Van een onzer correspondenten.

De VVD in Provinciale Staten van Groningen denkt dat met de BBB aan het roer de tijd rijp is om kernenergie binnen de provinciegrenzen weer bespreekbaar te maken, meldt RTV Noord. Op dit moment is de komst van een kerncentrale uitgesloten. De VVD gaat woensdag pleiten om de komst van kernenergie op zijn minst weer bespreekbaar maken.

Op dit moment valt er in de provincieregels te lezen dat er helemaal geen ruimte is voor kernenergie. Sinds Mark Rutte in een verkiezingsdebat in 2021 liet weten dat de Eemshaven een goede plek zou zijn voor een centrale, wordt er vaker over atoomenergie in onze provincie gesproken. Rutte slikte zijn woorden wel weer in en liet weten dat hij een verkeerde inschatting had gemaakt.

VVD-fractievoorzitter Erik Jan Bennema:

‘Ik wil voorstellen om een soort energie-hoorzitting te organiseren. Dat Statenleden verschillende energiedeskundigen aan de tand kunnen voelen. Over wat de verschillende opties zijn en wat het betekent. Er is heel veel kennis nodig en dan kun je besluiten nemen. Daarin moet je dus kernenergie meenemen.’

Bennema betoogt dat hij de deur niet wagenwijd open wil zetten voor een kerncentrale, maar hij wil in elk geval een discussie kunnen voeren over atoomenergie binnen de provinciegrenzen.

Het vorige college zag niks in kernenergie.


Nota bene toenmalig VVD-gedeputeerde Mirjam Wulfse liet destijds weten dat er in de provincie geen plek is voor een kerncentrale. Nu is het dus dezelfde VVD die het onderwerp in elk geval bespreekbaar wil maken. Verwonderlijk is dat niet want in het meest recente verkiezingsprogramma spreken de liberalen zich eveneens uit voor die vorm van energieopwekking.

‘Als bestuurder van Groningen was ze gehouden aan het collegeprogramma’, aldus Bennema. Het vorige college zag niks in kernenergie. ‘Als bestuurder sprak ze daar destijds over en niet als VVD-politica.’

Toch wil de fractievoorzitter in herinnering roepen dat diezelfde Wulfse in 2015 al opriep dat het taboe op kernenergie van tafel moet.

‘Als bestuurder van de provincie Groningen heeft ze destijds gezegd dat er andere plannen waren met de Eemshaven. Ik wil die discussie nu opengooien.’

Binnen de huidige coalitie is de BBB met twaalf zetels veruit de grootste partij. In het provinciale verkiezingsprogramma staat niks opgenomen over kernenergie. Uit het landelijke verkiezingsprogramma blijkt dat de partij wel voor die vorm van energie is.

De overige coalitiepartijen; PvdA, Groninger Belang en ChristenUnie denken verschillend over kernenergie. 

Zeker van een meerderheid is de VVD-er nog niet, alhoewel het er wel in zou kunnen zitten.


Verdeelde coalitie

In het verkiezingsprogramma van de Groningse PvdA-afdeling komt het woord niet voor. Uit het landelijke programma blijkt dat de partij tegen is. Ook de ChristenUnie heeft het woord niet opgenomen in het lokale verkiezingsprogramma. Het landelijke verkiezingsprogramma laat zien dat kernenergie niet uitgesloten wordt door de partij.

Daarbij wordt wel de aantekening gemaakt dat met name de problemen van het kernafval ervoor zorgen dat duurzamere energiebronnen de voorkeur genieten. De lokale partij Groninger Belang spreekt er met bedekte woorden over. Die volgt de ontwikkelingen rondom kernenergie ‘met grote belangstelling’.

Bennema verwacht dan ook een spannende politieke discussie. Zeker van een meerderheid is hij nog niet, alhoewel het er wel in zou kunnen zitten. ‘Ik kijk er wel naar uit’, zegt hij tot besluit.

***

Bron hier.

***