Tussenstand WMO kwestie in Hollands Kroon.

Datum:
 • donderdag 19 mei 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Raad Hollands Kroon stemde in met afschaffen Huishoudelijke hulp 1 in 2015. Werden de politieke partijen goed geïnformeerd?


  Gemeentes mogen inwoners niet zomaar korten op huishoudelijke hulp zonder duidelijke onderbouwing. Gemeenten dienen passende hulp te verlenen indien nodig zodat de mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 


  Huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 2015 
  Een aantal gemeentes w.o. Hollands Kroon  dacht daar anders over terwijl het merendeel der gemeentes in NL wel de geest van de wet toepasten. Wij herinneren ons nog de merkwaardige uitspraak van Vlaming (CDA) dat HK geïnformeerd had bij de Vereniging van Nederlandse Gemeentes over interpretatie van de wet en dat de HK interpretatie de juiste was. Snapt U het nog, hebben die anderen dan niet bij de VNG geïnformeerd of zijn ze bij HK een beetje staffig??  Dolblij was Vlaming want dan kon het overblijvende geld ergens anders aan besteed worden! En dat blijkt zelfs 3 miljoen euro te zijn over 2015 door het afschaffen van de HH1. 680 huishoudens, die geen hulp meer krijgen.

  Buiten de FNV propaganda over behoud van arbeidsplaatsen, daar is die wet trouwens niet voor bedoeld en er werd ook misbruik van gemaakt, wil JAS een aantal punten van deze kwestie wat nader beschouwen. Het is niet alleen een plaatselijke bende; het wordt een steeds grotere rotzooi in dit hele land.

  Afschaffen Huishoudelijk hulp

  Dit kan niet volgens de wet – iedereen die het nodig heeft, heeft recht op hulp – wel dient een onderzoek/visite met beoordeling uitgevoerd te worden.
  De vraag is of men daarvoor de geschikte mensen had/heeft en dat een kruisjeslijst invullen niet volstaat – oude mensen durven nauwelijks tegen te spreken en zijn vaak bang ALLE rechten te verliezen. Een gegeven waar bijvoorbeeld vroeger de aan de deur verkopers vaak gebruik van maakten; indien nodig ook de visiteurs???!!!

  Interpretatie    WMO 
          
  Alle hulp moet dus beoordeeld worden; ook de ex-HH1 die HK  rigoureus afgeschaft heeft – dit scheelde heel wat onderzoekswerk en  een makkelijk te berekenen voordeel voor, ja voor wie eigenlijk ?  


  Politiek  Landelijk
                                   
  Hoe is het mogelijk dat een wet, die niet zozeer een wet is maar duidelijk vastgestelde regelgeving behoort te zijn, zo misbruikt kan worden door ‘ons’ bestuur? Waarom is van  bovenaf niet acuut ingegrepen door een ministerie om die jongens en  meisjes van HK te vertellen hoe het nu echt moet of is men in Den Haag niet meer in staat een wet  zodanig te omschrijven dat deze voor slechts een uitleg vatbaar is?  Waarom wordt de minister niet ter verantwoording geroepen?                          

  Rechtspraak

  Wat voor onzin is het dat de wetten zo opgesteld worden dat er rechters aan te pas moeten komen om te vertellen wat de bedoeling ervan is?                                           
           
  Ambtenarij / Raad HK 
                                                
  Wat voor klungels zitten er in het gemeentehuis of is het uitsluitend de Raad geweest die voor deze ellende verantwoordelijk is?  De overheiddus ook de gemeente, zal zich moeten houden aan de wettelijke kaders die worden opgesteld. Als vervolgens een college of een gemeenteraad doelbewust de wettelijke kaders overschrijdt en dus de wet overtreedtdient ernstig te worden getwijfeld of de juiste personen de gemeente Hollands Kroon vertegenwoordigen.                                             
  Politieke partijen      

  Nieuwkomer partijen als Senioren  en Lada zijn ‘vergeten’ wat hun achterban is – dat hebben zij snel geleerd van hun coalitiegenoten.

  B&W na uitspraak  18/5   

  Zij zullen zien op welk gebied de maatregelen van HK aangepast zullen worden.

  JAS
  Blijft op Uw hoede, dit balletje kan nog alle kanten oprollen want de zaak is nog niet beklonken en duidelijk. Het huidige bestuur heeft deze ellende veroorzaakt en blijkt dit niet te willen beseffen. De politieke partijen die het veroorzaakt hebben houden zicht muisstil. Het bestuur van Hollands Kroon beseft niet wat voor ellende men deze kwetsbare groep aandoet. Ook na de uitspraak van de Hoge Raad moet men maar afwachten wat dit bestuur nog bedenkt en blijft de situatie voor de getroffenen onzeker.

  Redactie JAS   

  __________________________________________________

  Lees ook: 
  Staatssecretaris houdt Hollands Kroon en Schagen in de gaten

  Tweede Kamer 19 mei 2016 over de Zorg 

  Hollands Kroon past beleid huishoudelijke hulp aan

  2-6-2016 Axxicom verzorgt lichte huishoudelijke hulp

  500 cliënten Hollands Kroon persoonlijk gebeld (15-6-2016)

  17-6-2016 Adviesraad: excuses en vergoeding

  30-6-2016 Compensatie voor illegaal zorgbeleid

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Staatssecretaris houdt wethouders Schagen en Hollands Kroon in de gaten

  Donderdag was er een debat in de Tweede Kamer over het faillissement van de TSN en de uitspraak van de rechter over de Wmo. Renske Leijten (SP) sprak consequent over Wet Maatschappelijke Ontwrichting en verweet verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn passiviteit en een tekort aan regie. Fleur Agema (PVV) had het zelfs over ‘leugens en bedrog’. Tijdens het debat zijn er veel moties ingediend, over welke dinsdag 24 mei wordt gestemd. Wethouder Ben Blonk van Schagen heeft de staatssecretaris laten weten dat hij zijn beleid gaat aanpassen en Mary van Gent van Hollands Kroon gaat in overleg met haar medewerkers hoe zij haar beleid gaat voortzetten. Dat zal ongetwijfeld binnenkort in de gemeenteraad worden besproken. Van Rijn deelde mee, de ontwikkelingen in Hollands Kroon en Schagen ‘nauwgezet te volgen’.
  Staatssecretaris Van Rijn stelde in het debat nadrukkelijk: ‘Alle gemeenteraden hebben natuurlijk als primaire taak om het college van B&W te controleren als het zich onverhoopt niet zou willen houden aan deze uitspraken, wat natuurlijk niet de bedoeling is.’ Van Rijn doelt hier op de uitspraak van de rechterlijke macht. Gemeenteraadsleden moeten zich bewust zijn van het feit dat zij door de burgers van hun gemeente zijn gekozen om hun belangen te behartigen en om de uitvoerende macht, het college van B&W, te controleren. Raadsleden, ga serieus aan de slag en controleer…

  Kees Zwaan

  Sam Kooy zei

  Kortom: van Gent (ic het gehele ambtnarencorps en ALLE raadsleden) zouden het boetekleed hebben moeten aantrekken. Er zou zelfs een enkeling hun of haar verantwoording hebben moeten nemen. Maar nee. Een kleine wijziging aan een zinsnede acht men voldoende om dit te voorkomen. N.l. van Gent (en consortbe) legt zich neer bij de uitspraak waarbij voorop staat dat zelfredzaamheid de eis blijft. Van enige verantwoordelijkheid en terughoudendheid is bij dit gemeentebestuur op geen enkele wijze te verwachten.

  Een reactie posten