Plan motorcrossterrein Wieringermeer in zomermaanden te bekijken

Datum:
 • dinsdag 9 juni 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Hoe gaat het nieuwe motorcrossterrein op de hoek Alkmaarseweg/Groetweg er straks uit zien? De gemeente Hollands Kroon legt van 1 juli tot 1 oktober het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage.


  Mike Deutekom 9-6-2020

  De gemeenteraad heeft in 2013 bepaald dat het onder voorwaarden wil meewerken aan een motorcrosscentrum op de locatie aan de Groetweg/Alkmaarseweg (de zogenomende NC 10-locatie). De motorcrossers hebben daarna een plan uitgewerkt en daarvoor een milieueffectrapportage (MER) laten uitvoeren. De resultaten van dat onderzoek zijn verwerkt in het voorontwerpbestemmingsplan. Samen met de (voorkeurs)plannen van de motorcrossers over de invulling van het perceel komt dat allemaal ter inzage te liggen vanaf 1 juli.

  Vakantie

  Tegenstanders wordt zo de mogelijkheid gegeven om hun reactie op de plannen te geven. ,,Normaal is de termijn voor het ter-inzage-leggen zes weken’’, zegt wethouder Theo Groot van Hollands Kroon. ,,Daarmee zouden tegenstanders van 1 juli tot en met half augustus de tijd hebben om te reageren. Dat is in verband met de vakantieperiode misschien niet zo handig, dus hebben we besloten om de termijn te verdubbelen tot 1 oktober. Daarmee heeft iedereen volgens de mening van het college voldoende tijd om de stukken te bestuderen.’’
  Donderdag 18 juni is er een digitale voorlichtingsavond voor raadsleden en geïnteresseerden over de stand van zaken rondom het motorcrossterrein op dit moment. Dan worden de MER-resultaten en de voorkeursinrichting van het terrein door de motorcrossers toegelicht. De stukken zijn op dat moment nog niet beschikbaar.

  Emoties

  Omdat het onderwerp veel emoties oproept bij omwonenden, zowel in Hollands Kroon als in buurgemeente Opmeer bekijkt het college of er na 1 september misschien nog een of meer informatieavonden kunnen worden gehouden, waar dan maximaal honderd personen bij aanwezig kunnen zijn. ,,Vanwege de huidige beperkingen rondom het covid-19 virus en de te verwachten belangstelling is het nu niet mogelijk om een informatieavond te houden.’’
  ,,Via het digitale platform denkmee.hollandskroon.nl kunnen geïnteresseerden donderdag de presentatie en de ter inzage liggende stukken bekijken. Een inspraakreactie indienen is helaas nog niet digitaal mogelijk en kan via de post verstuurd worden. Een persoonlijke afspraak is ook altijd een mogelijkheid’’, laat Groot weten.
  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten