Keek op de Week met 'blije gezichten', crossbaan en ........

Datum:
 • dinsdag 20 augustus 2019
 • in
 • Categorie: , • 1. Geen 'blije gezichten'

  De ontwikkelingen in Hollands Kroon de laatste weken geven absoluut geen reden voor 'blije gezichten' bij vele inwoners van Hollands Kroon. 

  De opvallendste zaken:

  1. De ontwikkelingen van de door de gemeente  uit de MFA gezette huisartsenpraktijk.
  2. Het verzet tegen een crossbaan.
  3. Weerstand tegen hoogspanningskabel.
  4.  Bestemmingsplan Agriport
  5. Uitgaven voor de zorg  stijgen voor Hollands Kroon. 
  6. Kosten brug Kerkweg.
  7. Datacentra en energie-netwerk
  8. College sluit windmolens in IJsselmeer niet uit!  2. Kosten voor de Kerkwegbrug

  De kosten voor de nieuwe oeververbinding in de Kerkweg komt volgens het college straks uit op circa 2,68 miljoen euro. In het raadsvoorstel van 2017 zijn die kosten nog geraamd op 1,55 miljoen euro.
  In mei liet het college van B en W de raad al weten dat het rekening moest houden met een overschrijding van die raming met 550.000 euro. 

  De raad is destijds verkeerd ingelicht door B&W. Toen moet al bekend zijn geweest dat het een grove schatting was. 

  Deze gang van zaken kan toch niet als normaal bestempeld worden. Een budgetoverschrijding van 1,1 miljoen daar zal toch iemand verantwoordelijkheid voor moeten nemen? Naar de provincie en Hoogheemraadschap wijzen is natuurlijke kinderachtig.
  En dan nu uit voorzorg maar roepen dat  het college  nog steeds met  ’een blij gezicht rondloopt’. Volkomen misplaatst. 
  Waarvoor vertrok Meskers als wethouder van Financiën in 2018 ? Toen ging het om 2 miljoen!
  We zullen in september zien wat de raad met de overschrijding doet.  3. Het verzet tegen een crossbaan
  De meeste bezwaren komen uit Aartswoud.  Golfcomplex Regthuys in Winkel vreest klachten van golfers over geluidoverlast. Ook inwoners van Winkel en natuurlijk de bewoners van de Groetweg en andere direct betrokkenen in Hollands Kroon hebben bezwaar gemaakt.

  Uiterlijk eind augustus komt het college van b en w van Hollands Kroon met een eigen reactie op de ingediende bezwaren. 
  Gezien de ligging van het plan, zal ook hier de uitspraak van de Raad van State van toepassing zijn. Inmiddels  zijn meerdere uitspraken gedaan over zaken, die in strijd waren met Europese natuurwetgeving. Te veel uitstoot van stikstof leidt tot afname  van biodiversiteit, waardoor plantensoorten in aantal afnemen en insecten verdwijnen.
  Ook Hollands Kroon zal hier rekening mee moeten houden. Er zijn meerdere plannen die er mee te maken krijgen. Te denken valt aan windmolens langs de IJsselmeerdijk en ook zonnepanelen op vruchtbare landbouwgrond zal hiermee te maken krijgen.
  De raad heeft hier een belangrijke rol te vervullen. Hoewel te betwijfelen valt of de meerderheid durft in te gaan tegen het college.  Artikelen over Hollands Kroon
  7-8-2019 Rechtzaak om stroomkabel (4)

  1-5  de meest gelezen artikelen


  Redactie JAS

  0 reacties :

  Een reactie posten