Definitief einde windturbine Grote Sloot 158 in gemeente Schagen?!

Datum:
 • woensdag 25 april 2018
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Veehouder Schuijt uit Sint Maartensbrug mag definitief geen windmolen neerzetten bij zijn bedrijf aan de Grote Sloot 158.  


  Dit staat op 10 maart 2018 in de Schager editie van het Noord Hollands Dagblad. 

  Na een decennium lange discussie over de windturbine aan de Grote Sloot 158 is de vergunning uiteindelijk ingetrokken. De omwonenden zijn  jarenlang tegengewerkt door de gemeente Zijpe in eerste instantie en later Schagen. Voor alle duidelijkheid, de windturbine, een Enercon E70, die eerder op last van de rechter is verwijderd was illegaal geplaast. Er was echter nog een vergunning geldig uit 2005 voor een minder zware turbine, een Enercon E66.  Begin 2018 zijn de omwonenden in het gelijk gesteld door de Raad van State in Den Haag. Op basis van deze uitspraak heeft de het college van de gemeente Schagen de omstreden vergunning eindelijk ingetrokken (*).

  De geschiedenis van de turbine Grote Sloot 158 in notendop (**)

  Veehouder Schuijt vraagt medio 2003 een vergunning aan voor het opschalen van zijn Mikon windturbine turbine met een vermogen van 0,4 MW die daar staat vanaf 1995. De aangevraagde Enercon E66 turbine van 1,8 MW blijkt een maatje te groot, te dicht bij de woning van (inmiddels wijlen) buurvrouw Ina Vonk en valt derhalve onder een Milieuvergunning. Na bezwaar op de eerste vergunning uit 2004 heeft de Raad van State de eisen aan geluidemissie in de Milieuvergunning aangescherpt. De windturbine moet een stilstandsvoorziening krijgen en mag beperkt draaien. Nadat de uiteindelijke vergunning in augustus 2005 is afgegeven, bedenkt de eigenaar dat bij het plaatsen van de nieuwe turbine hinder ondervonden gaat worden van de oude funderingen van de verwijderde Mikon turbine. De eigenaar vraagt aan de gemeente of de turbine iets verder in het land mag worden geplaatst. De echte reden moet gezien worden in dat met het verder in het land plaatsen van de turbine deze dan niet meer onder de Milieuvergunning valt. Het college onder wethouder Blonk geeft zonder er goed over na te denken en dus zonder aandacht voor omwonenden, aan Schuijt een gedoogvergunning af.

  Met deze gedoogvergunning wordt in 2006 een andere turbine (Enercon E70 van 2,3 MW) geplaatst dan vergunt. De eigenaar veronderstelt dat de turbine niet meer beperkt wordt door de Milieuvergunning, gaat volop draaien en er ontstaan geluidsoverlast problemen. Op klachten uit de omgeving moet de gemeente uiteindelijk gaan optreden. Na ettelijke verzoeken aan de gemeente blijkt uit metingen dat de turbine toch niet ver genoeg van het dichtstbijzijnde huis, dat van Ina Vonk, staat en dus nog steeds onder de Milieuvergunning valt. Er is geen stilstandsvoorziening  aanwezig en er is sprake van verregaande overtredingen. De gemeente schrijft boetes uit van maar liefst €200.000. Deze boetes worden op onduidelijke gronden uiteindelijk weer kwijtgescholden.
  Na jaren rechtsgang blijkt de E70 turbine geen vergunning te hebben, en moet in 2015 van de rechter de illegale turbine worden afgebroken en verwijderd.

  Overigens was dit voor de eigenaren van de andere twee in 2005 vergunde E66 turbines, aan de Belkmerweg,  reden om snel opschaling aan te vragen. Hier stonden ook twee E70 turbines illegaal. Op basis van de nieuwe vergunningen worden de illegale E70’s afgebroken, en weer nieuwe E70’s neer gezet. Nu legaal en weer in aanmerking komend voor nieuwe subsidie.

  Te lage bouwleges

  Een bijkomend saillant detail is de toerekening van de bouwleges voor de geplaatste windturbines. De opgegeven bouwsom blijkt een fractie van de werkelijke kosten. De gemeente heft derhalve veel te lage leges. Ondanks verzoeken van Ina Vonk dit te corrigeren voor de turbine aan de Grote Sloot, nota bene met jurisprudentie, weigert het college dit uit te voeren.

  €3,2 Miljoen subsidie voor illegale turbine

  Uit onderzoek van de Volkskrant/NRC (***)  in december 2015 blijkt dat de eigenaar van de illegaal geëxploiteerde windturbine aan de Grote Sloot in bijna 10 jaar tijd een subsidie heeft ontvangen van €3.200.000. Dit naast de inkomsten uit geleverde kWh, waarmee bijna €3.000.000 verdiend werd. Dit alles onder toeziend oog en met toestemming van de gemeenten Schagen en Zijpe. Het Ministerie van Financiën wil deze kosten niet terugvorderen ondanks dat blijkt dat de windturbine illegaal is.

  Opschaling op basis van vergunning 2005

  Medio 2015 wordt opschaling aangevraagd van de vergunde E66 aan de Grote Sloot. Dit vergelijkbaar met wat aan de Belkmerweg werd toegestaan. De bedoeling is dat er (weer) een E70 wordt geplaatst, maar nu op de locatie zoals bedoeld in de vergunning uit 2005. Door het college onder wethouder Beemsterboer wordt terstond een vergunning afgegeven. Er is kennelijk geen sprake meer van hinder van de oude fundering. Op bezwaren steekt de rechter een stokje voor de uitvoering van dit plan. De rechter oordeelt in 2017 dat geen opschaling kan plaatsvinden op basis van een turbine die er nooit op die locatie gestaan heeft.  

  Geen turbine als er een zonneweide kan komen

  Nu is er medio 2017 nog de aanvraag en afgifte geweest voor een zonneweide aan de Grote Sloot 158. In het zeer korte aanloop traject wordt door eigenaar en gemeente gesteld dat als er een zonneweide komt er geen windturbine zal komen (-). Deze conditie wordt echter niet in de vergunning vermeld, die in aller haast door het Schager college onder wethouder Beemsterboer is afgegeven. Terwijl inmiddels er uitspraak is binnengekomen van de Raad van State over de windturbine vergunning uit 2005, wordt de vergunning voor de zonneweide door de eigenaar per 13 april weer ingetrokken. De gemeente stelt dat niet aan de eis kan worden voldaan dat het bedrijf van Schuijt meer dan 50% van de opgewekte energie gaat verbruiken. Dit punt is al op de informatieavond van 19 september 2017 door de aanwezigen benoemd, maar toch is de vergunning afgegeven. Maanden later komt de gemeente, slechts een paar dagen verwijderd van de steeds uitgestelde hoorzitting, tot het inzicht dat er foute informatie zou zijn aangeleverd (-). In de Schager krant (http://www.stichting-jas.nl/2018/04/plan-zonnepark-ingeslikt.html) stelt de eigenaar dat hij wellicht in de toekomst weer een aanvraag zal doen. 

  Schadeclaim

  Tenslotte loopt er nog de zaak met betrekking tot een schadeclaim aan de gemeente Schagen van de zaakwaarnemer van wijlen Ina Vonk. Deze loopt al vanaf medio 2015, waarbij de gemeente door traineren de zaak wist uit te stellen. De zaak is nu ingepland voor een meervoudige kamer in Alkmaar (zaak nr. HAA 17/41404 WET) en gaat binnenkort voorkomen. De vraag is of er na uitspraak nog meer claims komen.

  Meer dan een decennium hebben de omwonenden tegen gemeenten Zijpe en daarna Schagen moeten procederen om hun gelijk te krijgen. Het is betreurenswaardig dat dit zo heeft moeten zijn. De gemeenten Zijpe en Schagen hebben daarbij meerdere tonnen aan kosten moeten maken. Geld dat veel beter besteedt had kunnen worden.    


  * Brief van gemeente Schagen met betrekking tot intrekken vergunning uit 2005

  ** Op basis van overzicht van gebeurtenissen rondom turbine Grote Sloot 158, opgesteld door Ina Vonk


  Redactie JAS


  Zie ook: Dossier Grote Sloot 158


  2 reacties :

  Anoniem zei

  Zo zie je maar. Als burger kun je de subsidie ophoesten voor deze lul.
  En de gemeente met hun ^vriendjes^ zorgen er voor dat ze crimineel kunnen handelen.
  De burgers sponsoren hun eigen geluids- en zichtoverlast.

  Hoe lang nog?

  Anoniem zei

  De politiek is al lang niet geloofwaardig meer, zeker in de Noordkop zijn het meer criminele organisaties die alleen uit zijn op zelfverrijking en het bevoordelen van hun vriendjes.
  Gelukkig voor die witte boorden criminelen slapen het OM, de Rechterlijke Macht en een groot deel van de bevolking rustig door totdat ze zelf opzichtig benadeeld worden, dan schrikken de stumperdjes wakker. Dat het ze nu al veel kost begrijpen ze niet eens.

  Een reactie posten