Achtergrond: woningcorporaties in de Noordkop schuiven investeringen in duurzaamheid op de lange baan

Directeur Maurice Dirks van woningcorporatie Beter Wonen uit Hippolytushoef vertelt hoe diep de frustratie zit bij corporaties die door het Rijk zwaar worden belast met de verhuurdersheffing.
D0or de waardestijging van het totale woningbezit loopt deze belasting dit jaar op naar 1,7 miljard euro.

Crisis

De heffing is door het kabinet in 2013 ingevoerd als een van de maatregelen om tijdens de economische crisis gaten in de rijksbegroting te dichten.
Maar toen de crisis voorbij was, is de verplichte bijdrage aan de staatskas nooit stopgezet.
In Hollands Kroon kost dat de drie corporaties (Wooncompagnie, Beter Wonen en WBV Anna Paulowna) ruim dertien miljoen euro. Woningstichting Den Helder en Woontij moeten bij elkaar opgeteld acht miljoen euro afstaan.
Dat betekent dat jaarlijks ongeveer vier maandhuren per huurder naar de staatskas gaan.
Financieel directeur Kramer van Woningstichting Den Helder: ,,Toen dat duidelijk werd, hebben wij nieuwbouwprojecten afgeblazen en uitgesteld. Ook hebben wij de afgelopen jaren de huren met een half procent extra verhoogd, bovenop de inflatie, om de verhuurdersheffing te kunnen betalen. Uit deze extra opbrengsten kan circa een derde van deze heffing worden opgebracht.’’
Met de huurders, vervolgt Kramer, is afgesproken vanaf 2020 te stoppen met de verhoging van een half procent extra.

’Onrechtvaardig’

Directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie noemt de verhuurdersheffing ’een onverstandig en onrechtvaardig systeem’. ,,De smalste schouders dragen de zwaarste lasten. Huiseigenaren worden gesubsidieerd als zij hun huis verduurzamen, maar wij, en dus de huurders, worden juist zwaar belast.’’
Van Schaik: ,,De jaarcijfers van Wooncompagnie over 2018 laten een totaal vertekend beeld zien. Op papier is een aanzienlijke winst gemaakt, terwijl wij in werkelijkheid alle zeilen moet bijzetten om duurzaamheidsprojecten te bekostigen en woningen betaalbaar te houden.’’

’Bijzonder krom’

De fictieve winst bij vrijwel elke woningcorporatie wordt veroorzaakt door de waardestijging van het woningbezit. ,,De winst zit dus in stenen, we kunnen er niets mee’’, verduidelijkt Van Schaik. ,,Dankzij die ’winst’ moeten corporatie een hoger bedrag aan verhuurdersheffing betalen. Dat verband is bijzonder krom.’’
Door die verfoeide rijksheffing is er steeds minder geld voor verduurzaming, renovaties, nieuwbouw of beperking van huurverhogingen.
Meer huizen verkopen uit eigen bezit is voor niemand een optie, zegt directeur Ben Broxterman van WBV Anna Paulowna. ,,We zitten in een nare spagaat. Het is onbestaanbaar om de rekening volledig bij de huurder op het bordje leggen. Een huurder betaalt bij ons gemiddeld per jaar zo’n 400 euro minder dan bij corporaties elders. Het is daarom verleidelijk om de oplossing te zoeken in extra huurverhogingen. Dat doen we niet, om de huurder te ontzien. Voor dit jaar verhoogden we de huren gemiddeld met het inflatiepercentage van 1,6 procent, hoewel we gemiddeld 2,6 procent mogen vragen.’’

’Uithollen’

Als enige remedie noemen de andere corporaties de komende jaren minder geld te steken in het duurzamer maken van hun huurwoningen. Heleen Straatman van Woontij: ,,Het zijn vooral de investeringen die minder worden; duurzaamheid en nieuwbouw.’’
Van Schaik (Wooncompagnie): ,,Als we te veel verkopen, hollen we onze taak uit. Wij kiezen dan liever voor minder investeren in het verduurzamen van huizen, al dragen wij dat wel zeer hoog in het vaandel en doen er veel aan.’’
Noordhollands Dagblad

1 reacties :

Anoniem zei

Alles waar nog wat te halen valt wordt door het bedrijf de staat der nederlanden met CEO Mark Rutte leeggeplunderd. De crisiswet is daar debet aan, en ook de volledige privatisering van overheden (stille staatsgreep). De klimaatwet is het laatste stapje naar een volledige staatsgreep van private bedrijven (multinationals) om het MKB en de mensen dusdanig uit te knijpen om maximale winstgevendheid te bereiken. Inwoners en MKB zijn in deze steeds uitbreidende dwangdictatuur vogelvrij geworden. Hoe lang accepteert de geboren en getogen Nederlander dit nog?

Een reactie posten