Marcel Crok werd geïnterviewd over The Frozen Climate Views van het IPCC, en het bredere onderwerp ‘klimaathysterie’, door The Laughland Report.

Crok vertelt onder meer over de rol die scenario’s spelen in het klimaatdebat en de manier waarop de reguliere media daarover berichten. Bijvoorbeeld: in het vijfde IPCC-rapport (2013) voorspelde het business as usual-scenario (RCP 8.5) 4 graden opwarming in 2100. In het zesde rapport (2021) is de voorspelling slechts 2,5 graden opwarming in 2100. Sommige mensen presenteren dit als een beleidssucces!

Maar in feite is het IPCC zojuist overgestapt van het hoogst ongeloofwaardige scenario RCP 8.5 naar een realistischer scenario. Het IPCC geeft nu toe, zij het slechts in één zinnetje in het laatste rapport, dat RCP 8.5 een kleine kans heeft.

***