Heilige verontwaardiging

Datum:
 • zaterdag 15 december 2018
 • in
 • Categorie: , ,
 • Wat zich begint te wreken zijn de gevolgen van het drammen van links inzake de mythe van een klimaatprobleem. Maatschappelijk inzicht? Ontbreekt volledig. 


  Een bijdrage van Jeroen Hetzler.
  Door reacties op diverse artikelen die op CG zijn verschenen tekent zich een verontrustend beeld af. Er is thans iets fundamenteel mis aan onze rechtstaat en onze rechtspraak. Het beleid, ik beperk mij nu even tot het klimaatbeleid en laat het immigratiebeleid buiten beschouwing, laat trekjes zien die getuigen van dictatoriale neigingen waarvoor uit de alarmistische hoek zelfs openlijk wordt gepleit. Zie hier.
  Steven Pinker betoogt in zijn boek Enlightenment now, dat elke vorm van autoritaire dwang indruist tegen de Verlichting. De ironie wil dat hij een pleitbezorger is van klimaatalarmisme. Hierdoor zal hij zelf vroeg of laat in conflict komen met zijn eigen beginselen van in standhouden van Verlichting. Dit tekent zich inmiddels al af door het toenemend ondemocratische optreden van de heersende elitaire autoriteit om koste wat kost het energieakkoord en de klimaatwet aan de niet geraadpleegde burgerij op te leggen. De burgerij wordt slechts gehersenspoeld met een tsunami aan agitprop onder leiding van met name de NOS.
  Alle natuurkundige beschouwingen en alle rekensommen ten spijt zal de linkse claim op morele superioriteit het debat en het beleid domineren. Dit is het dieper liggende probleem. De mens is weliswaar rationeel, maar tegelijkertijd ook uiterst gevoelig voor irrationele prikkels die elke rationaliteit uitschakelen. Irrationeel bijvoorbeeld is de op bevel van Henk Hagoort doorgeschoten propaganda van het NOS-journaal. Natuurkunde en rekenen worden hier a priori als irrelevant beschouwd zoals past binnen het postmodernistische “denken” dat beredeneert dat rationalisme niet kan bestaan! Hoe contradictionair kun je het nog hebben.
  Dit is het gevolg van een door links toegeƫigende claim op morele superioriteit. Binnen deze claim heeft zich een eigen maatschappelijk en quasi rationeel beeld ontwikkeld met eigen idealen en visie op de toekomst met het stempel dat deze claim de exclusieve hoeder is van de Verlichting. Dit althans is het idee dat Steven Pinker uitdraagt.
  Het getuigt van een misvatting die gelijkstaat aan bijvoorbeeld de claim van onaantastbaarheid van autoriteit van de Koran of de Bijbel. Wat denigrerend als populisme is gebrandmerkt, wil zich nu juist bevrijden van dergelijke irrationele en autoritaire dictatuur van links, hetgeen vanzelfsprekend niet zonder recht en reden is.
  Verzet tegen de zonder overleg met de burger autoritair opgelegde bedreigde koopkracht vanwege een onbewezen (dus: anti Verlichting door irrationaliteit) AGW-hypothese (AGW= ‘Anthropogenic Global Warming’) die niet meer is dan een linkse hobby, is legitiem. Om dit verzet af te doen als Anti Verlichting is een te gemakkelijk en onwetenschappelijk argument om de tegenstander te framen. Het idee zelf is inherent in strijd met zichzelf.
  Deze door zich moreel superieur wanende heilige verontwaardiging ingegeven houding leidt nu juist onvermijdelijk tot houtrot van de idealen van de Verlichting en de Trias Politica. Zo gaan rechters thans ongevraagd op de stoel van de wetgever en de wetenschap zitten. Dit is een onwenselijke ontwikkeling.
  Wat zich begint te wreken zijn de gevolgen van het drammen van links inzake de mythe van een klimaatprobleem. Maatschappelijk inzicht? Ontbreekt volledig. Energiearmoede? Nooit van gehoord, wereldvreemd als links is verworden.
  Tja, en dan heb je ineens de opstand der gele hesjes. Dat krijg je als je de burger in linkse minzaamheid buiten spel zet en vervolgens de buitensporige kosten van die klimaatmythe probeert op te leggen. Hoe autoritair, en dus anti Verlichting kan links zijn? Steven Pinker zal het er nog moeilijk mee krijgen. En dan is men verbaasd over de opstand der gele hesjes?
  In dit artikel van Afshin Ellian kan men het volgende lezen over de actie van Halsema:

  Het restrictieve vreemdelingenbeleid stuit continu op de bezwaren van de valse ridders van de rechtsstaat. Hetzelfde geldt voor onwelgevallige meningen.
  Precies, onwelgevallige meningen omdat die botsen met zelf aangemeten heilige verontwaardiging.
  Niemand staat boven de wet’ is een fundamenteel beginsel van de rechtsstaat: iedereen, dus ook overheid, parlement en de rechter zijn onderhevig aan de wet.
  Een waar woord.
  Burgemeester Halsema schendt het beginsel waarop de rechtsstaat is gebaseerd: niemand staat boven de wet, de onderwerping aan de wet. Dit beginsel beoogt ook de overheidswillekeur te voorkomen. Het is eveneens een weerslag van twee andere beginselen: rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Eigenlijk zegt Halsema dat rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, wat de wetten betreft, niet in haar stad gelden.
  Bron: hier.
  Moeten wij dergelijke anti rechtsbeginselen opvattingen Verlichting noemen? Natuurlijk niet. Het is ideologische willekeur. Hierin verschilt het opgedrongen klimaatbeleid niet. Wees dus gewaarschuwd, als dit leidt tot een klimaatwet zal diezelfde GroenLinks u aan de wet houden, wat het u ook kost aan extra belastingen en afgedwongen financiƫle verplichtingen.
  Wij hadden het rode gevaar, toen het gele maar het meest bedreigende gevaar is het groene dat als een Ebola-virus onze menselijke maatschappij zal verwoesten. Immers energie is de achilleshiel van elke maatschappij. Zonder energie houdt elke maatschappij op te bestaan.
  Opstand der gele hesjes, de Franse Revolutie, het zou allemaal zomaar kunnen als links de moreel onaantastbare Zonnekoning blijft spelen en blind blijft voor de echte menselijke maatschappij. Hier ziet het thans wel naar uit.
  Derhalve geldt onverkort:


  Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Een waar woord en iedereen zou zich eens achter de oren moeten krabben want verreweg de meeste mensen hebben er geen benul van dat ze op grote schaal belazerd worden.

  Een reactie posten