Keek op de Week (44) met 'De Pishoek' en democratie in Hollands Kroon......

Dieptepunten in Hollands Kroon van week 44 van 2018 (28 okt.- 4 nov. ).De Pishoek

Het geniale inzicht van doorgeefluik Meskers (VVD wethouder economie) op nautisch gebied heeft deze week weer eens geprevaleerd door andermans plan in de Pishoek een drijvend eilandje te vestigen. Dit uiteraard om de doorstroom van de pleziervaart door het Waardkanaal en daarmee het watertoerisme te bevorderen.

En Meskers kan het weten want hij heeft al twee daverende maritieme successen als de Kooyhaven en de in een hoekje weggemoffelde uitkijkpaal in de haven van Den Oever, op zijn naam staan. Nu dan het drijvend eiland in de Pishoek. Het kan niet anders dan dat ook dit plan weer ergens van bovenaf aangestuurd wordt, dat ambtenaren dit in hun holen bedacht hebben, dat ingenieurs- en plannenmaak bureau’s ook brood op de plank willen hebben en niet te vergeten het aspect van ‘werkgelegenheid’ voor een of ander waterbouwkundig aannemertje.

En is er zo’n behoefte aan zo’n eiland? Een ieder die actuele rapporten over de watersport doorbladert ziet dat de sport vergrijst en dat overnachtingen in de havens dalen; je kunt dan wel een boot hebben maar als die alleen maar in de thuishaven ligt en er nauwelijks mee gevaren wordt, ligt de haven wel vol en zijn er veel leden, maar dat is dan ook alles. Nee, de watersport loopt krachtig terug en Meskers gaat erin investeren? Althans zo luidt de juichende kop in het NHD van 31-10-2018 van een journalist die kennelijk ook al van toeten noch blazen weet.

Voorts rept Meskers over bankjes, mogelijke horeca en meer van die gein – en dat alles voor een gebied waar nauwelijks een boot komt en daardoor een prachtig stilte- en vogelgebied is. Afijn , er komt de gebruikelijke publieks uithoor/hersenspoelbijeenkomst in Wieringerwaard waar allerlei ingehuurde gladde jongens en achter tafeltjes verstopte ambtenaren mooie verhalen zullen vertellen aan een totaal ondeskundig publiek.


De Onafhankelijk Betrokken Burgers en de democratie in Hollands Kroon

De Onafhankelijken hebben een brief  opgesteld waar Stichting JAS het volledig mee eens is en alhier een paar opmerkingen of kanttekeningen wil toevoegen:

* Over de democratie in Hollands Kroon – er zou een vorm van burgerparticipatie in een verordening vastgelegd gaan worden; deze verordening is er nog niet.

 JAS: Als burgerparticipatie in een verordening vastgelegd moet worden kan men beter de vraag stellen waarom het zover heeft kunnen komen. Kennelijk functioneert het democratisch principe helemaal niet in Hollands Kroon en heeft het nog nooit als zodanig gefunctioneerd. Iets waar de heer Ravenstijn over mee kan praten en als U eens in het archief van JAS zou duiken, kunt U daarvan tientallen, zo niet honderden voorbeelden van ophalen.

Dat er nog geen vrijheidsverordening is in Hollands Kroon is waarschijnlijk te wijten aan de moeilijkheid bij het opstellen ervan: Hoe maak ik zo’n verordening terwijl in de praktijk de ambtelijke en anti-democratische status quo moet blijven bestaan maar daarentegen deze ‘verordening’ de mensen wel het gevoel geeft dat ze ‘participeren’?

* Inspreken raadsvergaderingen – er is de indruk gewekt dat door buiten de raadsvergaderingen het inspreken te houden er een minder formele benadering tot stand zou komen. Evenwel is het inspreken nog steeds aan beperkte tijden gebonden en is er geen tijd voor discussie over en bovendien wordt er geen verslag opgesteld en ook wordt het niet uitgezonden.

JAS: Het inspreken zou bereikbaarder en informeler worden. Een discussie is ongewenst daarentegen zouden de raadsleden, door een informelere aanpak de aard en wezen van de klacht van de burgers moeten analyseren – kortom de problematiek zou, door open overleg met de burgers ZONDER POLITIEKE BIJBEDOELINGEN – op tafel moeten komen. Daarna zou op gemeentelijk niveau naar een oplossing gezocht moeten worden.

In wezen is dit ‘inspreken’ dus eerder een beknotting van de democratie in Hollands Kroon en een verdere reductie van burgerparticipatie zoals in het voorgaande punt.

* Gedragscode raadsleden – raadsleden onthouden zich van beledigingen, laster en leugens jegens collega’s ( JAS; welke collega’s?) en ambtenaren. Burgers zijn buitengesloten in deze code.

JAS: Uiteraard zijn burgers buitengesloten en het optreden van B&W (JAS: sorry zijn geen raadsleden) jegens burgers wat op intimidatie, inmenging en/of valse voorstelling van zaken lijkt, vorig jaar 2017 is eveneens buitengesloten; hoort dit dan niet in de code thuis? En een wethouder mag nooit liegen maar wel de halve waarheid vertellen; alsof dat geen liegen zou zijn? Conclusie van de Onafhankelijken:

 *Coalitie en college hebben weinig oog voor de burger.

JAS: Is het daarmee volledig eens zij het dat oog hebben voor de burger de laatste 20 jaar van de agenda geschrapt lijkt te zijn. Bovendien lijkt Hollands Kroon landelijk voorop te lopen in de trend dat democratie iets is wat ongewenst is en lastig is bij de uitvoering van bij bovenaf (Haarlem, Den Haag, Waterschappen, NGO’s) opgelegde plannetjes (bv. Kooyhaven onzin en voorgeschiedenis, Wieringerrandmeer) in een bovendien steeds voller wordend land. Voorts is Hollands Kroon een overwegend agrarisch gebied waar men van oudsher niet van nieuwlichterij hield, behalve dan het nog sneller en meer uit de grond willen peuren van de gewassen.

In de raadsvergadering van 1 november werd het agendapunt 9; 'Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden' van de agenda gehaald!Redactie JAS


3 reacties :

Sam Kooy zei

Meskers is volslagen de weg kwijt. Was hij voor zijn vertrek ook al. Hij zou eens iets aan het Amstelmeer moeten doen. Is nog even zieltogend als 60 jaar geleden. Die Pishoek is een van de meest winderige plekken in de omgeving. Als oud-zeiler kan ik hem over nota bene een drijvend eiland nog wel iets leren. Luisteren zal hij echter nimmer !

Sam Kooy zei

't Ja, die Kooyhaven hè. Welk een blunder ten koste van des burgers portemonnaie. in 365 dagen geen schuit te bekennen. In september 2016 beloofde hij al dat hij diezelfde maand het eerste bedrijf zou verwelkomen. en wij vol spanning wachten wie dat wel zou zijn. Kleine maar miljoenen kostende flater: het water in de omgeving is te ondiep. En het zooitje raadsleden houdt zoals voordien hun bek.

Anoniem zei

Meskers, op handen gedragen door zijn VVD en CDA collega's van wie waarschijnlijk de hersenfunctie is aangetast door het veelvuldig gebruik van landbouwgif, blijven onvoorwaardelijk achter de meest idiote plannen van Meskers staan. Het gaat prima in Hollands Kroon en Nederland, krankzinnigheid schijnt zeer aanstekelijk te werken onder politici.

Een reactie posten