Keek op de Week (47) met de Pishoek en onderzoek APV..........

Datum:
 • zondag 25 november 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Dieptepunten in Hollands Kroon van week 47 van 2018 (18-25 nov.)


  Pissen op de pishoek. 

  De Pishoek, een stille hoek met een voor Hollandse begrippen ongekende rust en een welhaast mythische ruimtelijke uitstraling, dreigt het slachtoffer te worden van alweer die vooruitgang. Gaat U maar eens bij de Ulkesluis, komend vanaf de plaats Van Ewijcksluis, vlak voor deze sluis rechtsaf en U zult, lopende over het wandelpad op de kruin van de dijk richting De Pishoek, zelf kunnen meemaken wat een schitterend en weids gebied dit is. Nu wil het ambtenaren apparaat, wat ook iets te doen wil en moet hebben want anders zijn zij hun geld niet waard, de vaarroute over de Pishoek verbeteren ten behoeve van de motorboot-watersport. Een bezigheidstherapie voor bezitters van motorboten waarvoor ambtelijke instituties bedacht hebben dat deze route verbeterd en aantrekkelijker gemaakt moet worden zodat er meer bootjesgasten te verwelkomen zijn waarvan bovendien de opbrengsten in geen verhouding zullen staan versus de kosten van dit hersenspinsel. En hoe absurd; op het Amstelmeer, op een vaarafstand van 6 km van de Pishoek zijn 2 jachthavens in de Haukes en in Van Ewijcksluis op 7.5 km, is er nog eentje. Nog absurder is dat landelijk de motorboot-watersport terugloopt door de vergrijzing en de financiële onmogelijkheid voor de gewone tweeverdieners zo’n ding aan te schaffen zodat te verwachten is dat binnen enkele jaren niet alleen de motorboot-watersport maar ook de zeilsport een flinke ader zal gaan laten, voor zover deze trend al niet gaande is.

  Maar goed, het plannetje om o.a. in de Pishoek een drijvend eiland aan te leggen, moet al lang in de pen zitten, want zoiets verzin je niet van de ene op andere dag. Plan klaar en nu de bevolking er nog mee overvallen, overtuigen c.q. uitspelen via een aantal lieden die er wel (uitsluitend hun eigen) brood inzien zoals plannenmakers, ambtelijke project-uitbesteders, projectuitvoerder, constructie bedrijven etc. etc. Als spreekbuis wordt dan een wethouder in stelling gebracht die, na zorgvuldige voorbereiding qua te volgen praat tactiek, de gemeenteraad van dit onnozele plan moet ‘overtuigen’ zodat geheel democratisch besloten kan worden, met een mandaat van slecht 50% van de bevolking – dat was de opkomst bij de laatste GR verkiezingen begin 2018 – wederom miljoenen euro’s, op kosten van de burger, in het water te gooien. Van wethouder Meskers is hier niets te verwachten qua nuttige geldbesteding; dat staat niet in zijn takenlijst. Wel in zijn takenlijst, in opdracht van het hoofdkwartier van de VVD in Brussel, staat zoveel mogelijk bijgedrukt geld uitgeven om die nep-economie op gang te houden. Wie dan leeft, die dan zorgt, zal hij verplicht zijn te denken zodat acceptatie van dit malle plan alleen nog door de gemeenteraad tegengehouden kan worden.

  A propos, stond aanleg van een drijvend eiland + allerlei andere faciliteiten ergens in een partijprogramma bij de laatste GR-verkiezingen? Bedenk voorts dat project Pishoek niet bedoeld is voor de inwoners van Hollands Kroon maar praktisch gesproken alleen voor lieden van buiten, buiten het aspect van kostendekkend zijn dan. Maar wel zwembaden afknijpen, geachte raadsleden?


  Stabiele situatie?

  In het NHD van 19/11/18 en bij stichting JAS is het artikel ‘Situatie stabiel na schrappen regels APV'  geplaatst. Onderzoekers van de Radboud universiteit (Nijmegen) kwamen tot de conclusie dat het schrappen van 70% van de voormalige APV niet geleid heeft tot een maatschappelijke chaos in Hollands Kroon. Mensen zouden elkaar gaan aanspreken op onfatsoenlijk gedrag en de gemeente zag gaarne dat bewoners zelf met ‘creatieve, duurzame oplossingen’ zouden komen. Overigens, wat kunnen wij tegenwoordig niet beginnen of bedoelen zonder het inmiddels heilige begrip ‘duurzaam’ overal te pas en te onpas tussen te prutsen? Er is een enquête gehouden onder 4000 huishoudens, die dus lijstjes in mochten vullen; maar gesproken is er met handhavers , raadsleden en enkele inwoners .

  Onder ‘onfatsoenlijk’ verstond men zaken als wildplassen, graffiti, drugs op straat, blaffende honden etc. etc.; deze zaken zijn verwijderd uit het APV. Men zag hierin geen verandering waaruit de conclusie getrokken werd dat het huidige compacte APV noch een positieve, noch een negatieve invloed heeft op het openbaar gedrag. Nu zijn wildplassen, drugs op straat en graffiti niet echt typische Hollands Kroon problemen maar horen meer thuis in de contreien van Nijmegen zodat gesteld kan worden dat, hoewel als iets in de oude APV stond, het niet uitmaakt dat het nu niet in de nieuw APV staat om de doodsimpele reden dat die problemen hier gewoon niet bestonden of bestaan. Zo kon Nawijn dus met een gerust hart op de tv rondraaskallen hoe vrij en blij en democratisch Hollands Kroon wel niet was en dat de burgers de problemen nu zelf zouden gaan oplossen. Bovendien kent geen mens, behalve een paar ambtenaren en advocaten, dat APV reglementje en dat kunnen zij nog manipuleren ook. Wat dat betreft een voorbeeldje: Toen voorlaatste zomer kinderen zwommen in water met blauwalg bij Van Ewijcksluis belde hierover een verontruste inwoner met de verantwoordelijk ambtenaar; deze schrok wakker, rommelde wat in papieren en vertelde de beller dat op zijn kaart stond dat dit stukje water geen zwemwater was.

  Dat in het oude APV veel onzinnige onzin en bijzaken stonden is buiten twijfel; maar hoe zit dat met het 30% restant. Hoeveel harde punten staan daarin waarin regelmatig overtreden wordt maar stilletjes worden toegelaten om de eenvoudige reden dat geen mens zich afvraagt hoe tegen onwelgevalligheden op te treden of zich niet eens realiseert dat in het APV voorzien is tegen het kwalijke fenomeen? Stichting JAS raadt U dan ook aan kopieën van het APV op te vragen bij het gemeentehuis zodat de burgerij daadwerkelijk creatief en duurzaam een vuist kan maken tegen onrechtmatigheden, zoals destijds ongetwijfeld bedoeld is door Nawijn op de tv. A propos; zou iemand uit de raad destijds zelf het oude APV met het nieuwe APV vergeleken hebben of uitsluitend een samenvattend ambtelijk A4-tje met wat conclusies hebben ingezien waarna het politieke balspel kon beginnen?

  JAS: In september 2017 liet de Milieudienst (RUD) Stichting JAS weten:


  'Zoals wij u ook vorig jaar hebben gemeld heeft de gemeente Hollands Kroon een verkorte APV opgesteld.
  Wij hebben vorig jaar al aan de gemeente Hollands Kroon aangegeven dat wij hebben vastgesteld dat het voorkomen van geluidsoverlast voor omwonenden of voor de omgeving wordt bemoeilijkt door de formulering van artikel 4:6 van de APV.
  De gemeente bepaalt echter zelf welke regels zij opneemt in de APV. Daar heeft de RUD NHN geen invloed op.'
  '30 november 2017 wordt de APV geëvalueerd met de gemeenteraad.' 

  We zijn een jaar verder en uit de berichtgeving blijkt dat het nog een jaar duurt voordat er over gesproken gaat worden in de raad. En al die tijd, dan meer dan 3 jaar, kan de Milieudienst niets doen. 

  Redactie JAS  Lees ook: 26-4-2015 Compacte APV, van de regen in de drup

                   29-5-2015 DE EFFECTEN VAN DE NIEUWE APV

                    8-7-2016 ’Voorzichtig succes in schrappen van regels’             
               
                  31-1-2018 Parkeeroverlast in Hollands Kroon
            20-11-2018 Situatie stabiel na schrappen regels APV  


  0 reacties :

  Een reactie posten