Vlag kan uit: alle brandweerposten blijven overeind. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord komt tot inkeer en kiest voor andere koers

Datum:
 • vrijdag 26 mei 2023
 • in
 • Categorie: ,
 •  ALKMAAR De sluiting van de vrijwillige brandweerposten Ursem en Slootdorp in 2025 is van de baan.

   

  Martijn Gijsbertsen 26-5-2023


  De vlag kan uit: de kazernes in deze dorpen blijven definitief bestaan.


  Dat is vrijdag bekendgemaakt tijdens een vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.


  De rampen-, crisis- en calamiteitenorganisatie voor zestien gemeenten, die onder meer over de brandweerzorg gaat, wil bij nader inzien toch blijven vasthouden aan de huidige organisatie met in totaal 52 uitruklocaties.


  „Sterker, we gaan deze en andere posten die in de toekomst in de knel dreigen te komen, flink helpen”, stelt Krishna Taneja. Hij is regionaal brandweercommandant en een van de twee directeuren van de veiligheidsregio.

  Paraatheid

  „We gaan de paraatheid versterken door ze te ondersteunen bij het werven van voldoende vrijwilligers. Als er daarvan onverhoopt niet genoeg blijken te zijn, moeten we in andere oplossingen denken. Misschien door hulp van buurposten’’, zegt hij.


  ,,Naast incidentbestrijding willen we meer inzetten op brandveiligheid, zoals preventie en controles. Dus we gaan posten ook benutten voor andere brandweertaken dan alleen de klassieke uitruk.”


  Lees ook: Enorm verzet onder 1400 brandweermensen: hervorming 52 brandweerposten Noord-Holland Noord naar prullenbak


  De brandweervrijwilligers in Ursem en Slootdorp zijn al eerder op de hoogte gesteld: de burgemeesters van Koggenland (Monique Bonsen) en Hollands Kroon (Rian van Dam) zijn met taart langs geweest om het positieve nieuws - met een slag om de arm - te delen.

  Roerige periode


  Het besluit markeert het einde van een roerige periode bij de brandweer Noord-Holland Noord, die in mei vorig jaar werd ingeluid door de presentatie van zwaar bekritiseerde hervormingsplannen.

  Om de brandweerorganisatie (zo’n 1200 vrijwilligers en ruim 200 beroepskrachten) zonder extra uitgaven klaar te maken voor de toekomst, zouden er twee vrijwilligersposten moeten sluiten en liefst veertien een afgeslankt takenpakket krijgen.


  Lees ook: Twee brandweerposten dicht, veertien afgeslankt; plan zorgt voor onrust en emoties


  Het verzet door brandweerlieden hiertegen was zo massaal en stevig, dat de leiding van de veiligheidsregio op de pauzeknop heeft gedrukt, na het voeren van dialoogsessies met alle posten tussentijds van gedachten is veranderd en nu een ander pad heeft gekozen.

  Schone lei


  Een commissie van vijf burgemeesters onder voorzitterschap van Jan de Boer van de gemeente Den Helder is met een schone lei begonnen en buigt zich nu over de toekomst van de brandweer.


  Sinds 2015, toen de brandweer in de zestien gemeenten is geregionaliseerd, is er op brandweerzorg bezuinigd. Om de huidige urgenties aan te kunnen pakken, moet daarmee volgens de commissie worden gebroken. „Binnen het bestaande budget problemen tackelen, lukt niet. Dat is de slotsom en het besef waartoe we zijn gekomen”, stelt De Boer.


  „Tegelijkertijd weten we dat we iets moeten ondernemen, omdat vrijwilligerstaken en de bezetting van posten onder druk staan en we te maken krijgen met nieuwe crisistypen. De keuze die we voor de komende jaren maken, is per knelpunt een plan van aanpak op te stellen en voor de bedachte oplossing budget aan gemeenten te vragen. Nee, dat is geen vrijbrief om de geldkraan open te draaien of een blanco cheque af te geven: per situatie of onderwerp moet er draagvlak voor bestaan.”


  Maatwerk

  „We kiezen voor fijnmazigheid en maatwerk, gaan daarbij sturen op data”, vat Taneja de nieuwe koers samen.

  „Veel posten hebben overdag bezettingsproblemen en kunnen door onderbezetting niet uitrukken. Gemiddeld moeten we 24 brandweermensen alarmeren om een tankautospuit met zes personen gevuld te krijgen. Dat probleem kunnen we ondervangen door tijdelijk en op momenten van krapte beroepscollega’s op een vrijwillige post te kazerneren. We werken aan een steviger basis.”

  Hiervoor zal onder meer de beroepsbezetting in Alkmaar, Den Helder en Hoorn onder de loep worden genomen en moeten wellicht meer brandweerlieden worden geworven.

  Instructeurs


  Om de vakbekwaamheid te verbeteren, wordt erover nagedacht de capaciteit aan instructeurs (momenteel 12 op in totaal 1200 brandweermensen) te vergroten.


  „Om ontwikkelingen die op ons afkomen het hoofd te kunnen bieden, kijken we naar de inzet van innovatieve middelen, zoals de blusrobot bij branden in parkeergarages. Verder bereiden we ons voor op scheepsbrandbestrijding en meer incidenten met elektrische voertuigen en buurtbatterijen als gevolg van de energietransitie”, schetst de brandweercommandant.


  „De variëteit in ervaring per vrijwillige brandweerpost kan enorm uiteenlopen. Heiloo en Schagen tikken soms de 300 uitrukken per jaar aan, terwijl er ook posten zijn die niet boven de 25 uit komen. Wil je die voldoende getraind en geoefend houden, dan moet je daarin meer kunnen investeren.”


  Lees ook: ’Buitengebied krijgt volledig uitgeklede brandweer, pure afbraak.’ Brandweervrijwilligers verzetten zich tegen reorganisatieplan in Noord-Holland Noord


  De Boer benadrukt dat het versterken van de huidige organisatie het uitgangspunt is en er absoluut geen sprake van is dat posten in een later stadium ’de sleutels alsnog moeten inleveren’.


  „We kunnen het misschien niet altijd iedereen naar de zin maken, maar willen faciliteren dat de brandweer zoals zij nu is kan blijven bestaan en doorgroeien. Het gedachtegoed van risicogestuurde brandweerzorg, dus wat is per plek nodig en mogelijk, laten we niet los. Daarom vragen we ze wanneer er ergens problemen spelen, deze met ons te delen. Dan kunnen we samen oplossingen vinden.”

  Kustposten


  Zo zijn er door bezettingsproblemen van de zes kustposten tussen Callantsoog en Castricum bijvoorbeeld vaak maar twee bemenst. „De andere vier zijn dan, omdat er te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn, gesloten”, weet Taneja.


  „Dat is wel een probleem waar we uit moeten komen, want met het verhoogde risico op natuurbranden moeten we er straks binnen 7 tot 11 minuten zijn. Dat gaan we nu niet redden.’’


  De veiligheidsregio doet bij alle posten onderzoek naar prestaties en bezetting en komt naar aanleiding van de uitkomsten met specifieke maatwerkplannen, per thema. Hoe die er uit zullen zien en welke kosten daarmee zijn gemoeid, moet in de loop van dit najaar blijken.


  „Dat brandweermensen op de eerdere hervormingsplannen klip en klaar hebben laten weten dat zij die helemaal niet zien zitten, is mooi en alleen maar winst. Dat geluid is helder overgekomen, dus in die zin heeft het beslist wat opgeleverd”, blikt Taneja op de voorgeschiedenis terug.


  Kapitaal

  „Vooral vrijwilligers zijn in ons brandweerstelsel het kapitaal, daar moet je zuinig op zijn, die moet je koesteren. Evengoed blijven knelpunten bestaan. Daarmee moeten we sowieso met elkaar aan de slag.”


  Lees ook: Afgekeurd afslankingsplan bij brandweer Noord-Holland Noord heeft toch wat positiefs opgeleverd: top veiligheidsregio wil vaker kazernes langs


  Noordhollands Dagblad


  1 reacties :

  Anoniem zei

  Als nou de Politie ook eens uit haar luie stoel komt dan is er misschien nog enig perspectief voor ons en onze kinderen, want de Politie is er niet meer voor ons of is het normaal dat voor tienduizenden Euro's aan auto's vernield wordt, er camera beelden zijn en oom agent het niet de moeite vindt om langs te gaan bij gedupeerden? Als agent zou ik me dood schamen voor zoveel laksheid. Prioriteiten bij de Politie, welke dan? Het zou misschien enig verschil gemaakt hebben als de slachtoffers van D'66 of GL zouden zijn.

  Een reactie posten