Deltaplan woningbouw Noord-Holland is niet nodig, vindt gedeputeerde Joke Geldhof

Datum:
 • zaterdag 24 november 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Haarlem - Het Rijk moet ophouden met het afromen van de inkomsten van woningcorporaties.
  23-11-2018 Roel van Leeuwen


  Dat vindt Joke Geldhof. De Noord-Hollandse gedeputeerde voor ruimtelijke ordening en wonen zou graag zien dat de corporaties met dat geld woningen bouwen.
  De verkiezingen voor Provinciale Staten staan voor de deur. Anders dan bij de vorige drie keer is Geldhof geen lijsttrekker voor D66, maar lijstduwer. Toch wil ze heel graag door als gedeputeerde. ,,Maar als D66 niet in een coalitie terecht komt dan ga ik niet weer in de bankjes zitten als Statenlid.’’
  Van afbouwen is nog geen sprake. Zeker niet als het gaat om haar inspanningen om de bouw van woningen in Noord-Holland de versnellen. Toch krijgt Geldhof van veel Statenfracties kritiek. Volgens de PVV werkt het OV-knooppuntenbeleid (veel bouwen bij stations, red.) niet, de VVD wil een Deltaplan voor de woningbouw en deze partij wil net als het CDA meer bouwen in het groen en allerlei beschermingsregimes - voor bijvoorbeeld weidevogels - opheffen.
  Maar volgens Geldhof is er geen Deltaplan nodig. En hoeft er al helemaal niet gebouwd te worden in weidevogelgebieden. Bovendien zijn er volgens haar al goede stappen gezet. ,,Eerst was het verhaal dat er onvoldoende locaties zijn om te bouwen. Dat hebben we geïnventariseerd. Wat bleek was dat er plek is voor 411.000 woningen. Dat is twee keer zoveel als waar de komende decennia behoefte aan is.’’

  Beschermingsregime

  ,,Daarna was het verhaal dat er op de locaties die in beeld waren niets mocht. Maar op 97 procent van de beschikbare locaties rust geen beschermingsregime. Ook zouden de bouwplannen te zacht zijn. Er zijn echter voldoende harde plannen waarmee nu aan de slag kan worden gegaan.’’
  De provincie heeft vijftien miljoen euro beschikbaar gesteld om gemeenten te helpen bij het versnellen van de woningbouw. ,,Tijdens de crisis zijn allerlei ambtenaren vertrokken met kennis van vergunningen en dergelijke. Wij zetten tijdelijke krachten en expertteams in om gemeenten te helpen. Zaanstad is hier als eerste mee aan de slag gegaan en met Purmerend en Amstelveen inventariseren we welke functies die gemeenten echt nodig hebben. Met Haarlemmermeer en Hilversum wordt nu ook gesproken.’’
  In Noord-Holland Noord willen de gemeenten 40.000 extra woningen boven de 23.500 waar volgens de bevolkingsprognoses behoefte aan is tot 2040. ,,Die 23.500 woningen zijn ergens op gebaseerd. We nemen in de prognoses allerlei demografische ontwikkelingen mee, zoals migratie, de gezinssamenstelling, echtscheidingen en ouderen die langer thuis blijven wonen. Elke twee jaar is er weer een nieuwe prognose.’’

  Prognoses

  Geldhof constateert dat er het afgelopen jaar ruim 2500 woningen in Noord-Holland Noord niet zijn gebouwd die er wel gebouwd hadden mogen worden. ,,Als wij aangeven wat je kunt bouwen en je bouwt het niet, dan ligt het niet aan de prognoses. Wij zeggen: begin eerst met de woningen te bouwen die je kunt bouwen.’’
  De afgelopen jaren zijn veel knelpunten in kaart gebracht. Geldhof: ,,Vaak gaat het om het te langzaam verlenen van vergunningen. Soms moet er vervuilde grond worden gesaneerd of zijn parkeernormen niet te realiseren. Bij de OV-knooppunten kun je je afvragen of die normen niet naar beneden kunnen. Feit is dat voor 86.000 woningen volgende week de schop in de grond zou kunnen.’’
  Gemeenten werken steeds meer met elkaar samen door bijvoorbeeld een lijst op te stellen van kansrijke projecten die zij als eerste aanpakken. Geldhof: ,,Soms is het ook goed om bouwprojecten in de ijskast te zetten. Voor de fusie van Hollands Kroon hadden de vier afzonderlijke gemeenten ieder een bouwproject. Die haalden niet de zeventig procent in de voorverkoop en werden dus niet gebouwd. Maar als je maar één project in de aanbieding hebt, haal je dat percentage wel en kun je beginnen met bouwen.’’
  Wat volgens haar zeker zou helpen is als het Rijk de verhuurdersheffing voor corporaties afschaft. ,,Corporaties willen best bouwen, maar ze hebben een beperkte investeringscapaciteit. Alles wat ze afdragen, kunnen ze niet investeren in nieuwbouw.’’
  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten