Verkiezingen: Standpunten politieke partijen (update 18-3)

Datum:
 • donderdag 15 maart 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Standpunten verkiezingen 2018 van de politieke partijen van Hollands Kroon.


                           
                 21 maart Verkiezingen

  Standpunten:  Anders!             / Lijst 7             •    Tegen motorcrossterrein 
           Voor referenda
           Publieksbalie behouden*
           Tegen megastallen 


  CDA                   / Lijst 4            •    Voor motorcrossterrein
           Tegen referenda
           Geen publieksbalie meer
           Tegen fusie
           Geen zonneweides


  CU                      / Lijst  8           •    Tegen motorcrossterrein 
           Tegen referenda
           Geen publieksbalie meer
           Tegen fusie


  D66                    / Lijst  6            •    Tegen motorcrossterrein 
           Tegen referenda
           Geen publieksbalie


  GroenLinks      / Lijst  9            •    Tegen motorcrossterrein
           Voor referenda
           Publieksbalie behouden*
           Tegen megastallen
           Monumentenbeleid


  LADA                / Lijst  2            •   Tegen motorcrossterrein 
           Voor referenda
           Publieksbalie behouden* 
           Raadsprogramma (1)
           Dorpsbegroting (2) 


  OHK                   / Lijst 10          •   Voor motorcrossterrein
           Publieksbalie behouden*
           Ander vergadermodel 


  PvdA                  / Lijst  5           •    Tegen motorcrossterrein
           Publieksbalie behouden*


  SHK                   / Lijst  1           •    Voor motorcrossterrein 
           Geen windmolens meer
           Ander vergadermodel
           Publieksbalie behouden*


  VVD                   / Lijst  3           •   Voor motorcrossterrein
          Voor fusie
           Geen publieksbalie

  ______________________________________________________


  *     Behoud van aanspreekpunt/servicepunt zonder afspraak:            bijv. een mobiele balie.  

  (1)   De hele raad stelt een programma op hoofdlijnen vast, met inbreng van inwoners.
  (2)   De inwoners gaan zelf beslissen hoe het budget, bestemd voor hun dorp of wijk, wordt besteed.
  53 reacties :

  Anoniem zei

  Wij stemmen ANDERS! LIJST 7.

  Klaar met de proleten van PvdArmoede
  VVD
  CDA
  enz. enz.

  Dekker zei

  "Het CDA Hollands Kroon staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor de
  traditie van gerechtigheid, tolerantie en verantwoordelijkheid en voor de Joods-
  Christelijke wortels die ons land hebben gevormd. In een onrustige wereld vormen juist
  deze gedeelde waarden en tradities de identiteit van onze lokale samenleving in
  Hollands Kroon", aldus het programma.

  De Joods Christelijke wortels en de normen en waardes zijn door het CDA al lang op de mestvaalt beland vanwege hun voorkeur voor moslim migranten die helemaal niets op hebben met de Joods Christelijke waardes. Dat de wereld zo onrustig is komt door het wegkijken van datzelfde CDA tov. diezelfde migranten die voor heel veel onrust zorgen in Nederland en in heel de Westerse wereld.

  Over de VVD met die verschrikkelijke Meskers aan het hoofd kunnen we kort zijn: de VVD is een volstrekt ongeloofwaardige partij geworden met aartsleugenaar Rutte aan het hoofd en vertegenwoordigd door Meskers in HK die er net zo'n puinhoop van maakt als Rutte doet.
  De PvdA is al jaren op zijn retour vanwege hun Turken en islam voorliefde.
  De CU heult met alles wat in strijd is met de normen en waardes.
  D'66 wil naar een dictatuur en bestaat uit oplichters met roverhoofdman Pechtold aan het hoofd.
  GL plaatslijk is een prima alternatief voor mensen die een integere partij zoeken.
  LADA en Senioren zijn het schoothondje van VVD en CDA, dus ongeloofwaardig.
  Anders zal zich moeten bewijzen maar bestaat uit integere mensen voor zover bekend.
  Zoeken we een integere partij dan rest ons slechts Groen Links en Anders. GL heeft helaas al die jaren geen vuist kunnen maken, dus laat ANDERS het eens proberen.

  Anoniem zei

  Ik denk ook dat Dekker hier wel gelijk heeft en kan zijn mening deze keer wel delen.

  Anoniem zei

  Woning weer de klos bij VVD, enorme stijging OZB!
  De VVD is niet langer de woningkoning van Nederland. Huiseigenaren in de gemeente waar de liberale partij de scepter zwaait, zijn de afgelopen jaren flink in de portemonnee geraakt. In de gemeente waar de VVD de grootste was in het college, steeg de OZB-de belasting voor huiseigenaren met meer dan 11%. Zelfs de SP en Groenlinks hebben de OZB minder hard laten stijgen. En dat gaat in tegen de gouden bergen die de VVD vier jaar geleden voorspiegelde. In Utrecht sprak de partij bijvoorbeeld over een daling van de onroerendgoedbelastingen van 20%. In werkelijkheid draaide het uit op stijging van 13%. Ook in Amersfoort zette de lokale tak in op ’lagere woonlasten’, maar draaide vier jaar met de VVD in het college uit op een 25% hogere OZB. (Tel.Gr.27.02.2018T1/T2). Het is ook niet zo verwonderlijk om alle financiële miskleunen die hier ook in Hollands Kroon door de VVD de laatste jaren worden gemaakt om op een of andere manier weer moeten worden terug opgeofferd. En daar is de goed gelovige en naïever kiezer weer de klos en eist weer zijn tol bij de VVD. Bezint voor dat men begint!

  Anoniem zei

  Alleen oplichters en domoren stemmen nog VVD of CDA.
  Hoe diep kan de VVD, maar ook het CDA nog zakken?

  Anoniem zei

  VVD is nog steeds V.eel V.er D.riet.als je het eerlijk ziet.
  En pakken steeds meer van je huis af, en dat is nog maar het begin want de rest komt nog.

  Anoniem zei

  D'66, de partij van de moestuintjes en de elektrische tanks voor de soldaten. een minister die openlijk heult met de moslims. Mensen als Johan Derksen die iedereen de maat nemen, behalve als het gaat over D'66 en het illegaal verkregen penthouse voor Pechtold, dan is het volgens deze hypocriet niet erg, want Wilders, die is pas erg. Het is tekenend voor de mensen die op deze partij stemmen.
  Ernstig dat partijen als VVD, CDA en CU met dergelijke oplichters, idioten en hypocrieten willen samenwerken.

  Anoniem zei

  "Ruim driehonderd aanslagen op vluchtelingen in Duitsland" kopt het AD vandaag. jammer dat er dan weer niet bij vermeld staat dat zo goed als alle aanslagen gepleegd worden door de vluchtelingen zelf. Het voltrekt onpartijdige AD(volgens eigen zeggen) wekt met deze kop de indruk alsof het de Duitsers zelf zijn die die arme vluchtelingen aanvallen. Zo redeneren ook bijna alle partijen in de 2e Kamer met D'66, GL en de PvdA voorop.https://ejbron.wordpress.com/2018/02/28/angela-merkel-erkent-op-tv-bestaan-migranten-no-go-zones-in-duitse-steden/

  Anoniem zei

  Tot de afschaffing van de Wet-Hillen was de VVD woningkoning, maar nu het tegen gestelde!
  Was de VVD de woningkoning van Nederland? Sinds de beperking van de hypotheekrenteaftrek en afschaffing van de Wet-Hillen is dat allang niet meer het geval. De OZB is voor veel gemeenten, ook voor Hollands Kroon een mooie sluitpost om de begroting rond te krijgen. Van enige transparantie in zake de besteding van deze belasting is geenszins sprake. Gelukkig kunnen huiseigenaren nu profiteren van de aantrekkende huizenmarkt en de historisch lage hypotheekrente. Het is dus niet enkel kommer en kwel, maar dat komt niet door de politieke partijen! Want die zelfde politieke partijen zorgen er voor dat de kloof tussen arm/gewoon en rijk steeds groter word en de kiezers te recht ontevreden zijn, wat de saamhorigheid en tevredenheid in een gemeente als Hollands Kroon enorm aantast. En daar moeten de lokalen partijen zich sterk voor maken, dus het moet ‘anders’.

  Anoniem zei

  Door nog een paar van deze D66 acties en de partij heeft haar langste tijd gehad.
  D66 wil zonder verzet extra betalen aan EU Brusssel na ook al het afschaffen van het referendum.
  Na het omstreden orgaan wet, burgemeester Jan Hoekema van Wassenaar/Langedijk wil D66 ook aan de eisen van Brussel tegemoet komen en zonder verzet tot extra betaling te overgaan. Als het moet dan moet het maar, aldus de heer Verhoeven. Nog een paar van deze acties en de partij heeft haar langste tijd gehad en weten wat D66 voor haar kiezers overheeft. Nog meer betalen en halen wat er te halen is bij de kiezers.Is dat wat D66 voor haar kiezers doet?

  Zorro zei

  Iemand schreef ergens : D'66 , een partij met een boosaardige naïviteit.

  Anoniem zei

  Ik heb een eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Er wordt mij gevraagd door politieke verenigingen om mijn verantwoordelijkheid en bevoegdheid over te dragen in een machtiging aan diezelfde politieke verenigingen (stemmen). Ik ben volwassen en draag mijn eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid niet in een machtiging over aan een politieke vereniging. De reden? Waarom zou ik een politieke vereniging in een machtiging voor mij laten handelen, als er structureel bij die politieke verenigingen een cultuur heerst van list en bedrog, en zij staatsburgers zien als stemvee dat zij eens in de vier jaar nodig hebben om daarna weer vier jaar op de gelden van de staatsburgers te kunnen parasiteren.

  Anoniem zei

  Schrikken van gemeentelijke WOZ belasting aanslag van 35 %.
  Dat is schrikken. Zaterdag viel de belasting envelop Gooise Meren Bussum op de mat. Een verhoging van maar liefst 35 % ten opzichte van 2017. De WOZ met 14,3 % omhoog. Wie houdt de gemeente (Hollands Kroon) tegen? Als Hollands Kroon met steeds zijn overschrijdende uitgaven en geen bouwgrond meer weet te slijten en de touwtjes niet meer aan elkaar weet te knopen dan zou het ontoerekeningsvatbare college het niet laten dit hier ook op ontoelaatbare wijze ook toe te passen. Hou daar maar vast rekening mee, want in Hollands Kroon kan je alles verwachten mits er nu ‘anders’ word geregeerd in Hollands Kroon.

  Anoniem zei

  Partij DENK had er nooit mogen komen!
  Bij een ’weg uit de patij, is weg uit de kamer’ had DENK nooit in de Tweede Kamer kunnen komen. Het wordt hoog tijd dat er in ons land een wet word aangenomen, waarin Kamerleden uit een partij treden ook meteen hun zetel in de kamer moeten opgeven. Dat geld ook zo in de gemeenteraad Hollands Kroon!
  Weg is pech, die verantwoordelijkheid neem je zelf.
  Ik had zelf begrepen dat wij in de Tweede Kamer volksvertegenwoordigers hebben. Niet voor iedereen blijkt duidelijk over welk volk het gaat. Iemand als KUZU moet dringend tot de orde worden geroepen. DENK bedreigt onze democratie.

  Anoniem zei

  Laatste anoniem: gewoon de 2 paspoorten afschaffen en het probleem is opgelost. waarom mag een autochtone Nederland geen 2 paspoorten hebben en de Nederlanders hatende turken en Marokkanen wel? Kan iemand dat uitleggen? Kom niet aan met het verhaal dat het niet mag van Erdogan of de koning van Marokko want dat is lariekoek.

  Anoniem zei

  Lokale VVD gaat voor Woningen in Hollands Kroon of enkel Veld-Noord ?, maar Kreileroord hoort daar helemaal niet bij. De VVD-fractie heeft bij de vaststelling van bestemmingsplan 't Veld Noord met succes een motie ingediend, waarbij het college de opdracht krijgt direct door te starten met de voorbereiding van fase 2. Totaal 360 woningen. De VVD gaat er van uit dat fase 1, die nu in ontwikkeling is, snel zal zijn uitverkocht? VVD hameren op extra woningen, omdat ze vinden dat het college de potentie van Hollands Kroon onderschat, maar daar hoort Kreileroord niet bij! Onze dorpen aan de A7 en N241 zijn een perfecte uitvalsbasis richting de Randstad en Alkmaar, maar daar hoort Kreileroord niet bij ! Meer woningen betekent voor Hollands Kroon ook meer inwoners maar daar hoort Kreileroord niet bij !. Ga je gang in Kreileroord VVD, de bevolking zit er al 45 jaar op jullie te wachten. Maar de naam Kreileroord wordt nooit genoemd voor woningbouw, Alleen als de bewoners van Kreileroord niet willen mee maken als dumpplaats voor polen pensions te dienen. Ex wethouder en VVD-er Meskers weet wel dat het goed is voor onze verenigingen, voor onze middenstand en voor de toekomst van onze lokale samenleving als geheel maar laat de bewoners gaarkoken. Maar weet zelf niet ?? dat Kreileroord ook nog op de kaart van Hollands Kroon staat en langzaam ten onder gaat. Om zo met je eigen inwoners en kiezers om te gaan is het heel duidelijk om absoluut niet VVD lokaal te stemmen. VVD Meskers gaat u maar eerst een beetje puinruimen wat er nog ligt, wij zullen wel onze eigen boontjes proberen op te lossen want op de VVD hoeft niemand hier in Kreileroord te rekenen, VVD u wordt bedankt met uw sprookjes maar trappen daar niet meer in.

  Anoniem zei

  OZB kan ook bij Hollands Kroon wel degelijk naar beneden als hun huishoudboekje een keer op orde is net, zoals in de gemeente Best. Want de gemeente Beste doet wel degelijk zijn stinkende best en is een voorbeeld. Er is de laatste dagen veel te doen omtrent de WOZ. Ben ik blij dat ik in de gemeente Best woon want mijn WOZ is verlaagd van 688,40 euro in 2017 naar 675,20 dit jaar. In 2016 betaalde ik 660,32 euro, in 2015 640,84 euro, in 2014 640,98 euro en zo kan ik nog wel even door gaan. Een compliment voor de gemeente Best die laat zien dat zij de financiën goed op orde heeft. (Tel.Gr.1-3-2018T17) J.Martens, Best. Goed voorbeeld doet volgen en zou Hollands Kroon en alle politieke partijen vragen een uitnodiging te mogen ontvangen van de gemeente Best om daar eens in de leer te gaan en hun uiterste “best” te doen om nu ook eens aan hun eigen inwoners te denken en dit geld niet te gebruiken om hun eigen fouten te dichten. Want het is wel heel erg makkelijk te beslissen over een andermans geld en af te pakken als het niet anders kan. Op deze manier houd elke ondernemer het wel uit maar niet rechtvaardig is en tegen opgetreden moet worden. Want belastinggeld is nu een melk koe voor elk tekort en is diefstal.

  Anoniem zei

  Tweede kamer lid GroenLinks wist van het wangedrag bij Oxfam !
  Tom van der Lee wist van het wangedrag bij Oxfam Novib toen hij directeur was van de organisatie. Ik zou zeggen opstappen. Volstrekt onbetrouwbaar als Kamerlid nu.( Tel.Gr.3-3-2018 T16) Els Strikkers, Bergen. Onbetrouwbaarheid en list en bedrog is hier in Hollands Kroon de laatste jaren ook scheer en inslag en aan het licht gekomen en daar moet hier ook maar eens gauw een eind aan komen. Dit om de rechten van de inwoners noch stand te doen houden. Onze eerlijke democratie staat zwaar onder druk. Lokaal GroenLinks raadslid Jan Eichhorn kan aan Tom van der Lee nog een voorbeeld geven. Daar durf ik zonder na te denken zo mijn portemonnee aan mee geven.Jan ik ben met veel dingen van GroenLinks het niet mee eens, maar je doet het prima en integer in Hollands Kroon voor de inwoners.Compliment! Ik vind dat je dat van de meeste gemeenteraadsleden in Hollands Kroon niet meer kan zeggen. Dit zijn de goede doelen waar je geld naar toe gaan.

  Anoniem zei

  Laatste anoniem, ik kan uw mening delen, Jan Eichorn is een integere kerel, helaas is het dhr. Eichhorn als de welbekende naald in de hooiberg.

  Anoniem zei

  Maar het blijft een Groen(s)linkser.

  Anoniem zei

  Gemeenteraden zitten vol zetelrovers! Of je nu links of recht bent ”die zetel is van mij”.
  Raadsleden die ruzie krijgen zoals ook toen bij LADA met Henk Jan Witting blijven massaal aan het pluche plakken door vanuit een eigen fractie zoals OHK verder te besturen. Dat blijkt uit een onderzoek van de telegraaf naar afsplitsingen van Nederlandse gemeente. Wie verhuist of de betaalde baan voor laat gaan, geeft de zetel altijd netjes terug aan de partij. Maar bij ruzie zoals bij LADA ging het heel anders: zeker bij 155 raadsleden keerden hun partij de rug toe en begonnen net zoals Henk Jan Witting voor zich zelf of sloten zich bij een andere partij aan zoals Dhr.G. Roos pas van de VVD naar Senioren Hollands Kroon ging wegens onvrede over de standpunten van de VVD. Een derde van de politici die onderwerp waren van een schandaal zoals bij Burgemeester Nawijn vaker is gebeurd weigeren hun zetel (Meskers die weer terug is) of functie op te geven, ondanks alle moties.
  In de praktijk kiezen inwoners voor een partij of voor een programma. Maar bij een coalitie samensmelting, moet er water bij de wijn gedaan worden en verandert het programma. In dat licht is het weinig fraai dat raadsleden die met hun fractie overhoop liggen, er zo vaak voor kiezen om op eigen titel verder te besturen zoals Henk Jan Witting deed. Het is ook onwerkbaar zeker sinds de gemeente drie jaar geleden verantwoordelijk werden voor de zorg en participatie. Dan is het ondoenlijk om het bestuur in je eentje te controleren. Het is te veel werk, de regelingen zijn ook te veel ingewikkeld. Nu al blijkt dat de gemeente raadsleden nauwelijks inzicht hebben in hoe bijvoorbeeld jeugdzorg wordt geregeld. De politiek is wel gebaat bij kritische geesten, die hun mond open durven te doen. Nou dat is niet gebleken van Henk Jan Witting de afgelopen jaar, want er kwam haast geen goed verhaal naar voren en sloot zich meestal aan bij de coalitie. Er zullen raadsleden zijn die principiële redenen hebben voor hun afsplitsing, maar lokale politiek kenmerkt zich juist door praktische vraagstukken die ik niet naar voren heb zijn komen. Over een geschrapte buslijn zijn alle partijen het wel over eens, maar niet onderscheidend. Een afsplitsing moet wel een goed verhaal hebben om deze stap te rechtvaardigen. Dan heb ik mijn twijfels over om te zeggen “die zetel is van mij” en blijft dan gewoon aan het pluche plakken wat de gemeenschap geld kost,en er niets mee opschiet meestal.

  Anoniem zei

  Toppertje was Meskers (VVD) wel!
  Onlangs gevlucht om politiek financieel verantwoording af te moeten leggen ten overstaan van de raad door ‘em voor de ondervraging te smeren of zoals dat politiek heet ‘vrijwillig’ samen met zijn maat Westerkamp (LADA) af te treden. Het gaat hier om een bedrag van ruim €2.500.000 Euro dat de belastingbetaler mag ophoesten. Maar het was niet de schuld van wethouder Meskers hoor; nee, het was de schuld van de ambtenaren! OH ja, Kooyhaven zou 1000 man werk geven. Waar zijn die bedrijven Meskers? Net als jij soms gevlucht? Keek op de Week 9 JAS / 5-3-2018
  VVD-er Theo Meskers de Super Sinterklaas heeft waarschijnlijk in zijn VVD gelederen heel veel vrienden net zoals alle sinterklazen.En iemand sprookjes verhalen vertellen,kan ook niet iedereen die eerlijk is.

  Anoniem zei

  Het CDA veiligheidsplan zegt: In alle gemeente een intimidatie verbod!
  Heeft een ieder nog wel een eigen verantwoordelijkheid gevoel of worden we zo langzamerhand helemaal geleefd en in een gedwongen keurslijf gestopt? Waar haal je deze onzin vandaan en zijn er geen betere dingen te verzinnen door het CDA!
  Als je in Egypte een vrouw nasist, krijg je een klap voor je kop. Petra van de Ven.
  Werd er nog maar eens gesist naar mij. Dinie Westerman. Ik voel meer voor een CDA-verbod in alle gemeente. Wim Kuijpers. Hoe willen ze dat handhaven ? Ankie Bos.
  Alsof ze zich er ook maar iets van aantrekken. Sylvia Calomarde.
  Het CDA bemoeit zich met dingen die al honderde jaren hun loop van zelf volgen en uit zulke intimidatie voorvallen komen soms ook mooie huwelijken uitvoort. Dat is de natuur! En vergeet niet die geïntimideerde worden, vragen en lokken het soms ook zelf uit. Geef er geen aanleiding toe, daar moeten de slachtoffers zelf ook naar kijken in plaats steeds een ander de schuld te geven.
  Maar goed het CDA weet waarschijnlijk niets anders te doen dan haar tijd aan zulke onzin te besteden. Maar als inwoners in Hollands Kroon hun ongenoegen willen uiten in een raadsvergadering word hun het spreekrecht door CDA-er Dhr.Vriend hen ontnomen en ook nog later verboden. Hoe ver wil het CDA hier nog gaan? Of worden de inwoners zo langzamerhand ook gezien als melkkoeien. Je zou haast zeggen van wel. Ik zou zelf niet meer weten waar het CDA voor staat en helemaal het pad bijster is.

  Anoniem zei

  Zetelrovers? Een zetel is niet jouw eigendom!
  Zetelroof is onrechtmatig en eigenlijk pure diefstal.Partijen zetten zich organisatorisch en financieel in om stemmen te werven.Een zetel is niet jouw eigendom maar eigendom van de partij. En voorkeurstemmen zijn niet bedoeld om een zetel op te eisen.Bezint voor dat men begint met een partij en daar moet een nieuwkomer zich wel degelijk van bewust zijn.Nou dat zal hier in Hollands Kroon wel heel moeilijk worden om een werkelijke keus te moeten maken voor de nieuwe lijst trekkers. De meeste verkondigen alleen maar sprookjes verhalen.

  Anoniem zei

  Partijen met een “integriteit” probleem! Politieke partij VVD blijkt via haar verkiezingsposters in Amsterdam de keuze te moeten stellen tussen de doeners en de schreeuwers. Het lijkt mij daarentegen dat voor de kiezer slechts een criterium doorslaggevend zal zijn, namelijk of men integer is. Dat men recht door zee is, is het enige dat werkelijk telt. Niemand zit te wachten op politici die jokken, oneerlijk zijn en er een dubbele agenda op nahouden.(Tel.Gr.8-3-2018T15 Roelof Keijser,A.Dam) Nou dat kunnen we uit ervaring de laatste jaren niet zeggen van bepaalde partijen hier in Hollands Kroon. Laten de nog eerlijke aanwezigen partijleden hun stinkende best maar gaan doen om daar meteen een eind aan te maken. Beter laat dan nooit!
  Maar dit onderwerp zou hommeles in de tent brengen en de partij gaat gewoon weer verder haar kiezers voor de gek te houden,en het college maakt daar gretig misbruik van. En de inwoners zijn het slachtoffer. Probeer dan maar een keer “Anders” te stemmen.

  Anoniem zei

  Gratis cursus 'Politiek Actief' voor inwoners/politieke partijen Noord-Holland. Deze Cursus "Politiek Actief" is zeker misschien ook prima voor de meeste Politieke partijen van Hollands Kroon. Moet een Partij wel INTEGER zijn? Hoe moet ik de kiezer NIET voorliegen? Wanneer moet een partij naar zijn inwoners LUISTEREN? Mag ik in de partij of als wethouder wel blijven zitten als ik de boel niet goed uitvoer of BEDONDERT heb? Hoe lang mag ik als wethouder blijven LIEGEN? Wanneer moet ik naar de kiezer LUISTEREN? Hoe DIEP moet een vaargeul zijn om in de haven te moeten komen? Moeten wij of de dokters ons nieuwe dure gemeentehuis GEBRUIKEN? Moet ik insprekers naar huis sturen en VERBIEDEN in te spreken? Mag ik als burgemeester inwoners UITSCHELDEN voor zure gekken? Dit zijn een van die cruciale onderwerpen die in deze cursus oa. zou moeten worden AFGELEERD. Dan zou deze cursus misschien een bijdragen kunnen leveren om een normaal democratisch en eerlijk gevormde gemeenteraad te kunnen vormen. Denk daar maar eens over na gemeenteraad van Hollands Kroon, als u tenminste integer door het leven wil gaan in Hollands Kroon want we komen elkaar ongetwijfeld weer een keer tegen. O ja de cursus is gratis en in werktijd te doen,dus wel aantrekkelijk! Ik weet niet of ex.VVD wethouder en nu weer terug gekeerde raadslid T.Meskers en andere word toegelaten voor deze cursus? Want de provincie verwacht van een ieder wel een beetje opleidingsniveau voor deze cursus.


  Anoniem zei

  D66 bemoeit zich met de bedrijfsvoering van economisch gebonden bedrijven? Hoe ver gaat de bemoeizucht bij D66. Niets anders te doen??
  D66-minister Van Engelshoven wil bedrijven desnoods wettelijk verplichten om minimaal 30% vrouwen in de top te laten plaatsnemen van onder meer grote internationaal opererende ondernemingen. Het gedram van deze minister laat weer eens zien dat het belangrijkste feit totaal uit het oog wordt verloren, want het behoort niet te gaan om kwantiteit maar om kwaliteit. Vrouwen die hiervoor in aanmerking komen lijken mij zeer wel in staat hier zelf zorg voor te dragen. Ik zou zeggen, D66 doe iets nuttigs waar de hele bevolking van Nederland baat bij heeft in plaats met deze onzinnige dingen te bemoeien die zijn eigen weg wel bewandelen. Dit is helaas weer D66.


  Anoniem zei

  Stoere taal van de VVD ??
  Zo, de VVD pakt wel even uit? Leerplicht voor werklozen? Zwaardere straffen voor verkeersmisdadigers ? Boze brief naar EU omdat de EU er een zootje van heeft gemaakt van de asiel zoek registratie? Stoere taal,hebben gelijk, alleen jammer dat deze stoere taal van de VVD net toevallig voor de verkiezingen komt,ondanks dat dit probleem al jaren aan de gang is. Dat valt wel steeds op? En dat na de verkiezingen altijd deze stoere taal grote leugens blijken te zijn. Het lijkt net weer kermis tijd in Hollands Kroon, waar een rat voor je ogen word gedraaid.

  Anoniem zei

  Ook Kamerleden, wethouders en burgemeesters met wachtgeld op de vuilniswagen en laten omscholen!
  VVD-kamerlid Wiersma stelt: Geen excuus om geen werk te accepteren! Dus ook Kamerleden met wachtgeld? Ik ben het geheel met Wiersma eens. Geen wachtgeld meer voor Kamerleden maar direct een baan op bijvoorbeeld een vuilniswagen, in de tuinbouw of de ouderenzorg. Dus direct daar waar handen nodig zijn en sprake is van een groot tekort. Omscholing van een Kamerlid zal geen enkel probleem moeten zijn? Dat geld net zo als een weggelopen burgemeester en wethouder hier in Hollands Kroon. Gelijke monniken, gelijken kappen en geen voorkeur posities hanteren. Voormalig opgestapt staatssecretaris VVD-er Fred Teeven heeft ook het voorbeeld gegeven om als bus chauffeur verder te gaan. Maar dat hij tot zijn pensioen buiten zijn salaris als chauffeur van 1500 euro ook nog de komende acht jaar ruim 6200 euro wachtgeld krijgt is ongepast en niet toelaatbaar.
  Hiermee is hij de meest verdiende buschauffeur .D at word uiteraard niet vermeld? Maar het voorstel van de VVD is wel goed,maar het wachtgeld moet direct van tafel. Maar of we na de verkiezingen hier nog wat van horen van de VVD ?????? Daar heb ik uit ervaring zeer mijn twijfels over, en dat is het probleem waar het steeds aan mankeert. VVD ga er ook werkelijk voor, maar niet lullen en zakken vullen zoals altijd.

  Anoniem zei

  VVD Premier Rutte zal nooit bankcommissaris worden??? Onze premier VVD Rutte weet te melden dat hij nooit bankcommissaris wil worden. Ik zal het uitknippen en bewaren. Dit zal wel weer onder de categorie verkiezingsbeloftes vallen, wat inhoudt dat ze een beperkte houdbaarheidsdatum hebben net zoals de lokale partijen van Hollands Kroon doen.

  Anoniem zei

  GroenLinks komt met een briljant idee? Exorbitante loonsverhoging ING topman wil GroenLinks voorkomen? GroenLinks komt met een briljant idee om heel snel een wet in elkaar te flansen om te voorkomen dat ING-topman Hamers een exorbitante loonsverhoging kan krijgen. Dit probleem doet zich al jaren voor en had al veel eerder aangepakt moeten worden, want laten we eerlijk zijn deze salarissen moet niet kunnen en is ook absurd te noemen. Maar goed als de werkgever het er voor overheeft voor zo,n kanjer, is dat nog zijn goed recht? En op politiek niveau “heel snel een wet in elkaar te flansen” dat komt als een sprookje over en is natuurlijk nooit haalbaar in de politiek. Dat duurt nogmaals jaren en dan weer afwachten ? want de beslissers van nu zijn straks de mensen die ook graag dat salaris willen ontvangen. Want ze dekken elkaar en regeren is vooruitzien maar enkel voor zich zelf ! Natuurlijk ook weer verkiezing stunt! Maar je kan het ook zien als betutteling van GroenLinks voor een kleine groep graaiende directeuren/commissarissen waar we met ze allen van af willen. Laat GroenLinks eens een wet maken waar de gewone man (de massa) van de dragende economie iets aan heeft. Dat missen we steeds van landelijk GroenLinks.

  Anoniem zei

  D66 stelt voor een Vrouwenquotum in te voeren??? Niet erg democratisch!
  Wederom is er gesteggel over het feit dat er kennelijk veel te weinig vrouwen vertegenwoordigd zijn in ‘topfuncties’. D66-minister, Ingrid van Engelshoven, stelt voor een quotum in te voeren. Wie is zij, dat zij denkt dat te kunnen doen in nota bene een democratisch land? Wat een arrogantie. D66 is toch zo’n ‘op en top’ democratische partij? Naar mijn mening, ook gelet op uitspraken van de Pechthold richting onwelgevallige andersdenkenden, kunnen we D66 beter noemen als Demagogen 2018, dus D2018. Eva Jinek van TV zei in haat programma dat het verschil tussen mannen en vrouwen “ niet in de broek zit, of hoort te zitten”. Het verschil beste Eva, zit niet in “wat je in broek hebt, maar……wat je in je mars heb” . D66 doe je best ook de vrouwen maar in een keurslijf te stoppen. Niks beters te doen daar in de kamer ?

  Anoniem zei

  VVD Premier Rutte trekt altijd een te grote broek aan met ferme uitspraken. Het is frappant om te zien hoe VVD premier Rutte altijd net voor de verkiezingen een grote broek aantrekt en met ferme uitspraken het VVD kiezers publiek voor zich te winnen. Was het onlangs ‘ geen extra geld naar Brussel ’, afgelopen week nam hij de ING-Top de maat door duidelijk zijn misnoegen kenbaar te maken over de voorgenomen salarisverhoging van de ceo Ralph Hamers. Hij kan beter het onwettige gegraai van zichzelf verrijkende bestuursleden van bijvoorbeeld overzeese gebiedsdelen, woningcorporaties, zorgverzekeraars, bouwbedrijven en crematoria aan de kaak stellen. Nee dat zijn de bedrijven waar hij later misschien ook wel in de raad van bestuur komt te zitten en zijn oud collega’s kan begroeten. Zoals Wouter Bos en meerderen. Je moet niet aan de VVD-appeltjes voor de dorst komen?

  Anoniem zei

  VVD-er Mark Rutte trekt net voor 21 Maart een te grote broek aan? Is een ING bankier Ralph Hamers een topman? Een Bankier is geen topman! De chirurg die jouw hart repareert……dat is een topman. De brandweerman die een kind uit een branden huis haalt……dat is een topman. De Airbus-piloot die telkens zijn toestel veilig aan de grond weet te zetten…….dat is een topman. De jongeman die mijn computer weer aan de praat krijgt……dat is een topman. Een bankier…….dat is voor mij geen topman maar een regulateur.En een premier als Mark Rutte is geen Topman, maar een sprookjes verteller.

  Anoniem zei

  Er moet gewoon een eerlijk en nieuw elan komen in de politieke partijen waar momenteel onderlinge haat en nijd hoogtij voert. Bestuursleden die onderling om een plaatsje vechten, meestal de (te) veel ouderen die buiten de werkelijkheid staan en geen contact met de jeugd hebben maar verworven zijn tot baantjesjagers, pluchepakkers om een paar honderd eurotjes te "verdienen". Zie SeniorenHK die Bood om duistere reden de partij uit trappen.

  Anoniem zei

  Na 6 jaar Hollands Kroon kunnen we vaststellen dat er een falend beleid is gevoerd. Het heeft ons niet gebracht wat ons was voorgehouden, ook de laatste 4 jaar niet.
  Een aantal idealisten uit onze nieuwe gemeente vroegen onze steun, want zij vonden dat het anders, beter kon. De senioren (SHK) en Lada vroegen onze stem/steun.
  Die kregen ze ruimschoots, zeker genoeg om op het beleid invloed te kunnen uitoefenen. Verbazing alom toen ze samen de nieuwe coalitie gingen vormen met een groot deel van de vorige coalitie, de VVD en het CDA, waarop zij immers zoveel kritiek hadden.
  Zij werden ingepakt door Theo Meskers (VVD) en door wethouder Mary van Gent (SHK) afkomstig uit het CDA. Beiden verantwoordelijk voor vele blunders. Ze staan alle twee weer op de kandidatenlijst van hun partij. Maar ook het merendeel van de raadsleden hebben hun controlerende taak sterk verwaarloosd evenals de rekenkamer commissie. Nu schreeuwen ze weer om onze stem op 21 April. Ik heb er geen vertrouwen meer in.

  Anoniem zei

  Alweer een VVD ambtenaar onder de loep.Het zal niet zo wezen. Fiscus jaagt op oud-pres VVD-er Henry Keizer. Weer een VVD-er ?? Bij voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer is een naheffing van 12 miljoen euro van de belastingdienst op de mat gevallen. De mega aanslag houdt verband met de omstreden overname van het Haagse crematie bedrijf “De Facultatieve”. Ondertussen kijkt ook de fiscale opsporingsdienst FIOD naar de affaire rond de koop van het uitvaartbedrijf, waar bestuurder Keizer zichzelf bevoordeeld zou hebben. Dit blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. Henry Keizer heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen de naheffing. Hij wil echter geen commentaar geven. De kwestie leidde vorig jaar al tot het aftreden van de VVD-preses. (Tel.Gr.14-3-2018T1/T4). De nagekomen belastingaanslag van 12 miljoen heeft naar verluid betrekking op de miljoenenwinst die Keizer zou hebben gemaakt bij de omstreden overname van “De Facultatieve” in 2012. Keizer is zelf ook nog bestuurde daarvan. Keizer nam in 2012 met nog een paar investeerders “De Facultaieve” over via een leningconstructie van 22,5 miljoen euro. Terwijl het bedrijf met een jaaromzet van ruim 100 miljoen euro volgens de accountant op dat moment 31,5 miljoen euro waard was. Zo doende zou de verkopende partij, de crematievereniging en haar leden, ernstig benadeeld zijn. Volgens Keizer was er helemaal niks mis mee. De belastingdienst en de FIOD en “Crematie Koning” Henry Keizer zijn uiteraard niet voor commentaar bereikbaar. Zo zie je maar dat over de rug van de leden en de later gestorvenen misschien toch door een voor aanstaand politieke leider als VVD-er Henry Keizer waarschijnlijk enorm getroffen. Zo zie je maar weer : De ene zijn dood, is de ander zijn brood.
  Wil je meer weten over de VVD ga dan naar: De VVD heeft weer de meeste én de grootste schandalen. https://www.vn.nl/integriteits-index-6/

  Anoniem zei

  VVD zijn doeners maar geen schreeuwers, maar je moet wel kijken wat je goed doet?
  VVD-er en ex. wethouder T. Meskers wil Hollands Kroon nu pas na 4 jaar een inpuls geven voor zichtbare capaciteit te leveren? Volgens VVD-er Meskers is de gemeenteraad er voor de balans te bewaken?????
  Het geleverde effect bij Hollands Kroon is net het tegenover gestelde.
  De even opgestapte VVD wethouder Theo Meskers vind dat Hollands Kroon zijn uiterste best doet voor de lokale ondernemers. Allemaal verzonnen Leugens blijkt wel!
  Het tegendeel is bewezen door de VVD en Meskers met alle problemen die zich in het verleden met Meskers en collega’s nu en nog komen met Hollands Kroon ondernemers. Dan kan je wel in je verkiezingsprogramma dood leuk verkondigen nu net voor de verkiezingen twee accountmanagers (want daar lagen de fouten volgens Meskers ????) bedrijven hebben aangesteld,maar dat zegt de kiezers helemaal niets. Deze ‘Managers’ handelen toch altijd in opdracht van die zelfde Hollands Kroon bestuurders ? die zoals altijd hier de wet uitmaken.
  De zelfsturende organisatie van Hollands Kroon werk minder affectief en krijgt zoals eerder werd verkondigd door Meskers bij zijn ontslag de schuld van alles en niet Meskers zelf als gewezen wethouder.
  Of was Meskers zelf niet capabel voor deze functie en maar wat aan rommelde en niemand erbij betrok?
  Maar na alle schade en schandalen en nu de verkiezingen van 21 Maart gaat de VVD en Meskers echt eens aan het werk en de inzet is dan ook nu echt een impuls te geven aan Hollands Kroon om zijn ambtelijke organisatie en misschien ook wel zichtbare capaciteit te claimen???.
  Meskers heeft zijn dienstverlening hoog in het vaandel staan ?, zoals hij hiervoor ook al had belooft, maar net averechts uitpakte en vele kiezers bedrogen zijn en met de lasten zijn opgezadeld.
  Ondernemers moeten volgens Meskers ruimte krijgen, mits zij op gespannen voet staan met het algemeen belang. Uit ervaring en naar voren gekomen schandalen met ondernemers moet onder algemeen belang bij Hollands Kroon enkel het belang van de gemeente worden gezien en het belang van de ondernemers en inwoners totaal uit het oog zijn verdwenen. Of te wel complete ‘dictatuur’.
  Meskers sluit af in het stuk Wieringer courant bode van 14-2-2018 Verkiezingen ”De gemeenteraad is er ook voor om die balans te bewaken”. Welke balans! De weegschaal slaat al jaren door.
  Wij adviseren VVD-er Meskers meteen een afspraak met de dokter te maken, om zijn eigen medicijnen balans beter te bewaken, waardoor er misschien een beter en geloofwaardiger verhaal verteld word. Ook VVD bedankt voor alles, wel te rusten en slaap lekker verder.
  En vergeet je ontwakings pilletje niet in te nemen.

  Anoniem zei

  CDA-Wethouder Theo Groot van Hollands Kroon is uit het zelfde hout gesneden als D66-Wethouder Lolke Kuipers uit Den Helder. Zijn bekende collega’s van elkaar en staan in elkaars voetsporen als het over schandalen gaat. Het zal niet waar zijn. Wethouder Lolke Kuipers van Den Helder is 12 Maart opgestapt. Hij lag zwaar onder vuur omdat hij een vergunning wilde verlenen voor de zeer omstreden verhuizing van Coffeeshop Aktama. Verschillende fracties tillen er zwaar aan dat D66-er Kuipers de gemeenteraad en bewoners pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 Maart op de hoogte ging stellen dat de vergunning verleend zal worden. In een raadsbesluit had de raad het college juist gevraagd om het vergunningsproces stop te zetten en met de omwonende in gesprek te gaan. Dus zij zijn zelf bedondert door hun eigen D66 wethouder, net zoals VVD wethouder T.Meskers het in Hollands Kroon ook zo deed door met de twee gemeente huizen bestaande begrotings informatie achter te houden. Maar volgens Burgemeester en wethouders van Den Helder kon het vergunningstraject niet meer worden stopgezet omdat de vergunning anders ‘van rechtswegen’ word verleent. Kijk ook weer een vies spelletje van B enW om niet de vergunning af te keuren maar hem gewoon te laten verlopen zodat hij wel volgens ‘van rechtswegen’ automatisch word verleent. Hierbij word aangegeven dat de wethouders en burgemeester zelf de gemeenteraad ook nog bedonderen om hier geen openheid van zaken aan te geven, ondanks dat de vergunning al verleent is voor de verkiezingstijd. En zo word de gemeente raad van Hollands Kroon ook steeds om de tuin geleid en niet meer serieus genomen, omdat de partijen alle mandaten aan het college hebben weggegeven. Zo is het ook heel vlug onder tafel geregeld met de omstreden bouwvergunning van ZAP in Van Ewijcksluis door CDA wethouder T.Groot. Dit voordat de gemeente raad uitgezonderd CDA natuurlijk zich s,avonds in de vergadering daar niets vermoedend over kon uitspreken .Zo ook met Gemeente Hollands Kroon die illegaal grond weg geeft van Camping Land uit Zee (J.Tonneman) en de landje pikker vm. dokter Vonk ook nog geld toe krijgt als hij zich maar terug trekt en Tonneman moet rechten voor zijn eigen gekochte grond. Nou op deze manier kan de gemeenteraad wel naar huis gaan, want dit heeft geen toegevoegde waarden meer voor de inwoners. En deze grote probleem spelen zich nog regelmatig af in Hollands Kroon en is voor de inwoners en bedrijven niet meer te accepteren. Dus de bezem door de tent en opnieuw optuigen de boel, anders blijft dit door gaan. We zullen het mee maken???????????????? Maar heb er weinig vertrouwen in op deze manier.

  Anoniem zei

  Schandalig de behandeling van de fam. Tonneman. Nu weer over een klein kloterig bordje waar een nietszeggende ambtenaar een zwaar kinderachtig verhaal aan hangt. Maar waar blijven de opmerkingen hierover van de andere partijen. zoals Anders en Senioren? Ze zwijgen als het graf. Kom op Pancras en Leever. laat je eens een keertje horen.Kom eens uit je ingedutte sfeertje vandaan.

  Anoniem zei

  Partij "ANDERS" werd zelfs gecomplimenteerd door J.Tonneman! Hoezo ze zwijgen als het graf? Ja dit schrijft de Media niet in de krant, want dat vind VVD Burgemeester Jaap Nawijn niet goed en dan gebeurt het ook niet in de krant. Want de NH. krant is Hollands Kroon?
  Als vorige schrijver afgelopen donderdag bij de partij debatten in de cultuurschuur in W,Werf ook van de partij was kon u zelf uit de mond van J.Tonneman horen dat hij Mevr.D.Sijbenga van partij "Anders" complimenteerde voor al haar steun en werk die zij aan Tonneman en andere grote probleem gevallen in Hollands Kroon heeft gegeven. Waarschijnlijk de enigste partij waar Tonneman steun van kreeg. Dus dit geld in ieder geval niet voor partij "Anders" zoals vorige schrijver onterecht stelt.Maar zoals Tonneman zelf al een keer eerder heeft geschreven worden de partijen gechanteerd door de burgemeester als zij inwoners helpen met problemen tegen de gemeente om dan uit de raad gezet te worden.Dus hoe kan je dan openlijk als partij voor je inwoners naar buiten komen.Dat is hier in Hollands Kroon aan de hand.Denk daar maar eens rustig over na, maar wel met verstand.Ik hoop dat u het verhaal dan een beetje snapt.Partij "Anders" heeft ballen, maar de andere partijen snappen daar de ballen niet van en wandelen langzaam door in het sprookjes bos van Hollands Kroon. Maar verwachten wel dat u op 21 Maart even tekenen wil voor hun "eigen" Partij ???? Succes!

  Anoniem zei

  Heeft ex.Wethouder VVD-er Theo Meskers wel ballen om respect op te brengen voor zijn inwoners? Dat hebben we donderdag 15 Maart wel weer gezien in de cultuurschuur in W,Werf. Ik word weer wethouder omdat mijn VVD club dat zo graag weer wil. Maar willen de kiezers dat wel,dat interesseert de VVD sprookjes man blijkbaar totaal niet. Arrogantie en respectloos ten top. Hallo VVD-er Theo Meskers luister eens! D66 wethouder en uw 'oud' collega Lolke Kuipers uit Den Helder heeft meer respect voor zijn kiezers en ballen om zelf op te stappen en zijn zetel in weer te leveren die jij ooit in je broek kan stoppen. Dat had u ook minstens moeten doen en word ook minstens verwacht van de kiezers. U en je VVD club moeten zich schamen om dit spel aan de inwoners op deze manier zo te verkopen en denken dat die dit zomaar accepteren? Inwoners van Hollands Kroon zijn geen domoren meer zoals jullie misschien wel denken. Zo ja, dan weet een ieder meteen waar deze VVD-partij uit bestaat. O ja de VVD de partij waar de meeste schandalen gebeuren in Nederland. Ga daar maar eerst wat aan doen. Maar zoals de waard is, vertrouwt hij zijn eigen kiezers?

  Anoniem zei

  Inwoners van Hollands Kroon dansen naar de pijpen van de partijen? Nee toch!
  Nog een paar dagen en dan mogen we weer stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Politieke partijen hebben steeds meer moeite goede mensen te vinden die zich kandidaat willen stellen als gemeenteraadslid. Dat verbaast mij ook niet, want er zit gewoon iets mis aan deze verkiezingen. Ten eerste vraag ik mij af waarom de landelijke politieke partijen zoveel invloed uitoefenen op de gemeenteraadsverkiezingen. Bijvoorbeeld de VVD die een heel krantje uitgeeft aan alle inwoners van Hollands Kroon die landelijk worden gedragen. Moet daar misschien alle daadkracht uitkomen? Ik denk het niet. De VVD heeft het omgekeerde al jaren negatief laten zien, ook landelijk. Een kleine lokale partij die zijn uiterste best doet en heel dichtbij de kiezer staat kan die propaganda natuurlijk nooit zo uitvoeren en is oneerlijk strijd. Maar haalt zijn werkelijke kracht om hun verhaal ook zo werkelijk uit te voeren. Lokaal spelen heel andere belangen, en daar zou Den Haag verre van moeten blijven. VVD-er Mark Rutte besluit zelfs om de allerbeste kandidaat voor de ministerspost van Buitenlandse zaken te passeren, omdat hij daar bij de gemeenteraad verkiezingen afgerekend zouden kunnen worden. Op de tweede plaats vraag ik mij af waarom wij nog steeds het ouderwetse systeem van partijpolitiek hebben. Zo ook het zetelroof binnen een partij. Gemeenteraadsleden komen net zoals Henk Jan Witting van OHK dat deed in aanvaring met hun partij en willen kennelijk met het pluche de aandacht en de financiële verwennerij niet missen en gaan doodleuk door als eenmansfractie binnen onze gemeenteraad. Nou dat hebben we de laatste jaren al gezien, daar kwam totaal niets uit en sloot zich steeds weer achteraan de coalitie partijen en dat als oppositie partij? De kiezers die voor Henk Jan Witting hadden gestemd voelen zich dan ook enorm bedrogen. Eigenlijk is dat gewoon minachting van ons als kiezers, want wij hebben op een partij gestemd, op het gedachtegoed daarvan, maar deze overlopers vertegenwoordigen nooit de mening van deze partij. De politieke partijen klagen steen en been dat zij geen goede kandidaten kunnen krijgen. Ik begrijp dat wel, want waarom zouden geweldige mensen zich in een keurslijf van een partij willen persen. Ook logisch. Je weet wat je waard ben, waarvoor je staat en heb geen zin naar de pijpen van een partij te dansen. En dan krijg je zulke mensen als LADA man Westerkamp en VVD-er Meskers en niet te vergeten Burgemeester Jaap Nawijn die er een grote puinhoop van maken. Eigenlijk is dit hopeloos ouderwets. Maak een kieslijst van gedreven gemeente bewoners die zich opgeven. Raadsleden die dicht bij de samenleving staan, zich hebben ingelezen en zich met hart en ziel op hun eigen vakgebied willen inzetten. Kandidaat-raadsleden die zich zelf uitgebreid presenteren met hun plannen, denkbeelden en idealen en hun rol zo goed mogelijk te vervullen. De gemeenteraad staat het dichtst bij de bevolking, dus is het niet de hoogste tijd om de kieswet voor de gemeenteraad aan te passen aan deze tijd en onze veranderde samenleving? De gekozen gemeenteraad selecteert de wethouders: geen onervaren partijmedewerkers zoals Westerkamp en Meskers die vooruitgeschoven worden door de partij, maar echt een selectie op kwaliteit en talent. Dat missen wij in Hollands Kroon, vandaar alle miskleunen. Raadsleden die op persoonlijke titel gekozen zijn, zijn vast en zeker meer gecommitteerd om voor hun eigen gemeente op te komen in plaats van het (landelijke) partijbelang en de inwoners van Hollands Kroon hebben ongetwijfeld meer betrokkenheid bij een zelf gekozen gemeenteraad. Ik hoop dit hier in Hollands Kroon nog mee te mogen maken. U ook? Geef uw reactie dan hieronder. Maar nog wel stemmen deze ronde!

  Anoniem zei

  Anoniem 16 maart.......wandelen langzaam door in het sprookjesbos van Hollands Kroon.
  Dit bos van Hollands Kroon zijn ze nu aan het slopen voor 100 (u leest het goed) windturbines! Dus geen bos meer, wel windturbines die je vanaf 20 kilometer al kunt zien en waar straks heeeeeeeeeel
  veel mensen last van krijgen. Vooral de mensen in de Pishoek (die het met het folderen tegen die palen allemaal wel geloofden.)
  Bovendien heeft Hollands Kroon wel afgedaan bij toekomstige bewoners. Overal waar je kijkt: windturbines.
  En als je Hollands Kroon op Google zet komt Nazuurwijn veel naar voren.

  Wij gaan op ANDERS stemmen.

  Anoniem zei

  Stemmers let op!, dat uw stem niet bij de ‘autovijandige partij’ komt. Laten de ruim acht miljoen automobilisten in ons land zich realiseren dat bij de gemeenteraadsverkiezingen woensdag as. uw stem niet terecht komt bij een “ autovijandige partij ”. Want fietsen is gezond, maar zo’n lange afstand om bij je eigen gemeente balie van Hollands Kroon te komen om mijn eigen zaken te regelen is geen optie. En dan nog een paar keer terug moeten komen, omdat zij het niet direct goed kunnen regelen is te gek. Want dan moet ik ook nog noodgedwongen snipperdagen opnemen. En mijn verplichte PC door de gemeente is ook stuk, maar word helaas niet vergoed door Hollands Kroon. Wat een samenvoeging en sluiting van alle service balies een groot voordeel kan opleveren wat ons altijd is voorgespiegeld??? Inwoners zijn door Hollands Kroon en de gemeente raad bedrogen en verarmen langzaam. Dus niet stemmen op ‘autovijandige partij’.

  Anoniem zei

  Het afgeven van D66-er Pechtold over zijn collega partij leiders is niet flair. Het profileer gedrag van D66-leider Pechtold en het afgeven met vileine insinuaties op en uitvallen richting opponenten zullen tegen hem gaan werken. Ik zou Pechtold uitnodigen hier een keer aanwezig te willen zijn in een raadsvergadering van Hollands Kroon waar mevr.Vlietstra uw D66 partij vertegenwoordigd. Deze vriendelijke fractie vrouw doet het heel anders,veel milder en minder opdringeriger, haar leeftijd speelt haar helaas parten, maar gaat wel met haar tijd mee om de motor crossers enkel elektrisch toe te laten op het durfcentrum aan de Groetweg in HK. Maar zoals Felix Meurders al schetste en bevestigd werd door haar zelf, dat haar leeftijd het vergaderen erg saai maakt. Vandaar dat de meeste gemeenteraadsleden vaak indutten. Dus daar heeft D66-er Pechtold ook niets aan, maar wel een tegenpool en de kunst daarvan een middenweg te kiezen. Maar Hollands Kroon moet het de komende 4 jaar misschien nog verder met mevr.Vlietstra ? Waarschijnlijk wegens gebrek aan jongere kandidaten die het niet zien zitten met D66. Dus dan maar zoeken naar iets "Anders” wat de raadsleden waarschijnlijk wel wakker houd de komende 4 jaar.
  .

  Anoniem zei

  Bij de VVD is de keuze enkel tussen de schreeuwer en de doener. Jammer dat er geen ruimte is voor de denker.

  Anoniem zei

  Het grote voordeel in de echte (geen landelijke) lokale partij zit hem in eerlijkheid en oprechtheid en betrokkenheid in uw probleem. De echte Lokale partij (dus niet landelijk?) zijn erg populair! Bij de campagnes van de gemeenteraadsverkiezingen zijn de partijkopstukken, zoals Rutte, Pechtold en Buma, te veel in beeld. Zij lopen daarmee de echte lokale partijvertegenwoordigers voor de voeten, vinden de meeste stellingnemers (92%). Daar de echte Lokale partijen deze promotie campagnes helemaal niet kunnen opbrengen, dan is dit een oneerlijke strijd en concurrentie vervalsing en zouden deze machtsmisbruik in de toekomst verboden moeten worden. Een eerlijke Lokale verkiezing is gerechtvaardig maar niet op deze manier. Daarom kan een echte lokale partij geen leugens en sprookjes verhalen te vertellen, want dan hebben ze helemaal geen levensvatbaarheid en zijn dan voor altijd van het toneel verdwenen. Dus ten alle tijden eerlijk zijn voor je kiezers! Daarom bestaan sommige van deze partijen zoals voorheen Progressief Hollands Kroon wat nu “Anders” heet al vele jaren in (Wieringermeer) Hollands Kroon omdat zij altijd eerlijk en oprecht blijven en voor en met hun inwoners echt aan de slag gaan. Het Woord is hun Daad. Dat kan je van vele andere landelijke partijen in Hollands Kroon de laatste jaren absoluut niet meer zeggen. De enen blunder en sprookje na de ander waardoor veel belastingsgeld van de inwoners verkwanseld woord. U heeft nog tot 9 uur vanavond de tijd om te stemmem, dus denk daar nog maar eens goed over na voordat u een verkeerde keuze gemaakt voor weer 4 jaar lang ellende. Want zo kan het niet langer in Hollands Kroon, het zou toch echt “anders”moeten om nog wat vertrouwen over te houden.

  Anoniem zei

  Iedere vier jaar stemmen. Levert het wat op voor de massa? Nee. Maakt niet uit of het rechts, links, groen, paars, rood is. Allemaal zijn ze er op uit dat jij je eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid in een machtiging aan hun politieke vereniging geeft. Als ze die machtiging hebben handelen ze uit jou naam, dus niet zeuren over politiek als jij een machtiging afgeeft aan een politieke vereniging want die machtiging heb jij 100% zelf getekend door met een potlood een poppetje van een politieke vereniging aan te kruisen. Politiek is slechts een instrument van de machthebbers achter de schermen om het volk de indruk te geven dat ze iets in de melk te brokkelen hebben en in een democratie leven, wat in de verste verte niet het geval is in Nederland dat zijn soevereiniteit heeft afgestaan aan de EU. Een EU die compleet geregeerd wordt door multinationals en waar geen enkele democratie is. Speciaal voor degene die klakkeloos als een schaap met kudde meelopen, rechtstreeks het ravijn in.

  Anoniem zei

  Wat wel schokkend is:

  Iemand uit Winkel en iemand uit Anna Paulowna zal vanavond
  verkiezingswaarnemer zijn in de gemeente Hollands Kroon.

  Hoeveel inwoners heeft Hollands Kroon?  Hoeveel inwoners heeft Hollands Kroon?

  Anoniem zei

  Gefeliciteerd JAS team. Jullie zijn de 50ste schrijver gepasseerd voor een onderwerp.Een hoogte punt voor JAS volgens mij.
  Dat wil zeggen dat JAS onmisbaar is en wel degelijk steeds meer bekeken en gedeeld word. Strijd zo door voor gerechtvaardigdheid, gelijkheid en democratie, ook mijn doel.Proficiat van mij en geweldig.

  Anoniem zei

  Ongeloofwaardig die D66-er Pia Dijkstra. Politici schijnen zich in verkiezingstijd van alles te kunnen veroorloven? In het verkiezingsspotje van D66 horen we Pia Dijkstra zeggen: ‘oog hebben voor een ander en elkaar de vrijheid gunnen’. Ploegbaas Pechtold voegt er aan toe: ‘Ook als je het niet met elkaar eens bent’. Hoe ongeloofwaardig wil D66 met deze woorden overkomen op de kiezer, gezien de felle, agressieve aanvallen van Pechtold op de PVV en FvD? Politici schijnen zich in de verkiezingstijd van alles te kunnen veroorloven, voorbeelden te over. Veel succes D66, ik weet genoeg.

  Anoniem zei

  Iemand uit Winkel?? Toch niet Jip Pancras want dan moet je 2x controleren of er correct geteld is.w

  Een reactie posten