Keek op de Week (wk 9,10) met energietransitie en bollengif......

Datum:
 • maandag 18 maart 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hoogte- en Dieptepunten in Hollands Kroon van week  9 en 10 van 2019


  1. Een openbare discussie-bijeenkomst Energietransitie

  De energietransitie in Nederland moet bewerkstelligen dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderd is ten opzichte van 1990. Dit omdat Nederland de doelstellingen van Parijs heeft ondertekend.

  Het is niet te geloven dat je als land zoveel geld uitgeeft waardoor het hele land verarmd  en daarbij de laagstbetaalden het meest de dupe zijn. En waarvoor?

  Terugblik

  Een gemeentelijke 'terugblik op de transitie-middag' (13-3)

  Bij aanvang werd direct gezegd: Energietransitie is een gegeven.

  Opmerkelijk te lezen in deze terugblik dat: Een meerderheid van 91% van het publiek gaf aan te willen beginnen. Op de stelling ‘ieder voor zich of collectief’ gaf 93% van het publiek aan meer te voelen voor collectieve oplossingen.

  Er staat niet bij dat het alleen de aanwezigen betrof, die stemden. Er kon alleen per telefoon gestemd worden op stellingen. Van een groepje van 5 aanwezigen waartoe wij behoorden, stemde er slecht een persoon. En zo waren er natuurlijk nog veel meer mensen die niet stemden. Daarbij van de aanwezigen  herkenden wij wel erg veel GroenLinks-mensen. 

  Deze publicatie met  een uitslag  van 91% en 93% doet het op deze manier wel goed en is geheel in de trant van de hele berichtgeving over energietransitie. Geen mens die hier nog iets van gelooft.    Wethouder Meskers


  Wethouder Meskers deed enige opmerkelijke uitspraken die we niet vergeten willen: 
  We gaan ons inzetten op niet meer betalen. Nee zelfs minder gaan betalen, aldus Meskers. 
  Op lokaal niveau denkt hij dat het haalbaar is voor 2030 met de Trias Energetica! De Trias Energetica is een drie-stappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken.
  Er bleken wel heel veel vragen open in zijn betoog, zoals: Hoe als we  allemaal van het aardgas af zijn?

  Elk dorp in Hollands Kroon zijn eigen energiecoöperatie? 

  Met een lokale biovergister waar het eigen groenafval wordt verwerkt tot groengas?

  Het blijkt dat dit onuitvoerbaar is wegens de enorme hoge kosten om de huizen er op aan te sluiten. En dan vergeten we nog de uitstoot. Wat levert het op voor de luchtkwaliteit, die al zo slecht is in ons gebied. In elk dorp een biovergister?

  Meskers noemde  ook nog dat het geen warmtenet wordt, daar dat zou leiden tot wel hogere gezinslasten.

  ECN/TNO spreker

  Een van de sprekers van deze middag, de ECN/TNO-man  Martin Scheepers vertelde over diverse  kansrijke projecten en zo kwam de warmtepomp prominent  in beeld.

  Kort geleden konden we lezen, dat de waterwarmtepomp toch niet  op de lijst met energiebesparende maatregelen staat. Minister Wiebes heeft de lucht-waterwarmtepomp niet op de definitieve lijst met erkende maatregelen opgenomen.


  Deze pompen worden gewoon al in woningen geïnstalleerd en ons zijn gevallen bekend, waar na installatie er niet te leven was in de woning vanwege het lawaai. Men kan niet slapen van het geluid ondanks dat de installateur al alles ondernomen heeft het te verbeteren. De pomp moet n.l 24 uur per dag aan blijven staan (stroom 4500 Kw per jaar en de pomp gaat 5 jaar mee). Het nieuwe duurzaam?

  Er werd de mogelijkheid geboden de sprekers van de middag (verspreid over de zaal) persoonlijk vragen te stellen. Gezien de mooie voorstelling van de waterwarmtepomp door ECN-man Martin Scheepers waren wij benieuwd wat hij hier wellicht  over zou kunnen vertellen. Uit de presentatie van Scheepers bleek niet de negatieve gevolgen voor de bewoners.
  Scheepers liet direct weten dat de warmtepomp niet meer aan de orde is. Deze moet eerst nog verder ontwikkeld worden, deelde hij mee. En dat bleek niet uit zijn presentatie.

  De transitie is dus gebaseerd op ontwikkelingen die nog lang niet voor toepassing geschikt zijn. En erger de mensen worden voor de gek  gehouden. Hoeveel ellende en onnodige geldverspilling veroorzaakt de overheid met een snelle transitie om zogenaamd een voorbeeld land te zijn? En de werkelijke kosten voor de burger worden verzwegen of over gelogen. De energierekening is nu al 20% door heffingen en belasting verhoogd.

  Opslag van CO2, waterstof als brandstof, collectief gebruik van opgewekte energie, nog lang niet toepasbaar en dan denkt men dat het mogelijk is alle energie op te kunnen wekken met windmolens,  zonnepanelen en biobrandstof. Onmogelijk. Tot heden haalt het hiermee nog geen 12% van de totale benodigde energie. Hiervan is biobrandstof het grootste deel (9%). En hoe vervuilend is dit? 

  Visie Hollands Kroon?

  Gemeente Hollands Kroon moet  nu met een visie komen aan de hand van de diverse sprekers deze middag en de inbreng van de aanwezigen? 

  Plannen kosten dus heel erg veel geld, voor dramatisch weinig invloed op de zogenaamde opwarming.

  Waar zal Hollands Kroon mee komen in haar visie?

  We vergeten de woorden van Meskers niet!
  Rustig afwachten lijkt Stichting JAS de beste en goedkoopste manier. 
  En gewoon aan het (russisch) gas blijven!
  Een nieuwe regering zal alles weer veranderen!

  Jongeren de toekomst

  Een mooi moment op de middag over de energietransitie van Hollands Kroon. In een gesprek met een van de jongste raadsleden van Hollands Kroon bleek dat hij  een duidelijk standpunt over de hele klimaat hype heeft. Een nuchtere kijk, geen geloof in de hele CO2-kermis.
  Een geluid wat deze middag niet aan de orde kwam want 
  'De Energietransitie is een gegeven'..... 


  2. Bollengif
  Weer komen berichten over onderzoeken naar bestrijdingsmiddelen naar buiten.De heer Koning van Leefbaar Zijpe zet zich al decennia lang in om goede onderzoeken voor omwonenden gerealiseerd te krijgen. Stichting JAS heeft  door de jaren heen diverse bijeenkomsten bijgewoond. De overheid wil niet de realiteit in beeld brengen en dit ten koste van de gezondheid van de burgers! Er zijn tot heden geen onderzoeken door de overheid ondernomen.Begin 2000 een Convenant tussen Hoogheemraadschap met de bollensector om in 5 jaar 50% minder bestrijdingsmiddelengebruik te realiseren (na 5 jaar hoger dan bij aanvang). Een Convenant heeft geen gevolgen als er niet aan voldaan wordt. In 2017 zien we weer een Convenant Hoogheemraadschap met de bollensector. Echter nu krijgt de sector zelfs tot 2027 de tijd om te zorgen dat de waterkwaliteit aan de Europese normen voldoet. Ja, het gaat om gezondheid van omwonenden!

  Zie hier: Dossier Bestrijdingsmiddelen sinds                    2001

  Enkele krantenberichten uit het dossier bestrijdingsmiddelen
  12-3-2019 Zembla video: Gif in de Bollenstreek10-3-2019  Grote zorgen om landbouwgif op bollenvelden: "Ernstiger                            voor gezondheid dan gedacht"16-3-2019   Achtergrond: Spuiten met pesticiden blijft de bollenteelt                             achtervolgen
  9-11-2017   Landbouwgif zeer schadelijk, maar overheid doet weinig20-9-2017   Controle van bollenkwekers Noordkop 3-2-2015    Lichte stijging gebruik beschermingsmiddel18-1-2014   TEVEEL GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN                                   BOLLENGEBIEDEN19-2-2014   Bevolkingsonderzoek naar gif9-5-2012     Pleidooi voor goed onderzoek naar gif31-3-2012   Bestrijdingsmiddelen nog steeds volop aangetroffen in het                             oppervlaktewater21-1-2004  Grondig gezondheidsonderzoek in bollensector regio 9-3-2001   'Bollensector Zijpe is gebaat bij onderzoek'

  3. 
  Kantenartikelen over Hollands Kroon van week 9 en 10 van 2019

  11-3 Toch monumentenlijst Hollands Kroon: ’Omdat wij deze panden, gebieden en  elementen   koesteren’
         
  9-3 Aangepast programma - bijeenkomst over de energietransitie met Samsom 

  8-3 Op de A7 rij je straks langs datacenters, waar je ook kijkt

  7-3 Hollands Kroon praat met burgers over energiecoöperaties
  6-3 Gif bollenvelden verspreidt zich
  5-3 Johan Paul de Groot op kandidatenlijst ChristenUnie Noord-Holland

  2-3 Seizoensarbeider kan vanuit ’Polenhotel’ in Wieringerwerf op ’t fietsje naar de 
        kassen van Agriport

  Redactie JAS  Lees ook: 
  Zembla video: Gif in de Bollenstreek
  3 reacties :

  Anoniem zei

  Bij de openbare discussie-bijeenkomst over de Energietransitie bleek dat
  de transitie dus gebaseerd is op ontwikkelingen die nog lang niet voor toepassing geschikt zijn.
  En nog veel erger is dat de mensen voor de gek worden gehouden, hoeveel ellende en onnodige geldverspilling veroorzaakt de overheid met zo'n snelle transitie om zogenaamd een voorbeeld land te zijn?
  Maar let, wel de werkelijke kosten voor de burger worden verzwegen of zelfs ook nog over gelogen.
  De energierekening is nu al 20% door heffingen en belasting verhoogd.
  En toch deed wethouder Meskers ook nog enige opmerkelijke uitspraken
  We gaan ons inzetten op niet meer betalen, nee we gaan zelfs minder betalen, volgens Meskers.
  En een biovergister waar het eigen groenafval in wordt verwerkt tot groengas blijkt ook nog eens onuitvoerbaar wegens de enorme hoge kosten om de huizen er op aan te sluiten.
  Al deze plannen kosten dus bij elkaar heel enorm veel geld maar ook nog eens onnodig veel geld, voor dramatisch weinig invloed op de zogenaamde opwarming.
  En dit alleen maar om die milieulobbyisten hun gang te laten gaan.
  Hoe bestaat het dat de mensen met een gezond verstand hier nog in mee willen gaan.
  Laten we onmiddellijk stoppen met die ongein voor het te laat is.

  Anoniem zei

  Als Meskers ijdeltuit zo begaan is met energie waarom werkt hij dan mee aan het kappen van het dijkgatbos. 1000 bomen is 1000 ton CO2 opname per jaar dus over 20 jaar....inderdaad. Hoeveel CO2 uitstoot kost het maken en oprichten van een windturbine van 180 meter/ Dat komt er dus nog bij. Al die klimaat"deskundigen"vertellen sprookjes, de burger betaald en wordt voor gelogen.

  Anoniem zei

  Klimaatwet,energietransitie is niet meer dan een gereedschap van AGENDA 2030 om de middenklasse financieel uit te kleden, zelf s eigen bezit wil men vernietigen, zodat er een hele grote straatarme onderlaag ontstaat die makkelijk te controleren is. Al het bezit gaat naar de elite, en overheden zullen plannen ontvouwen om de investeringen om een huis aan te passen aan de eisen van de klimaatwet, met financieringsconstructies rond te krijgen. Bij die financiering zal de nadruk leggen op het in eigendom nemen van de grond waar het huis op staat, om zo alvast een stap te maken richting het volledig verbieden van eigen bezit.

  Een reactie posten