Geen apart potje voor coronaperikelen in Hollands Kroon, in de reserve zit genoeg om tegenvallers op te vangen, aldus de wethouder

Datum:
 • dinsdag 9 juni 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • De gemeente Hollands Kroon heeft 2019 afgesloten met een positief resultaat van 3,5 miljoen euro.  Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve die nu bijna tien miljoen euro bedraagt, blijkt uit de jaarrekening 2019. De komende jaren, tot 2023, zal de buffer uitgroeien tot ruim elf miljoen euro, is de verwachting van het college. Vanwege de hoogte van de reserve heeft de gemeente besloten geen apart coronapotje te maken waaruit tegenvallers zijn op te vangen. „We staan er gezond voor”, aldus wethouder Theo Groot.
  Voor 2019 was rekening gehouden met een positieve uitkomst van 0,8 miljoen euro. Dat het bedrag miljoenen hoger is uitgevallen, heeft onder meer te maken met incidentele meevallers. Zoals een hogere uitkering van het rijk bedoeld voor uitkeringen (0,7 miljoen euro) en de opbrengsten uit een grote bouwaanvraag (een datacenter) die 1,3 miljoen euro in het gemeentelaatje bracht.
  In 2019 investeerde de gemeente ruim 12 miljoen euro, waarvan onder meer 3,3 miljoen voor wegen en 2,5 miljoen voor de buitenwerf in Wieringerwerf.
  Hoe mooi ook, al deze zaken staan in schril contrast met de situatie waar we vanaf maart 2020 in zijn beland, aldus het college daarbij doelend op Covid-19 virus ’dat de wereld in zijn greep houdt en een nieuwe werkelijkheid met zich meebrengt.’ „Het is dan ook mooi dat ons weerstandsvermogen verder is verbeterd en dit ons de gelegenheid biedt om onze financiële buffers verder te vergroten. De onzekere tijden die wij bijvoorbeeld zien op gebieden als duurzaamheid, overheidsfinanciën (herijking gemeentefonds), omgevingswet en sociaal domein worden er daarmee niet minder op en vragen om voorzichtigheid met onze schaarse financiële middelen.”
  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten