Optater voor coalitie


Vestigingsbeleid voor zaadsector Warmenhuizen splijtzwam

DOOR HARMKE SNIJDEWIND

WARMENHIUZEN

De zittende Harenkarspelse coalitie viel gisteravond niet uit elkaar maar kreeg, vlak voor de fusie met Schagen toch een stevige optater. Oorzaak; de vestigingspolitiek voor zaadbedrijven in Warmenhuizen.

Oppositiepartij CDA stelde voor die vestiging niet te beperken tot de daartoe aangewezen 127 hectare in het zuidwestelijk buitengebied, maar die in principe overal toe te staan. Met uitsluiting van - heel misschien - het stukje Moorsmeer waar tegen de bewoners van de tegenover gelegen wijk Zuid luid ageerden. En in het verleden ook het nieuwbouwplan van Nickerson Zwaan wisten te verjagen.

Als coalitiepartners PvdA en HIB niet instemden met uitstel van de netelige kwestie tot 17 december zou VVD de oppositie steunen en zat de coalitie getalsmatig in de problemen. En dus werd het hete hangijzer over de verkiezingen van 21 november heen getild zodat ook juridisch advies kan worden ingewonnen.

Bewonersgroep Zuid , 'waarschuwde hetCDA dat hun voorstel het tegenovergestede effect kan hebben. In 2008 een zaadbedrijf toestaan aan de oostkant (Moorsmeer), daar in 2011 op terugkomen en daar eind 2012 nog eens op terugkomen, lijkt wel heel erg op inconsistent beleid. Daar lok je geen nieuwe bedrijven mee.

Wethouder Rob Treur zei dat de provincie geen bezwaar heeft tegen zijn bestemmingsplan landelijk gebied: Hij sprak daarover telefonisch met gedeputeerde Tjeerd Talsrna (ruimtelijke ordening), anderhalf uur voor de raadsvergadering. Maar CDAfractieleider Jelle Beemsterboer hoorde van diens collega Jaap Bond (landbouw) een heel ander verhaal: „Als we de zaadsector niet meer ruimte geven dan kunnen we een aanwijzing van de provincie verwachten."

Het wantronwen is groot tussen raad en college. Ook bij een ander agendapunt, het bestemmingsplan recreatieterreinen, geloofde Beemsterboer de informatie van zijn wethouder niet. Maar na tienen kreeg hij geen gedeputeerde of provinciale ambtenaar meer aan de telefoon.

NHD

0 reacties :

Een reactie posten