Wetenschappers waarschuwen het Kabinet: "Stikstofcrisis niet op de lossen met jaartallen!"

Datum:
 • maandag 10 april 2023
 • in
 • Categorie: ,
 •  Wetenschappers waarschuwen dat het Nederlandse kabinet zichzelf in de stikstofcrisis klemzet door te focussen op jaartallen.


  10-4-2023


  In het recente Kamerdebat over de stikstofcrisis kwam het jaartal 2030 veelvuldig ter sprake, als doel voor het realiseren van de stikstofdoelen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en hoogleraren Backes en De Vries zijn van mening dat jaartallen niet zo belangrijk zijn voor het oplossen van de “problemen”.

  Milieuorganisatie MOB kondigde aan vergunningen van piekbelasters, zoals boeren, bij provincies aan te zullen vechten. Provincies moeten voor de rechter kunnen aantonen dat per individueel Natura-2000-gebied serieus werk wordt gemaakt van onderbouwde natuurmaatregelen. Een jaartal voor generieke doelen zegt weinig over de aanpak in een individueel gebied en zal voor een rechter niet veel van betekenis zijn.

  Wetenschappers Backes en De Vries vinden dat het focussen op elk stukje land in Nederland niet de oplossing is. Het advies van de wetenschappers is om niet blind te staren op discussies over 2030, maar wil het jaartal toch in de wet terug zien om richting te geven, als stok achter de deur. De Vries benadrukt ook dat het belangrijk is om snel actie te ondernemen, ongeacht het jaartal dat in de wet wordt gezet. Om boeren duidelijke emissiedoelen te geven, pleit hij voor het hanteren van doelen per hectare of per dier. Als blijkt dat het doel niet haalbaar is, dan kunnen investeringen in emissiearme stallen of het verminderen van vee een oplossing bieden.

  Minister Van der Wal lijkt het jaartal 2030 te mijden en geeft aan ‘dag voor dag’ te werken. Ze verwijst daarbij wel naar de al voorgestelde 'ijkmomenten' in 2025 en 2028. Of Van der Wal haar plannen kan gaan uitvoeren moet nog maar blijken aangezien het langs alle kanten rommelt in Den Haag en in de provincies. De Provinciale afdelingen van het CDA beginnen te morren en het is dus afwachten wanneer Wopke Hoekstra onder de druk zal bezwijken en de stekker uit het kabinet zal trekken.

  Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.

  DDS
  0 reacties :

  Een reactie posten