Onthutsend nieuws over de geheimgehouden coronaprikgevaren

Datum:
 • donderdag 10 augustus 2023
 • in
 • Categorie: ,
 • Pfizer was al vroeg op de hoogte  van een misselijkmakend bijwerkingenniveau  8-8-2023


   Onthutsend nieuws over de geheimgehouden Coronaprikgevaren

  Peter Pilon


  De afgelopen maanden zijn documenten van farma-gigant Pfizer over bewaking van hun geneesmiddelen vrijgegeven. Deze waren opgevraagd door het Europees  Geneesmiddelen bureau (EMA). Die interne Pfizer-documenten tonen aan dat het bedrijf 1,6 miljoen bijwerkingen in bijna elk orgaansysteem heeft waargenomen. Deze 1,6 miljoen bijwerkingen, die zijn opgetekend voor meer dan 10.000 categorieën van lichamelijk letsel, laten zien dat Pfizer al vroeg op de hoogte was van een misselijkmakend bijwerkingenniveau. Vele daarvan waren zeer ernstig, en zouden in vroeger tijden, vóór de corona schijnpandemie, de injecties onmiddellijk hebben geïnvalideerd. Uit een van de documenten, gedateerd 19 augustus 2022, blijkt dat het bedrijf toen al met 508.351 individuele casusrapporten van bijwerkingen bij 1.597.673 gevallen, de kolossale omvang van coronaprikschade had waargenomen.

  Een derde van de geregistreerde bijwerkingen werd als ernstig geclassificeerd. Dat is ruim boven de veiligheidsnorm, die gewoonlijk aan 15% is gekoppeld. Vrouwen rapporteerden drie keer zo vaak ernstige bijwerkingen als mannen. In 60% van de gevallen werd gemeld: ‘met onbekende oorzaak’ of ‘niet hersteld’, dus veel van de bijwerkingen konden niet als van voorbijgaande aard worden opgevat.

  Het grootste aantal gevallen deed zich voor in de leeftijdsgroep van 31-50 jaar. Bij 92% was er geen sprake van comorbiditeit, dus van complicaties wegens andere aandoeningen. Dit alles kan niet anders dan tot de conclusie leiden dat de coronaprik een wijdverspreide en plotselinge gezondheidscrisis heeft veroorzaakt. Zo’n conclusie is des te meer dwingend omdat wat als ‘vaccin’ wordt gepresenteerd in vrijwel alle opzichten afwijkt van wat eerder een vaccin werd genoemd. Deze misleiding geldt voor de samenstelling ervan (in essentie niet met deeltjes van een niet langer actief pathogeen), de haast waarmee het op de markt werd gebracht (zonder uitvoerige testen, die doorgaans 5-10 jaar in beslag nemen), de recentelijk ontdekte afwezigheid van kwaliteitscontrole en de grootste reclamecampagne in de geschiedenis. Alleen al deze door Pfizer nu vrijgegeven cijfers suggereren dat alle Covid-ziekenhuisopnamen na het eerste coronaprik-carrousel wat betreft diagnostiek heroverwogen moeten worden en dat overheden de aansprakelijkheidsbescherming van de fabrikanten onmiddellijk moet opheffen.

  Een nog recenter document dat door de EMA is vrijgegeven – een appendix van het Pfizer document, gedateerd 21 juni 2022 – is nog schokkender, omdat het de 1,6 miljoen bijwerkingen die door Pfizer zijn waargenomen, uitsplitst per categorie en subcategorie van aandoeningen en schadeletsels. Vele van deze diagnosecategorieën waren zowel zeer ernstig als zeer zeldzaam. Pfizer was bijvoorbeeld op de hoogte van 73.542 gevallen van 264 categorieën vasculaire aandoeningen ten gevolge van de injecties. Er waren honderden categorieën aandoeningen van het zenuwstelsel, met in totaal 696.508 gevallen. Er waren 61.518 ernstige bijwerkingen uit meer dan 100 categorieën oogaandoeningen, wat zeer ongebruikelijk is voor letsel veroorzaakt door een traditioneel vaccin. Ook waren er meer dan 47.000 gehooraandoeningen, waaronder bijna 16.000 gevallen van tinnitus (oorsuizen), die zelfs door  onderzoekers van de gerenommeerde Mayo Clinic in de USA al vroeg als een veel voorkomende en vaak verwoestende bijwerking werd waargenomen. Wat te denken van ongeveer 225.000 gevallen van huid- en weefselaandoeningen. En ongeveer 190.000 gevallen van ademhalingsstoornissen. Zeer verontrustend ook zijn de meer dan 178.000 gevallen van voortplantings- of borstaandoeningen, waaronder aandoeningen die men niet zou verwachten, zoals 506 gevallen van erectiestoornissen bij mannen.

  69 Onthutsend nieuws over de geheim­gehouden coronaprik gevaren

  De meer dan 77.000 psychiatrische stoornissen die werden waargenomen ondersteunen het onderzoek van Dr. Peter McCullough, die gevallen observeerde waar psychoses correleerden met de nepvaccinatie. Natuurlijk waren er bijna 127.000 hartaandoeningen, met een scala aan ongeveer 270 categorie­ ën hartbeschadigingen, waaronder – naast myocarditis – veel zeldzame aandoeningen. Er waren meer dan 100.000 bloed en lymfestoornissen, voor beide is er inmiddels een schat aan literatuur die ze in verband brengt met het spike-eiwit. Ook werden er 3.711 gevallen van zowel kwaadaardige als goedaardige tumoren geregistreerd.

  Bij het lezen van wat Pfizer al vroeg wist, is het duidelijk dat niemand de meeste van deze ernstige bijwerkingen kon aanzien voor louter incidentele aandoeningen. Wat Pfizer hier moest toegeven, komt overeen met wat ongeveer een duizendtal aan onafhankelijke wetenschappelijke studies al hadden aangetoond. Een van de meest schokkende aspecten ervan zijn de honderden zeer zeldzame neurologische aandoeningen. Dit is een realiteit die overduidelijk weerspiegelt wat er zo systematisch mis is met de injecties; een realiteit waarvan de onthulling uiterst onwelkom moet zijn voor zowel de fabrikanten als de overheden die het hebben toegestaan.

  De brede reikwijdte van injectieletsels die elk afzonderlijk orgaansysteem aantasten, is gewoonweg uiterst exceptioneel. Maar tot op de dag van vandaag blijft de overheid, het RIVM en de EMA de Pfizer-injectie, die niet anders dan als crimineel mag worden bestempeld, presenteren als veilig en effectief. Tot op heden staat op het etiket dat de injectie een volledig beschermend ‘vaccin’ is, en vermeldt de bijsluiter ook niet al deze bijwerkingen. Daarmee breken de overheidsinstanties de wet, want die verplicht het noemen van alle mogelijke bijwerkingen. 

  Onlangs schreef Peter Doshi, redacteur van het British Medical Journal, een brief aan de Amerikaanse FDA met het verzoek de etikettering bij te werken, om de realiteit van wat wij over de injecties hebben geleerd beter weer te geven. Met name vroeg hij om de volgende bijwerkingen op het etiket te vermelden: multisystemisch ontstekingssyndroom bij kinderen, longembolie, dood door plotseling hartfalen, neuropathische en autonome zenuwstelselstoornissen, verminderde spermaconcentratie, heftige menstruatiebloedingen en de aanwezigheid van ‘vaccin’-mRNA in moedermelk.


  Je leest een gratis artikel uit Gezond Verstand #69

  In dit nummer onder meer:

  Nieuwe technocratische totalitaire normaal
  Harari wil met AI bijbel herschrijven
  Duitsland, Frankrijk onder Amerikaanse duim
  Geheimgehouden coronaprik-gevaren door EMA
  De Duitse partij AFD rukt op

   

  De oorzakelijke relatie tussen al deze bijwerkingen en de corona-injectie wordt ondersteund door substantieel onderzoek, enquêtes en rapportagesystemen voor ongewenste voorvallen. Wanneer men een beetje de weg weet op het internet, dan kan men constateren dat het wemelt van vergelijkbare conclusies. Binnen eigen familie en vriendenkring worden veel gevallen van plotselinge dood gemeld en neurologische aandoeningen waardoor de geïnjecteerde mentaal op een lege huls is gaan lijken. Velen die de injecties hebben aanvaard en zulke schade tegenspreken, hebben het geluk gehad dat zijzelf en de naasten in hun omgeving niet door de gevaarlijkste injecties zijn getroffen. De spuitjes bevatten van elkaar afwijkende ingrediënten. Zoals eerder op deze pagina’s is uitgelegd gaat het naar schatting om iets van 20% van de flacons die de gevaarlijkste mengsels bevatten.

  De Amerikaanse FDA heeft één van de meest wezenlijke eigenschappen van de injecties ontkend. Het kan namelijk de overdracht van een besmetting naar anderen in de omgeving niet beletten, een eigenschap waarmee frauduleus werd geadverteerd bij de intensieve reclamecampagnes voor de injectie. Zelfs met betrekking tot het verzoek dit gemis op het etiket of in de bijsluiter te verduidelijken, antwoordde de FDA dat het er niet van overtuigd was dat daar een wijdverspreide misvatting over bestaat.

  Wanneer we een vergelijking zouden maken met een fabrikant op ander gebied, dan kunnen we een autofabrikant nemen, die haastig een nieuw model op de markt heeft gebracht waarvan de remmen niet op veiligheid en effectiviteit zijn getest. De fabrikant vermeldt dit natuurlijk niet in de gebruiksaanwijzing. Twee jaar na het lanceren van de auto is er een opeenhoping van materiele schadegevallen, onnoemelijk veel ziekenhuisopnames en vallen er veel dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. De autoriteiten die de auto hebben goedgekeurd negeren de rapporten van de specialisten en blijven het nieuwe model als veilig en betrouwbaar bestempelen.

  Tot nu toe wordt er in het Westen absoluut geen rekening gehouden met de valse marketing van Pfizer. Dit heeft de wereldbevolking tot een proeftuin gemaakt, en logischerwijs komen er nu enorme hoeveelheden informatie aan het licht over ernstige bijwerkingen en dood. De farma-giganten hebben er fortuinen mee binnengehaald. Dit wijst erop dat geldelijk gewin één van de motieven is geweest in hun uiterst onethische besluitvorming. Maar ongetwijfeld spelen ook andere factoren een rol, zoals de sturende invloed van de private WHO en de ideologie van het WEF over de noodzaak de wereldbevolking te reduceren. Het feit dat zo’n doelstelling over het algemeen als ongeloofwaardig wordt beschouwd, is een belangrijke reden waarom deze eugenetische drijfveer tot dusver niet tot de gevestigde media is doorgedrongen.

  Inmiddels zou de publicatie van de Pfizer-documenten elk advies van de overheid dat de bevolking ertoe moet verleiden de volgende prik te aanvaarden, moeten ondermijnen. De documenten die Pfizer niet geheim kon blijven houden hebben getoond dat de coronaprik voor velen die gehoor gaven aan de adviezen van de overheid een weg naar de dood is geworden.


  GEZOND VERSTAND


  1 reacties :

  Anoniem zei

  Dit zijn criminelen zoals we nog nooit hebben meegemaakt. Er zullen geen passende straffen uitgedeeld worden want de enige passende straf is de doodstraf. Ik kan me niet voorstellen dat Soros, Bill Gates, enz. ooit terecht zullen staan. Dat tuig zal aan alle kanten door Politiek en Rechterlijke macht beschermd worden. Zo is het met de misdadige Nazi's in de Tweede Wereldoorlog ook gegaan, er zijn er een paar opgeofferd om het volk tevreden te stellen maar de 1e EU voorzitter was een misdadige Nazi..

  Een reactie posten