Luyt stapt naar bestuursrechter na onderdwang wegslepen schepen, VVD noemt bewering Luyt een fabel

Datum:
 • zaterdag 10 februari 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - DEN OEVER – Hollands Kroon zegt dat zij dit heeft laten doen omdat Luyt de  werkzaamheden aan de dijk traineert door de schepen niet weg te halen en naar de afgesproken locatie te brengen.
  9-2-2018

  Het leek wel of er een bende criminelen werd aangehouden in de haven van Den Oever, een ware politiemacht was aanwezig toen tussen half 1 en 2 uur op last van burgemeester Nawijn vijf schepen die voor onderhoud aan de werkkade van Luyt lagen werden weggesleept naar een andere kant van de haven.
  Hollands Kroon zegt dat zij dit heeft laten doen omdat Luyt de  werkzaamheden aan de dijk traineert door de schepen niet weg te halen en naar de afgesproken locatie te brengen. Luyt reageerde donderdag woedend toen zij onder begeleiding van de politie zag dat de schepen zouden worden weggesleept.  De firma Luyt heeft dit toen zelf maar gedaan en liet direct weten Hollands Kroon voor de bestuursrechter te slepen omdat Hollands Kroon zich niet houdt aan de gemaakte afspraken dat zij pas naar dat deel van de haven zouden verhuizen als het havenkantoor gereed is.
  Wij spraken met een personeelslid van Luyt die duidelijk liet weten bang te zijn voor de toekomst van het bedrijf in Den Oever en zijn baan en die van de andere werknemers verloren ziet gaan door het gedrag van Hollands Kroon.
  Ondertussen noemt de VVD in Hollands Kroon de bewering van de Fa. Luyt over het mislopen van 300.000 euro subsidie een fabel. De VVD Hollands Kroon zegt; “De gemeente Hollands Kroon heeft alles uit de kast gehaald om Fa. Luyt te helpen bij het binnenhalen van een Europese subsidie voor het verplaatsen van het dok. 
  Het is de gemeente en Luyt Groep B.V. ook daadwerkelijk gelukt de beoogde Europese subsidie van 300.000 euro binnen te halen. Echter, het recht op subsidie verviel toen het Hoogheemraadschap de dijkverhoging in Den Oever uitstelde. Daardoor kon Luyt niet voldoen aan het moment van oplevering van het project, een belangrijke subsidievoorwaarde.
  Samen met Luyt heeft Hollands Kroon bij de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) geprotesteerd tegen deze gang van zaken, omdat het bedrijf geen invloed kon uitoefenen op het besluit van het Hoogheemraadschap. RVO voert de subsidieregeling uit in Nederland.  De RVO concludeerde dat Luyt voldoende gelegenheid had gehad de investeringen tijdig stop te zetten en hield om die reden vast aan de subsidie-voorwaarden
  Daarmee heeft Hollands Kroon geen opties meer om het bedrijf te helpen. De gemeente kan zelf geen subsidies verstrekken zonder dat dit wordt aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun.
  Om toch enige compensatie te bieden heeft de gemeente samen met de provincie gezocht naar een manier om kosten op zich te nemen, die juridisch houdbaar is. Daarmee wordt het bedrijf alsnog gecompenseerd met in totaal 125.000 euro.
  De huidige directie is daar niet tevreden over en benut elke mogelijkheid om dat te laten weten. Ze stelt zich op het standpunt dat er harde afspraken zijn gemaakt over 300.000 euro. Dat is echter geenszins het geval. Tot op heden zijn er ook geen documenten gepresenteerd waaruit het tegendeel zou blijken.
  Bij de start van de samenwerking tussen Hollands Kroon en Luyt in dit dossier, had het bedrijf een andere directie. Die is duidelijk geïnformeerd over de voorwaarden.”
  Het Actuele nieuws voor Hollands Kroon
  13 reacties :

  Anoniem zei

  We mogen aannemen dat als Luyt naar de bestuursrechter stapt hij beslagen te ijs zal komen en de benodigde documenten bij de rechtbank zal inbrengen.
  Overigens is het verbazingwekkend dat er een grote politiemacht aanwezig was want normaal gesproken is het al een bezienswaardigheid om een agent in levende lijve in de gemeente HK tegen te komen. Voor ernstige zaken heeft de politie geen tijd of komen veel te laat of laten ze helemaal niets van zich horen.

  Zorro zei

  Net als bij de demonstratie van de zorgvakbond toen het gemeentehuis 'bezet' werd. Ook al zo'n grote politiemacht tegenover mensen die gewoon werken en de belasting opbrengen. Zo ziet U maar weer; de staat ( burgemeester / politie / rechtbanken etc. etc.) zijn er uitsluitend om de gewone man in bedwang te houden. Oplichters, criminelen en politici hebben vrij spel.

  Bakker zei

  De politie in de grote steden Amsterdam en Rotterdam bestond in Wo2 voor een fors deel uit NSB'ers en nog meer van dat soort landverraders. Duizenden Joden werden door de politie van die steden aan de Duitsers verraden en naar de gaskamers afgevoerd.

  Een inktzwarte bladzijde uit onze geschiedenis maar we leren er niets van.
  We hebben wel altijd geleerd dat de geschiedenis zich herhaalt en dat begint er zo langzamerhand aardig op te lijken.

  Anoniem zei

  VVD Burgemeester Nawijn regelt alles zelf bij de politie omdat hij zelf in drie politie besturen zit in Heerhugowaard om bij te klussen en waar alles even geregeld word.Dus wie appelen vaart, wie appelen eet. Dit misbruik komt Hollands Kroon steeds goed van pas om particulieren of ondernemers hard aan te pakken of te traineren/pesten alleen wanneer het de VVD burgemeester J.Nawijn zelf goed uitkomt. Net zo als wat schrijver Bakker hierboven schrijft.

  Mr. X zei

  Het is waar wat Bakker zegt: De Joden werden niet door de Duitsers maar door de Nederlandse politie opgehaald. Houd daarom Uw vrijheid in ere en laat deze niet aan politici over; zij zijn niet meer dan handelaren in ideeën welke zij inruilen voor iets anders als daar meer te halen valt. Weest waakzaam!

  Anoniem zei

  MR. X, om je even uit de droom te helpen van vrijheid, Nederland is vanaf 2005 omgevormd tot een: dwangdictatuur in slavernij. Op een zeer listige geraffineerde wijze is dat doorgevoerd. Overheid is volledig geprivatiseerd (waarom denk je dat er 900.000 ambtenaren van publiek recht naar privaat recht overgeheveld zijn?). De meeste landelijk opererende politieke verenigingen hebben hier hun steentje aan bijgedragen. Iedereen die zijn verantwoordelijk en bevoegdheid weggeeft (= stemmen op) aan leden van deze landelijke politieke verenigingen helpt mee om deze dwangdictatuur in slavernij verder gestalte te geven. Onthoud het volgende even goed: een private partij zoals de gemeente, maar ook het hoogheemraadschap, belastingdienst zijn private ondernemingen geworden. Alleen als je een getekend contract met deze partijen hebt ben je verplicht om betalingen te verrichten aan deze partijen. Het is verstandig dat in Hollands Kroon ook mensen onderwezen worden in de veranderde juridische situatie zodat zij zelf kunnen kiezen of zij een contract willen aangaan met de gemeente hollands kroon om daar financiële bijdragen aan te doen. Als er geen contract is, dan heeft Hollands Kroon geen enkel recht om een bijdrage te eisen. Misschien maar eens massaal gaan doen, want de gemeente Hollands Kroon is door het wanbeleid geen partij om een contract mee te hebben.

  Anoniem zei

  @Bakker, het klopt inderdaad dat de politie een cruciale rol heeft gespeeld om joden uit huis te halen, en op transport te zetten. N.a.v. dat soort gebeurtenissen zijn de Neurenberg processen gevoerd. Een belangrijke uitspraak daarbij was: opdracht is geen opdracht meer. Dat houd in dat politie agenten, militairen opdrachten kunnen weigeren als die naar hun inzicht grensoverschrijdend zijn. Met die gedachte hadden de agenten die op de hoogte zijn van wat er speelt bij Luyt de opdracht kunnen weigeren. Nawijn hoofdelijk aansprakelijk stellen en vervolgen in het strafrecht is een optie want hij gaat opnieuw zijn boekje ver te buiten, hier komt hij ook nog voorbij vanaf 12.48 http://bit.ly/2sqq0fq .

  Anoniem zei

  de vergelijking met WOII en dat joden destijds door de politie werden opgehaald vind ik wel erg ver gaan, kwalijk en slaat bovendien echt nergens op !! 😠

  Anoniem zei

  Het slaat inderdaad echt nergens op om WO II te halen bij de kwestie Luijt. En wat hier verder allemaal wordt bijgehaald is ook wel heel vergezocht. De gemeente rijdt weer eens een scheve schaats en de vvd heeft boter op zijn hoofd. Meskers is al die tijd erbij betrokken geweest en doet nu alsof hij nergens debet aan is. Onbetrouwbaar. Mag nooit meer terugkomen.

  Sam Kooy zei

  In deze gemeente heerst slechts één rat: .....Jaap Nawijn ! Verheven boven de muizen !

  Anoniem zei

  Vergeet de ambtenaren niet, Sam. Die hebben veel macht. Zelfsturend richten zij samen met de totaal ongeschikte wethouders en burgemeester HK ten gronde.

  Anoniem zei

  En de VVD "RAT" word trouw gevolgd en gesteund door de rest van Hollands Kroon op een "enkele" uitgezonderd. De andere ratjes voelen zich sterk,intelligent en z.g.n. zelfverzekerd, onaantastbaar en verliezen de inwoners totaal uit het zicht en laten die aan hun lot over.Ike en de rest zal stikken! Houden hun gestorte loon en vakantiedagen goed in de gaten en wachten tot er weer nieuwe schandalen worden aangedragen door de burgerij want zelf sluiten zij hun ogen daarvoor. De ambtenaren en politieke partijen van Hollands Kroon hieven hun glas, deden een plas en laten zoals het was en wachten op het grote afscheidsfeest in september van de ratte koning ten alle tijden. En dan kunnen de inwoners eindelijk zeggen dat er weer Bevrijdingsdag is ingevoerd. Want eerder is er in Hollands Kroon geen rust met zulke ratte bestuurders. Ook na 21 Maart niet! Hollands Kroon is een zinkend schip zonder spanten (ruggengraat)en blijft alleen maar trammelanten!

  Anoniem zei

  Volgens VVD-er Meskers is de gemeenteraad er voor de balans te bewaken?????
  Het effect bij Hollands Kroon is net het tegenover gestelde.
  De even opgestapte VVD wethouder Theo Meskers vind dat Hollands Kroon zijn uiterste best doet voor de lokale ondernemers. Allemaal verzonnen Leugens blijkt wel!
  Het tegendeel is bewezen door de VVD en Meskers met alle problemen die zich in het verleden met Meskers en collega’s nu en nog komen met Hollands Kroon ondernemers. Dan kan je wel in je verkiezingsprogramma dood leuk verkondigen nu net voor de verkiezingen twee accountmanagers (want daar lagen de fouten volgens Meskers ????) bedrijven hebben aangesteld,maar dat zegt de kiezers helemaal niets. Deze ‘Managers’ handelen toch altijd in opdracht van die zelfde Hollands Kroon bestuurders ? die zoals altijd hier de wet uitmaken.
  De zelfsturende organisatie van Hollands Kroon werk minder affectief en krijgt zoals eerder werd verkondigd door Meskers bij zijn ontslag de schuld van alles en niet Meskers zelf als gewezen wethouder.
  Of was Meskers zelf niet capabel voor deze functie en maar wat aan rommelde en niemand erbij betrok?
  Maar na alle schade en schandalen en nu de verkiezingen van 21 Maart gaat de VVD en Meskers echt eens aan het werk en de inzet is dan ook nu echt een impuls te geven aan Hollands Kroon om zijn ambtelijke organisatie en misschien ook wel zichtbare capaciteit te claimen???.
  Meskers heeft zijn dienstverlening hoog in het vaandel staan ?, zoals hij hiervoor ook al had belooft, maar net averechts uitpakte en vele kiezers bedrogen zijn en met de lasten zijn opgezadeld.
  Ondernemers moeten volgens Meskers ruimte krijgen, mits zij op gespannen voet staan met het algemeen belang. Uit ervaring en naar voren gekomen schandalen met ondernemers moet onder algemeen belang bij Hollands Kroon enkel het belang van de gemeente worden gezien en het belang van de ondernemers en inwoners totaal uit het oog zijn verdwenen. Of te wel complete ‘dictatuur’.
  Meskers sluit af in het stuk Wieringer courant bode van 14-2-2018 Verkiezingen ”De gemeenteraad is er ook voor om die balans te bewaken”. Welke balans! De weegschaal slaat al jaren door.
  Wij adviseren VVD-er Meskers meteen een afspraak met de dokter te maken, om zijn eigen medicijnen balans beter te bewaken, waardoor er misschien een beter en geloofwaardiger verhaal verteld word. Ook VVD bedankt voor alles, wel te rusten en slaap lekker verder.
  En vergeet je ontwakings pilletje niet in te nemen.

  Een reactie posten