Keek op de Week (52) met o.a. de best gelezen artikelen 2018

Datum:
 • zondag 6 januari 2019
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Hoogte- en Dieptepunten  in 2018.

  Allen een gelukkig nieuwjaar toegewenst!

  Stichting JAS gaat ook dit jaar noodgedwongen en onverdroten verder te trachten de mensen bewust te maken en te houden van de oprukkende ambtelijke en politieke willekeur en misleiding zoals ook het afgelopen jaar gebleken is een landelijk fenomeen te zijn welke specifiek in Hollands Kroon in versterkte mate aanwezig is.

  Enkele puntjes uit die willekeur in de bestuurswijze en achtergronden ervan in Hollands Kroon.

  * Die oh zo noodzakelijke en onontkoombare keuze voor een trafostation in ‘t Veld. Destijds voorgekookt door CDA wethouder Lia Franken, werd de bevolking vervolgens misleid m.b.v.  PvdA bestuurskundige Prof. Dr. Roel in ‘t Veld dat de via Franken bedisselde locatie 4 weliswaar ongewenst was maar omdat het niet anders kon toch voor locatie 4 gekozen moest worden. A propos, iemand is trouwens alleen maar prof. als hij voor de klas staat, pardon college geeft, maar daarbuiten is hij geen prof. Best noodzakelijk op te merken want al die professoren die brieven schrijven om stemming te maken gebruiken dus een dekmantel om aanzien bij het gewone volk te verwerven welke op niets gebaseerd is. 
  Intussen wordt het trafostation gebouwd en zoals gebruikelijk in Hollands Kroon heeft de bevolking het nakijken. Zonder enige vorm van overleg of informatie waarom zo’n trafostation nodig is wordt de zaak doorgezet, maar wat blijkt de laatste tijd? (zie volgende punt)

  * Datacenters in de agrarische Agriport schieten als paddenstoelen uit de grond. Was de eerste de firma Microsoft, nu komt daar familie Google als buurman ernaast wonen en een derde gegadigde heeft zich inmiddels gemeld. Lazen wij in het plaatselijke suffertje dat zo’n installatie net zoveel stroom gebruikt als een stad van 150.000 inwoners dan komen wij uit op een stroomverbruik van een stad met 450000 inwoners wat al aardig het inwonertal van Den Haag benadert oftewel 16% van het aantal inwoners van Noord-Holland.
  Ja, en die verbruiken aardig wat stroom en dat Nuon belastingvoordeel-subsidie windparkje, waarvoor het Robbenoordbos op dit moment gesloopt wordt, levert daarvoor niet genoeg zodat de stroom van elders betrokken moet worden. En zouden Microsoft & Co.  zomaar in het wilde weg, op een locatie die bedoeld was voor agrarisch gerelateerde bedrijven en dus uitdrukkelijk niet voor megabyte bedrijven, op de bonnefooi een vestigingsvergunning gekregen hebben omdat vrindje Meskers aanbelde bij het hoofdkwartier van Microsoft in Seattle met de boodschap dat hij nog wat ruimte in de polder overhad omdat hij Agriport niet vol kreeg waarna Microsoft vol vreugde meteen toehapte en de dag daarop de eerste paal de grond inging?
  Nee, dat soort projecten hebben een aanlooptijd van jaren en de eerste keuze die bepalend is, is de vestigingsplaats (Lia Franken/CDA) en de zekerstelling dat er voldoende energie verkrijgbaar is. Bovendien worden dit soort beslissingen via Brussel/Den Haag gedirigeerd en heeft een gemeente daarover weinig te zeggen. Vandaar die reorganisatie/herstructurering van het stroomnet in Noord-Holland en Hollands Kroon onder aanvoering van Nuon. Het is niet bedoeld als vervanging van de verouderde installatie; het is in de eerste plaats bedoeld voor de energievreter Microsoft&Co van genoeg stroom te voorzien wat dus al jaren bekend was maar onder de pet gehouden moest worden – de rest is van ondergeschikt belang; zo ook de bewoners van ‘t Veld.

  * Dat een figuur als Nawijn de opdracht van Remkes (CvdK) kreeg volop mee te werken aan de vestiging van de megabyte industrie in Hollands Kroon ligt voor de hand. Zo’n politieke brekebeen, beladen met een gunstige dikke hypotheek uit zijn tijd bij de gemeente Ouder Amstel, die in Heemskerk geflopt en weggestuurd was, is de ideale figuur om een opdracht van hogerhand uit te voeren. Luister je niet dan geen baan; vandaar de eenstemmige uitslag volgens Remkes van de stemming over Nawijn in de kiescommissie die toch niet eenstemmig bleek te zijn, wat het uitschakelen van Ravenstein (Lada) en later het verdwijnen van Lada van het politieke toneel tot gevolg had. Da’s mooi opgeruimd moeten de samenzweerders van Senioren, VVD en CDA gedacht hebben; wij zijn er voor ons geld en niet voor de burger!

  * Als klap op de vuurpijl in 2018 was daar de heer Vriend (CDA) die als ambtenaar en raadslid het bezwaarlijk vindt dat bij het inspreken door burgers van de maandelijkse raadsvergadering zoveel gemeentelijk/bestuurlijke vuile was boven tafel komt. Ofschoon die vuile was te wijten is aan het lompe geklungel en machtsmisbruik van B&W en een aantal raadsfracties, wat door het optreden van Vriend nu extra bevestigd is, is het uiteindelijk resultaat dat er niet meer ingesproken mag worden. Dat nagenoeg alle partijen het met deze censuur eens zijn tekent het debiele en democratisch gehalte van Hollands Kroon. Waarom?
  In een vergadering voorafgaand aan de formele raadsvergadering kan men nu met de raad in overleg over problemen, klachten en wat dies meer zij en getracht wordt de zaak ter plekke op te lossen, te sussen, de inspreker te bagatelliseren of in de doofpot te stoppen. Er worden geen notulen opgemaakt en het wordt niet uitgezonden; alles gaat in goed vertrouwen.
  Goed vertrouwen opeens; na 6 jaar halve waarheden en manipulaties of bedreigingen van insprekers?


  De best gelezen artikelen van 2018 


  Verkiezingen: Standpunten politieke partijen 15-3-18                                

  Brandhout is slechter dan kolen, olie en gas  6-9-2018                          

  Twijfel groeit over meten landbouwgif in water  17-2-18                          


  Klagen over houtrook groot taboe     6-10 -2018                                    

  Den Oever   9-2-18                                                                                                         

  Erven  Ina Vonk eisen acht ton van Schagen vanwege windmolen    3-12-18                                                                                                   

  0 reacties :

  Een reactie posten