LONG READ: 10 aanwijzingen dat de Oekraïne-oorlog deel uitmaakt van de “Great Reset”

Datum:
 • maandag 18 april 2022
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 •  Voor deze “spelers” zijn concepten zoals soevereiniteit en volkerenrecht onbelangrijk......

  LONG READ: 10 aanwijzingen dat de Oekraïne-oorlog deel uitmaakt van de “Great Reset”


  (Door: Willi Huber – Vertaling: E.J. Bron)

  Op het bekende internetplatform “ZeroHedge” verscheen een analyse waarom de Oekraïne-oorlog bijdraagt aan het plan van de “Great Reset”. Het gaat om de onderbreking van de globale leveringsketens en leidt in de richting van de totale controle en tot glazen burgers met een digitale ID evenals tot enorme herverdeling van het kapitaal.

  Er bestaan vele aanwijzingen voor dat de Oekraïne-oorlog de agenda van de globalisten dient:

  1. De oorlog tussen Rusland en de Oekraïne veroorzaakt al unieke onderbrekingen van de globale leveringsketens, verscherpt de schaarste aan brandstof en leidt tot chronisch stijgende inflatiecijfers.

  Er is een combinatie van minder dan gemiddelde economische groei en voortschrijdende inflatie te verwachten. Dit leidt tot een toenemende verpaupering van een aanzienlijk deel van de werkende bevolking. Dit alles kan een voorspel voor het door het WEF gewenste “universele basisinkomen” respectievelijk “onvoorwaardelijk basisinkomen” zijn. Zodoende worden de mensen van de regeringen afhankelijk gemaakt. Klaus Schwab formuleerde zijn doelen voor 2030 met “de mensen zullen niets bezitten en gelukkig zijn”.

  2. De economische gevolgen van de oorlog zullen wereldwijd tot een afbouw van personeel leiden.

  Een terugkerend thema in Klaus Schwab´s “Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution” is dat baanbrekende technologische en wetenschappelijke innovaties niet langer tot de fysische wereld om ons heen verbannen worden, maar uitbreidingen van onszelf worden.

  Hij benadrukt de belangrijkere positie van opkomende technologieën in de gezamenlijke werknemers van de volgende generatie en onderstreept de urgentie vaart te zetten achter plannen ter digitalisering van verschillende aspecten van de globale werkende bevolking door schaalbare op technologie gebaseerde oplossingen.

  Diegenen, die de Great Reset aanvoeren, proberen geopolitieke risico´s te overmeesteren door nieuwe markten te creëren, die draaien om digitale innovaties, E-strategieën, telewerken, kunstmatige intelligentie, robotica, nanotechnologie, het “internet der dingen” en het “internet van de lichamen”.

  Terwijl lange tijd verwacht werd dat de verhoogde inzet van technologie evenals kunstmatige intelligentie en robotica in de private economie tot een enorme daling van arbeidsplaatsen zou leiden, zullen pandemie-lockdowns en de komende verstoringen door een oorlog dit proces versnellen, en veel ondernemingen zullen geen andere keuze hebben dan personeel te ontslaan en dit door creatieve technologische oplossingen te vervangen, alleen maar om het overleven van hun ondernemingen te waarborgen.

  3. De oorlog heeft de afhankelijkheid van Europa van de Russische energiesector aanzienlijk verminderd en de centrale betekenis van de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling en de “netto nul”-uitstoot, die het hart van de Great Reset vormen, versterkt.

  De politieke beleidsbepalers, die in gelijke tred met de Great Reset marcheren, hebben een slaatje geslagen uit de harde sancties tegen Rusland door de omschakeling op “groene” energie te versnellen en de betekenis van de strijd tegen de fossiele brandstoffen als deel van de “strijd tegen de klimaatverandering” te bevestigen.

  Terwijl de Sustainable Development Goals (SDG´s) van de VN van beslissende betekenis zijn voor het herstel na de pandemie, zijn ze, wat nog belangrijker is, van fundamentele betekenis voor de herziening van het aandeelhouderskapitalisme, dat nu door de elites van Davos als “Stakeholder-kapitalisme” geroemd wordt.

  In economisch opzicht heeft dit betrekking op een systeem, waarin regeringen niet meer de laatste scheidsrechter van de staatspolitiek zijn, omdat niet gekozen private ondernemingen de facto trustees van de samenleving worden en de directe verantwoordelijkheid overnemen om de sociale, economische en ecologische uitdagingen van de wereld door macro-economische samenwerking aan te pakken.

  Onder misleidende slogans zoals “Build Back Better” kunnen de deelnemende grote concerns de macht naar zich toe trekken en een “koolstofkredieteconomie” vestigen.


  4. De door de oorlog veroorzaakte schaarste van levensmiddelen zal de industrie van de synthetische biologie bespoedigen, omdat digitale technologieën in combinatie met materiaalwetenschap en biologie de agrarische sector radicaal veranderen en de invoering van plantaardige en in het laboratorium gekweekte alternatieven in de globale maatstaf zullen versnellen.

  Rusland en de Oekraïne zijn beide graanschuren van de wereld. Kritieke tekorten bij graan, kunstmest, plantaardige oliën en essentiële levensmiddelen zullen de betekenis van de biotechnologie voor de voedselzekerheid en duurzaamheid versterken en ondernemingen voortbrengen voor vlees imitaties. Bill Gates is betrokken bij de financiering van zulke ondernemingen.

  Daarom kan men er van uitgaan dat meer regulering door de staat het begin zal zijn van een dramatische verandering van de industriële levensmiddelenproductie en de teelt, wat uiteindelijk ten goede komt aan de investeerders van de agrarische industrie en de biotechnologie, omdat de levensmiddelensystemen door nieuwe technologieën nieuw vormgegeven worden om “duurzame”proteïne en gentechnisch veranderde planten te telen.

  5. Ruslands uitsluiting uit SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) doet een economische nieuwe start vermoeden, die exact het soort terugslag zal produceren die nodig is om grote delen van de wereldbevolking in een technocratisch controlenetwerk op te sluiten.

  Zoals meerdere economen dachten, zal de inzet van SWIFT, CHIPS (The Clearing House Interbank Payments System) en van de Amerikaanse dollar tegenover Rusland als sanctiewapen geopolitieke rivalen zoals China ertoe aansporen het proces van de ontdollarisering te bespoedigen.

  De belangrijkste profiteur van de economische sancties tegen Rusland schijnt China te zijn, dat de euraziatische markt kan reorganiseren door de lidstaten van de Shanghai Corporation Organization (SCO) en BRICS aan toe moedigen het SWIFT-systeem te omzeilen en grensoverschrijdende internationale betalingen af te wikkelen in de Digital Yuan.

  Terwijl de vraag naar cryptovaluta enorm zal toenemen, zou dit veel regeringen ertoe kunnen aanmoedigen om de sector in toenemende mate door openbare Blockchains te reguleren en een multilateraal verbod van decentrale cryptovaluta door te drukken.

  De wisseling van crypto zou de generale repetitie kunnen zijn om plannen voor programmeerbaar geld, dat gecontroleerd wordt door een federale reguleringsautoriteit, uiteindelijk te bespoedigen, wat tot een grotere machtstoename in de handen van een machtige technocratie zou leiden en zodoende het tot slaaf maken van de bevolking door financiële instituten zou bezegelen.

  6. Deze oorlog markeert een belangrijk keerpunt in het globalistische streven naar een nieuwe internationale, op regels gebaseerde orde, die verankerd is in Eurazië.

  De hegemonie over Eurazië stond altijd in het middelpunt van internationale machtsinspanningen. Terwijl Amerika wanhopig probeert vast te houden aan zijn status van supermacht, dreigen China´s economische opkomst en Ruslands regionale ambities de strategische draaipunten van Eurazië (West-Europa en Azië-Pacific) op de kop te zetten.

  Hoewel China´s ambitieuze Belt and Road Initiative (BRI) het potentieel heeft om de wereldeilanden (Azië, Afrika, Europa) te verenigen en te zorgen voor een verschuiving van het globale machtscentrum, zal de invasie van de Oekraïne verstrekkende gevolgen voor de VS hebben.

  De Oekraïense president Zelensky beweerde dat de Oekraïne als poort van de BRI naar Europa zou kunnen fungeren. Daarom kunnen we China´s enorme aandeel in de nieuwste spanningen om de Oekraïne niet ignoreren, noch kunnen we de hieraan ten grondslag liggende ambitie van de NAVO ignoreren om China´s opkomst in de regio in te dammen door de verkoop van Oekraïense vermogenswaarden aan China te beperken en ze doet alles wat in haar macht ligt om de moderne Zijderoute te dwarsbomen.

  Terwijl de sancties Rusland ertoe noodzaken om de bilaterale betrekkingen met China te versterken en zich volledig in de BRI te integreren, zou een pan-Eurazisch handelsblok de nieuwe oriëntering kunnen zijn.

  7. Met het oog op de toenemende speculaties over de lange termijn effecten van de oorlog op de bilaterale handelsstromen tussen China en Europa zal het Rusland-Oekraïne-conflict Israël – een vooraanstaand voorstander van de Great Reset – aan nog meer internationale betekenis helpen.

  Israël is een uitermate aantrekkelijke BRI-markt voor China, en de Communistische Partij van China is zich heel goed bewust van de betekenis van Israël als strategische buitenpost, die de Indische Oceaan en de Middellandse Zee door de Golf van Suez verbindt.

  Bovendien erkent de Chinese regering sinds vele jaren de belangrijke positie van Israël als technologiecentrum en gebruikt Israëls innovatievermogen om aan de afhandeling van zijn eigen strategische uitdagingen bij te dragen.

  Daarom zal de bemiddeling van Naftali Bennet tussen Moskou en Kiev waarschijnlijk rekening houden met de beslissende rol van de Belt and Road Initiative (BRI) bij de uitbreiding van de regionale en globale strategische aanwezigheid van China en Israël.

  Israëls status als een van de vooraanstaande technologiecentra van de toekomst en als poort tussen Europa en het Midden-Oosten is onafscheidbaar met het netwerk van infrastructuren zoals straten, spoorwegen, havens en energiepijpleidingen verbonden, die China in de afgelopen tien jaar heeft gebouwd.

  De versterking van zijn zich ontwikkelende betrekkingen met China te midden van de Rusland-Oekraïne-crisis zou er aan kunnen bijdragen om van Israël een staat met regionale hegemonie par excellence te maken, waarin een groot aandeel van gecentraliseerde economische en technologische macht in Jeruzalem samenkomt.

  Omdat Israël inspanningen onderneemt om zijn exportmarkten en investeringen van de VS weg te diversificeren, is er een belangrijke vraag te stellen. Bevindt Israël zich in de beginfase om zijn veiligheidsbelangen van de VS los te koppelen en in te zetten op de Chinees-Russische as?

  8. Het is inmiddels algemeen bekend dat digitale ID´s een centraal bestanddeel van de Great Reset agenda van het WEF zijn en branche-, leveringsketens- en markt overstijgend strakker aangetrokken moeten worden om vaart te zetten achter de SDG´s van de VN en geïndividualiseerde en geïntegreerde dienstverleningen beschikbaar te stellen, die voorwaarde voor de Smart Cities van de toekomst zijn.

  Velen hebben ingezien hoe zo´n platform gebruikt kan worden om een globaal systeem van technocratische bevolkingscontrole en Compliance te starten door de mens in een nieuwe keten van ondernemingen met toegevoegde waarde te integreren, waarin burgers als datagrondstoffen voor investeerders en markten voor human capital leningen afgebouwd en toegewezen worden.

  Vaccinatiepaspoorten werden oorspronkelijk door openbare private partnerschappen als instappunt voor digitale ID´s aangeprezen. Nu, omdat zo´n logica haar loop heeft genomen, zouden de huidige geopolitieke spanningen er aan bij kunnen dragen deze ontwikkeling te bespoedigen en te consolideren.

  De Bank of England heeft al programmeerbaar contant geld in het vooruitzicht gesteld, dat alleen maar voor vitale dingen en goederen uitgegeven kan worden, die een werkgever of een regering als zinvol beschouwt.

  Zodra de emittent er de controle over heeft hoe het door de ontvanger uitgegeven wordt, wordt het bijna onmogelijk om zonder een digitale ID, die noodzakelijk is om levensmiddelenpakketten en een fundamenteel levensonderhoud te verkrijgen, gepast te functioneren. Bijvoorbeeld met een UBI (Universeel Basis Inkomen) respectievelijk BGI.

  9. Europa bevindt zich direct in de vuurlijn, zodra er een hybride oorlog tussen de NAVO en de Chinees-Russische as aan de gang is.

  Het gevaar bestaat dat er cyberaanvallen op banken en kritieke infrastructuren uitgevoerd zullen worden. Eveneens is een reeks van punches met tactische nucleaire wapens mogelijk. Dit soort grote catastrofale gebeurtenissen kunnen ertoe leiden dat men de burgers een globaal veiligheidsprotocol zonder alternatief aanpraat, dat functioneert op basis van een digitale ID. Men kan zich voorstellen hoe de greep op het internet of openbare diensten na een landelijke cyberaanval de burgers ertoe kan dwingen een digitale ID te gebruiken om altijd te bevestigen dat hun online activiteiten en online transacties afkomstig zijn uit een legitieme en niet kwaadaardige bron.

  10. De economische gevolgen van deze oorlog zullen zo catastrofaal zijn dat de regeringen en de openbare sector een aanzienlijke private kapitaalinjectie nodig zullen hebben om het financiële gat te dichten.

  Dit zal de traditionele machtsverdeling tussen Centrale Banken en regeringen effectief verouderd maken, omdat de eersten in staat zullen zijn de fiscale ontwikkeling van de nationale staten onevenredig te beïnvloeden, wier soevereiniteit door de omvattende overname van de regeringen door de Centrale Banken wordt uitgehold.

  Daarbij wordt het model van de nationale staat langzamerhand door een globale technocratie op de kop gezet, die bestaat uit een niet gekozen consortium van industriële leiders, oligarchen van Centrale Banken en private financiële instituten, waarvan de meesten “welwillende” private ondernemingsspelers zijn, die proberen de globale Governance nieuw te structureren en zichzelf inbrengen in het globale beslissingsproces.

  Voor deze “spelers” zijn concepten zoals soevereiniteit en volkerenrecht onbelangrijk.

  Bron:
  report24.news
  Door: Willi Huber

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten