Permanent wonen in een recreatiewoning; wat vindt u hiervan?

Datum:
 • maandag 17 december 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • 12-12-2018  Graag horen we hoe u hier als inwoner of ondernemer over denkt. Hiervoor hebben wij een enquête opgesteld. Wilt u deze invullen?

  Kaders

  In 2017 heeft de gemeenteraad met inwoners, ondernemers, het college en ambtenaren gesproken over het permanent wonen in een recreatiewoning. Het doel was om te peilen hoe de samenleving hierover denkt. Het was een positieve bijeenkomst die vraagt om verdere uitwerking.
  Als gemeente hanteren we het ‘ja, tenzij’ principe. Dit betekent dat we altijd positief tegenover nieuwe initiatieven staan en samen willen kijken hoe deze initiatieven gerealiseerd kunnen worden. Het is belangrijk om als gemeente kaders te bepalen onder welke omstandigheden mensen permanent mogen wonen in een recreatiewoning. Niet alleen de nog te bepalen kaders spelen mee, maar ook bestaande kaders in:
  • De visie op verblijfsrecreatie voor de gehele regio Noord-Holland Noord. Hierin staat dat recreatiewoningen die vitaal zijn voor toerisme niet bewoond mogen worden. Ook staat in deze visie dat op een park één plan moet zijn. Dat betekent dat wonen en recreatie bijvoorbeeld niet op hetzelfde park kunnen plaatsvinden.
  • Het bouwbesluit bestaande bouw, waarin wordt omschreven aan welke eisen een woning minimaal moet voldoen om erin te mogen wonen.
  • Woningbouwprognoses van de provincie Noord-Holland, waarin onder andere mogelijkheden worden aangegeven om woningen te bouwen buiten bestaand bebouwd gebied.

  Enquête invullen

  Om de kaders te bepalen vragen we belanghebbenden om een enquête in te vullen. Denk aan eigenaren van een recreatiewoning (voor verhuur), mensen die permanent in een recreatiewoning willen wonen, parkeigenaren/beheerders en andere betrokkenen. De enquête bestaat uit open vragen en een aantal stellingen. Het invullen duurt tussen de 10 en 15 minuten en hoe meer u toelicht, hoe meer wij aan uw reactie hebben. We gebruiken de vragen om te peilen hoe u verschillende kaders ervaart. We beseffen dat er verschillende belangen meespelen en streven ernaar om een oplossing te vinden die voor alle betrokken partijen werk/leefbaar is.

  Proces

  De verwachting is dat het college in februari een voorstel voor de kaders voorlegt aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad hiermee instemt worden de kaders onderdeel van onze omgevingsvisie.

  Veel gestelde vragen en contact

  Voor meer informatie kunt u de veel gestelde vragen over dit onderwerp raadplegen. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag? Vul dan dit contactformulier in.


  Gemeente Hollands Kroon    0 reacties :

  Een reactie posten