Definitief geen referendum over windmolens

Datum:
 • dinsdag 20 december 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 • Haarlem - Toch twee stemmen oppositie tegen volksraadpleging


  Peter Schat 20-12-2022


  Hoe eendrachtig de oppositie ook opereerde, de droom van een Noord-Hollands windmolenreferendum spatte in de finale Statenvergadering over dit onderwerp uiteen. Voortvarend aanpakken van de energietransitie is van spoedeisend en dringend provinciaal belang, daarop bleven de coalitiepartijen hameren. Met dat argument was het referendumverzoek van de Stichting Windalarm in mei afgewezen. De hoor- en adviescommissie, waar de indieners in beroep gingen, vond echter dat dat ten onrechte was gedaan. Want, zo argumenteerde de commissie, de energietransitie loopt heus geen gevaar als de burgers in Noord-Holland zich uitspreken over de minimale afstand van windmolens tot woningen. 

  Noord-Holland had namelijk als enige provincie in Nederland besloten dat windturbines minimaal 600 meter afstand moeten staan en dat er niet meer dan drie op een rij mogen komen. Deze regels gingen verder dan de limieten van het Rijk. Na de verkiezingen in 2019 besloot de nieuwe coalitie, bestaande uit GroenLinks, VVD, PvdA en D66, de bovenwettelijke regels af te schaffen. De reden? De 600-metergrens zou de mogelijke zoekgebieden waar windmolens überhaupt kunnen staan, erg beperken. 

  ,,Ruim zestien zoekgebieden en veertig windturbines zouden erdoor worden geraakt’’, schatte klimaatgedeputeerde Edward Stigter (GroenLinks) in. ,,Fifty-fifty door de lijnbeperking en de 600 meter. Helemaal zeker weten we het niet, het gaat immers om zoekgebieden.’’ Dat zijn gebieden die gelden als mogelijke plek. Het is niet gezegd dat daar ook windmolens komen. 

  Moties

  Ondanks dat de uitkomst van het debat vastlag - het signaal dat de coalitie de rug recht zou houden was al eerder afgegeven - besteedde de Statenvergadering er nog uren beraadslagingen aan. Met allerhande moties en amendementen trachtten oppositiepartijen de uitkomst naar hún hand te zetten. Met het reglement van orde ernaast, werd zelfs gestemd over de toelaatbaarheid van een amendement dat JA21 met PVV had ingediend. De Staten vonden het amendement niet kunnen. 

  Wat wel kon, was het amendement van de PvdD, waarop Ines Kostic van die partij handtekeningen van alle andere oppositiepartijen wist te krijgen. ,,Dat is nog nooit eerder gebeurd.’’ Toen het ’s avonds in stemming werd gebracht, lieten de 28 leden van de coalitiepartijen de 22 zetels sterke oppositie bakzeil halen. Opvallend was de uitslag van de stemming over het voorstel van Gedeputeerde Staten het afwijzen van het referendumverzoek te bekrachtigen. De 28 leden van de coalitiepartijen stemden daar voor, zoals verwacht. Maar ook de eenmansfractie Partij van de Ouderen en één lid van JA21 stemden voor en dus tegen het windmolenreferendum.

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten