Uit opiniepeiling blijkt dat klimaatscepsis toeneemt

Datum:
 • donderdag 9 mei 2019
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • De hoop is, dat de Nederlandse politiek het ‘duurzaam’ gaat begrijpen voordat ze effectloze en kostbare beslissingen neemt.

  9-5-2019
  Een gastbijdrage van Paul Scheffers.
  De laatste 3 jaar is in Nederland het kritische kiezersaandeel op zogenaamd ‘duurzaam’ en op het klimaatalarmisme toegenomen tot 31 % op basis van de door NPO- 1-Vandaag gehouden steekproef. Van de ondervraagden gelooft nog 66% in de werking van klimaatmaatregelen voorgesteld door de klimaattafels, die slechts in 2050 een onmeetbare klimaatwinst van ongeveer 0,000X gr. Celsius gaat opleveren. Dat gaat dan wel tussen de € 800 en 1000 miljard  kosten voor de (hopelijk dan nog) werkende Nederlander.
  We leven nu al jarenlang  in Nederland onder de knoet van onwetenschappelijke milieuclubs en door hen geïnfiltreerde ideologische NGO’s (= Niet Gekozen Organisaties), die enerzijds de ministeries mogen adviseren over onze energievoorziening in de toekomst en anderzijds mogen ze een gesubsidieerde lastercampagne voeren tegen grote energiegebruikers en dus onze werkgelegenheid. Het doel schijnt een anti-industriële revolutie te willen ontketenen: ‘Shell, Pernis-chemie, Tata Steel en KLM/Schiphol, zij alle moeten kapot’ en ‘ze romen de maatschappij af met megawinsten door met fout geld verdiende klimaatmiljarden.’
  Greta Thunberg.
  Dit soort groepsdenk-propaganda wordt nog steeds succesvol verkocht met het magische argument dat het ‘5 voor 12’ is met de hele wereld en het klimaat. Onbegrijpelijk is deze bijna religieuze angst voor de ondergang van de wereld.  Of we moeten deze angstverspreiding en groepsdenken wijten aan een vooropgezette ideologische strategie, waarbij alle vormen van alarmistisch doemdenken en wetenschappelijk bruikbare oprispingen zijn toegestaan.
  Het wetenschappelijk niveau van deze ‘duurzame’ apostelen in alarmistisch ideologisch groepsdenken is momenteel schrikbarend laag. Het wordt nu vooral gedragen door middelbare school spijbelaars op basis van leerstof doordrenkt met doemvoorspellingen in ideologisch herschreven schoolboekjes.
  Nederland heeft een relatief hoog CO2-uitstootgehalte, dat overigens wel positief bijdraagt aan de vergroening van de wereld. De reden is dat we slechts één kerncentrale nog operationeel hebben om het ‘geachte teveel’ van de CO2-uitstoot in Nederland terug te kunnen dringen. Van ‘duurzame’ energie is geheel geen CO2-reductie te verwachten.
  Niet Nederland maar Frankrijk is het ‘duurzaamste’ jongetje van de Europese klas, met nog 58 kerncentrales operationeel en dus de minste CO2-uitstoot per ingezetene, maar ook daar slaat de ‘duurzame’ gekte toe. Macron wil meer windturbineparken in ruil voor sluiting van de oudste kerncentrales, terwijl nieuwe 3de generatie CO2-loze, veilige kerncentrales bouwen juist het meeste echte duurzame resultaat biedt.
  Ook in Nederland is de ‘duurzame’ verdwazing toegeslagen en de politiek wil meer ‘duurzaam’ implementeren door geheel van het gas of te willen, terwijl we in Nederland al 10 jaar de Gasrotonde politiek ondersteunen en een uiterst waardevol en strategisch gas-netwerk-infrastructuur hebben liggen onder de grond door heel Nederland, een dubbel netwerk zowel voor huishoudgas als industrieel gas.
  Laat het nogmaals gezegd zijn, we worden als burgers ‘duurzaam’ voor  joker gezet door onze regering. Biomassa stoken is niet ‘duurzaam’. Biomassa stoot 20% meer CO2 uit dan steenkool en stoot 50% meer CO2 dan schaliegas. De nieuwe biomassa centrales  schieten als paddenstoelen uit de grond terwijl een voorheen wettelijk vereiste Milieu-Effect-Rapportage daarvan wordt overgeslagen.
  Windparken en zonneparken worden in natuurgebieden geplaatst en gelden als ‘duurzaam’ en burgerlijke inspraak en protesten worden door de Crises & Herstelwet opzij gezet. De maatschappelijke cohesie valt in stukken uiteen ‘over het klimaat’ met een nieuwe kritische beweging op Rechts, terwijl het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) aan de regering meldt dat ‘verduurzaming’ ons juist samenbindt.
  Ook kolencentrales liggen nu onder alarmistisch politiek-ideologisch vuur. De Hemwegcentrale, een prima onderhouden en ‘schone’ kolencentrale, die nog 15 jaar mee kan, moet dicht vanwege Europese doelstellingen, Urgenda en om de nog ambitieuzere klimaatdoelstelling van kabinet RutteIII te kunnen realiseren.
  De doorrekening door het Plan Bureau van de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) in hun rapport met de uitkomsten van de klimaattafels bleek een blamerende farce. Slechts een selectieve 1/3 deel van de voorgestelde ‘duurzame’ maatregelen waren doorgerekend voor het Kabinet en de ‘duurzame’ kosten van de miljarden eco-belastingen door het eerdere Energie-akkoord uit 2013 waren geheel buiten beschouwing gelaten. Juichend werden de resultaten in het rapport door de overwegend kritiekloze media als ‘haalbaar’ omhelst.
  Laat ik afsluiten met het VN-klimaatpanel. We mogen niet vergeten dat de allergrootste wetenschappelijke klimaat datafraude vanuit het VN-klimaatpanel zelf komt. In eerste 4 rapporten nam het alarmisme toe op basis van onder andere de gefabriceerde hockeystick-grafiek, bekend geworden als ‘Climategate’. Bij het laatste  rapport AR5 is opmerkelijk dat het alarmisme nog zeer sterk in de politieke samenvattingen en conclusies tot uitdrukking komt. Echter na AR5 kwam dit jaar hun tussenrapport SR15, dat nu slechts 1,5 gr Celsius opwarming als wetenschappelijke verantwoorde horizon stelt.
  Op basis van het rapport SR15 van het VN-klimaatpanel kan het Kabinet RutteIII inmiddels haar klimaatdoelstellingen halveren en de hoop is, dat de Nederlandse politiek het ‘duurzaam’ gaat begrijpen voordat ze effectloze en kostbare beslissingen neemt.
  We sterven niet uit als het in Nederland gemiddeld 1,5 gr Celsius warmer wordt, zoals nu ten zuiden van Orleans het geval is. We zullen dan zelfs minder energie hoeven te verstoken. Dat is dan echte duurzame winst!
  Nog zeer actueel ‘Duurzaam 1.0‘.
  Zie vooral ook ‘Eén vandaag’ hier.  0 reacties :

  Een reactie posten