Keek op de Week met verkiezingen, rechtszaken en.....

Hoogte- en dieptepunten in Hollands Kroon van week 19/20 van mei 2019
19-5-2019

 1. Verkiezingen

Een belangrijk   gebeuren  om aandacht aan te besteden. De Europese Verkiezingen op 23 mei.Veel mensen weten niet waar het over gaat. Een uitgebreid stuk over de verkiezingen kunt u hier lezen.

In feite gaat het om: willen we meer of minder Europa.

Groen Links en D66 willen meer EU, zij willen een Europese staat. VVD en CDA, die zeggen dat ze dit niet willen maar werken er gewoon aan mee. Dus zij belazeren de zaak nogal.

Forum voor Democratie en PVV willen geen of een kleine EU. Zij willen meer macht terugbrengen naar de lidstaten.

De keus is aan u!


2. Rechtszaken

Het gaat maar door in Hollands Kroon met de rechtszaken. Natuurlijk niet normaal alle zaken waar de burgers mee geconfronteerd worden.

De  zaak Imming

Het kan natuurlijk niet:  de raad neemt geen besluit  op het raadsvoorstel (zie hier agendapunt 6) van het college om het verzoek om bestemmingsplan Schelphorst  58 te herzien, af te wijzen. De raad geeft wethouder Groot opdracht om het nader te bespreken met Imming om een oplossing te zoeken. Wethouder Theo Groot geeft Imming tot 22 mei  de gelegenheid om met oplossingen te komen.

De ambtenaar in de rechtszitting op 7 mei verklaart daar geen boodschap aan te hebben, het verspilde moeite is omdat het college toch niet meewerken wil. En ook vraagt deze ambtenaar aan de rechter direct uitspraak te doen.

Waar hebben we een raad voor???? Is deze wethouder nog handhaafbaar. De ambtenaar doet zijn werk toch in opdracht van het college, waarin wethouder Groot verantwoordelijk is voor deze zaak. Zie hier en hier.

De rechter heeft inmiddels bepaald dat doordat er nog gesprekken gaande zijn, Imming niet zijn huis uit hoeft.
Vertrouwen kunnen de inwoners absoluut niet hebben in een college die dit als een normale gang van zaken vindt, ook niet uitvoert wat de raad heeft besloten en zo de raad buiten spel zet. Een totaal onbetrouwbaar college.
Wat gaat de raad over deze handelswijze zeggen?

3. Het gebiedsplan

Een alles zeggend commentaar van verslaggever Ed Dekker in de Schager Courant:

 Commentaar: Alsjeblieft politiek, veeg dictaat Gebiedsplan Wieringermeer eerst van                   tafel en ga dan praten

In feite blijkt dit college geheel buiten de eigen bevolking te leven.

Agriport werd bij aanvang echt bedoeld voor agrarische en aanverwante bedrijven. Maar dit principe werd heel makkelijk verlaten. Met de 4600 hectare voor datacentra nu vraag je je af of het college goed naar de toekomst heeft gekeken: onze beste landbouwgrond om voedsel te telen verkwanseld!
En daarbij alle opgewekte elektra door de 99 nieuwe windturbines is nog tekort voor alle datacentra.

De betrokkenen zijn geheel buiten spel gezet. De verwijten van willekeur en rechtsongelijkheid zijn niet vreemd voor dit college. Maar natuurlijk voor dit bestuur: de coalitie gaat voortdurend mee met de handelswijze van dit college. De weerstand is dan ook begrijpelijk hoog bij burgers en boeren.

Hoe dit plan dan ook is ontstaan wordt over gezegd dat een schrijfteam erop is gezet om alle inbreng uit te werken en in een memo zegt het college dat het plan wordt omarmd door Hoogheemraadschap en de Provincie.

3. Zonnepanelen op agrarische grond 

Een merkwaardige gang van zaken. Landeigenaar Rezelman is van plan 16 hectare      zonnepanelen in de Oostpolder op zijn land te plaatsen.   
Er was op 26 april een voorlichtingsavond in Van Ewijcksluis. Echter niemand die hiervan op de hoogte was. Het bleek dat slechts inwoners die binnen een kilometer van het plan wonen, waren uitgenodigd. En gezien de ligging, bijna aan het Amstelmeer, kunnen dat er niet veel geweest zijn. Bewoners aan de Zwinweg, niet ver ervandaan wisten in ieder geval van niets.

Maar het opmerkelijke is, dat in de uitnodiging staat dat de gemeente er positief tegenover staat en zelfs verklaart mee te  willen werken. Met de provincie zijn zij nog in gesprek. Raadsleden die wij gevraagd hebben, waren niet op de hoogte van dit plan. En ook hier zal weer blijken dat dit college buiten de raad om een weg is ingeslagen waar geen terug meer voor mogelijk is.

Nu had Stichting JAS hoop dat met een nieuwe burgemeester er  wellicht een merkbare verandering zou komen in het handelen van dit bestuur. Echter we zijn de pogingen in het verleden van Burgemeester Meyer en Pennink niet vergeten. Die redden het niet. Burgemeester van Dam is niet te benijden en we verwachten dan ook niet dat zij het wel zal redden. Krantenartikelen over Hollands Kroon


16-5-2019   Gezin Imming hoeft bedrijfswoning in Wieringerwerf nog niet uit
14-5-2019   Akkerbouwer bekleedt zestien hectare land in polder Anna Paulowna met 
  118.000 zonnepanelen
14-5-2019   Nieuwe ronde in glasvezeloorlog Hollands Kroon
14-5-2019   Hollands Kroon laat toekomst werkhaven Oude Zeug onderzoeken
13-5-2019   Al het cultuur in Hollands Kroon straks op een speciale website
  9-5-2019   Centrum Breezand heeft straks een ’dorpsplein’; Hollands Kroon wil kern 
  van het dorp opknappen
  9-5-2019   Duidelijkheid over status recreatiewoningen in Hollands Kroon
  9-5-2019   Negentig zienswijzen op Gebiedsplan Wieringermeer; Hollands Kroon 
   heeft meer tijd nodig
13-5-2019   Afgeslankte Polderse kermis in Spoorbuurt; geen draagvlak voor feest 
   buitenkern Anna Paulowna
  8-5-2019   Imming: Hollands Kroon heeft twee gezichten (4)
  7-5-2019   Turbines van 180 meter hoog gaan landschap Wieringermeer nu echt 
   veranderen
  6-5-2019   Nieuwe drijvende recreatiesteiger Oude Zeug
  6-5-2019   Niedorper bestemmingsplan ’Paadje 12’moet worden hersteld van 
   de Raad van State
  4-5-2019   Polder mag geen museum worden’- het verzet tegen beperkingen voor 
  boeren in Wieringermeer groeit
  4-5-2019   Bewoners tellen niet, en andere kritiek op Gebiedsplan Wieringermeer (5)
  4-5-2019   Gastschrijver: ’Agri++’ in Wieringermeer mag wel plusje minder
  3-5-2019   Na drie jaar gekrakeel mag er een nieuwe windturbine komen aan 
   de Terdiek  (3)
  3-5-2019   Kan dat zomaar, HVC het onkruid laten doen, vraagt Senioren 
   Hollands Kroon zich af
  3-5-2019   Meer aandacht voor kunst & cultuur in Hollands Kroon
  2-5-2019   Hollands Kroon gaat nu maar in zee met HVC voor de bestrijding van 
   het woekerende onkruid in de gemeente
  1-5-2019   Na uitspraak Raad van State is de weg vrij voor nieuwe turbine aan Terdiek; 
   drie jaarverzet tegen vergunning
30-4-2019   ’Dit is het begin van het einde voor agrariërs’, zegt de LTO over plannen 
 die de gemeente heeft met de Wieringermeer
30-4-2019   Uitbreidingsplannen Agriport++ valt totaal verkeerd in Westfriesland, 
  ‘teleurstellend, verrast, niet volgens afspraak’ (2)
30-4-2019   Archeologen slaan alarm:’Gemeente Hollands Kroon vernietigt verleden’(1)


1 t/m 5 de meest gelezen artikelen


Redactie JAS
3 reacties :

Anoniem zei

Ja hier lusten de honden geen brood van maar de raadsleden eten er geen broodje minder om. Te gek voor woorden maar je moet ermee leren leven.
En het leven duurt maar even!

Anoniem zei

Moreel is Hollands Kroon failliet. Chronisch gebrek aan integriteit bij B&W. Chronisch gebrek aan daadkracht bij de raad. In plaats van dienstverlenend richting inwoners en ondernemers om te creëren, handelend vanuit een soort dwangdictatuur. Het is alleen nog wachten tot de bom barst en het hek "van de Dam" is.

Anoniem zei

Ik kan me niet voorstellen dat me Van Dam blij is met haar werkomgeving. En dan bedoel ik niet het te dure gemeentehuis. Ze lijkt me een leuke vrouw, maar hoe kan ze zich in dat wespennest (of: in die berenkuil) handhaven?

Een reactie posten