Gemeenteraad unaniem ingestemd met de begroting 2020

Datum:
 • vrijdag 8 november 2019
 • in
 • Categorie: ,

 • Hollands Kroon - Begroting 2020 in Raad behandeld  8-11-2019  Persbericht gemeenteraad Hollands Kroon


  Op 7 november 2019 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de begroting 2020. De begroting sluit met een positief saldo van € 1.119.547.

  Dat geld wordt gebruikt om beleid te intensiveren door bijvoorbeeld meer aandacht voor de zorg en het onderhoud van de openbare ruimte.

  Voor toekomstige uitdagingen zoals de Omgevingswet, de energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit is budget gereserveerd.

  Extra kosten voor uitvoering van alle wettelijke taken zijn hier ook in meegenomen. Het totale pakket maakt dat de begroting structureel meerjarig sluitend blijft. 

  Verder nam de gemeenteraad 3 moties aan over communicatie, aanplant bomen en objectieve KPI bereikbaarheid. U vindt de begroting en de achterliggende stukken op de website. http://bit.ly/36EtWcB


  Hollands Kroon 

  0 reacties :

  Een reactie posten