsvinden.

  Voordeel

  De controle over de Tozo-uitkeringen gedaan in de periode van begin 2021 tot oktober 2021 start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023.


  Om de controles uit te voeren, vangen alle gemeenten een bijdrage vanuit het Rijk. Hollands Kroon geeft aan de controles redelijk snel en gemakkelijk te kunnen opvangen, omdat veel van de gegevens gedigitaliseerd zijn. „Daar hebben we een voordeel ten opzichte van andere gemeenten.”


  De Tozo bestond uit twee delen: een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

  Schagen

  In de gemeente Schagen is ongeveer 9 procent van de Tozo-uitkering teruggevorderd, zo liet woordvoerster Ans Heije vorige maand weten. ,,Aan Tozo-levensonderhoud hebben we naar boven afgerond 2.600.000 euro uitgekeerd. Daarvan hebben we zo’n 250.000 euro teruggevorderd aan levensonderhoud. Dit is om en nabij de 9 procent.’’


  De gemeente Den Helder had in augustus 3 procent van het uitgekeerde geld ontvangen, dat was uitgekeerd ter ondersteuning van zelfstandige ondernemers in de coronacrisis, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hadden om hun bedrijf te kunnen voortzetten. ,,In totaal is er in de gemeente Den Helder in 2020 en 2021 tezamen 5.314.698 euro uitgegeven aan de Tozo’’, meldt woordvoerder Maria de Wit. ,,Daarvan is van ondernemers 153.343 euro terugontvangen. Daarnaast vindt afrekening met het Rijk plaats. Per saldo zijn er voor de gemeente geen kosten aan de orde.’’

  Texel

  Op Texel verstrekte de gemeente in vijf tranches een bedrag van bijna 3,8 miljoen euro aan uitkeringen voor levensonderhoud. Daarvan was halverwege augustus ruim 200.000 euro teruggevorderd. Bij de terugvordering gaat het 145 vorderingen op 110 clients.

  Aan bedrijfskrediet gaf de gemeente Texel in totaal iets meer dan 242.000 euro uit. Daarvan is inmiddels 25.427,26 euro afgelost. Er was hiervoor uitstel aan iedereen verleend tot 1 juli van dit jaar. Bij de bedrijfslening betreft het 25 vorderingen op evenzoveel cliënten. Er zijn daarnaast bij twee bedrijven fraudevorderingen gedaan vanwege een onrechtmatige aanvraag of uitkering. De teruggevorderde bedragen, een kleine tienduizend euro, zijn door de gemeente ontvangen.


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten