Raad van State verwerpt klachten over houtkachel

Datum:
 • donderdag 11 oktober 2018
 • in
 • Categorie: , ,
 • De Raad constateert dat er nog steeds geen eenstemmigheid is in de wetenschap over het gevaar van houtkachels.

  Adrie van der wel -10-10-2018 CTR Hollands Kroon   WIERINGERWAARD -  De gemeente Hollands Kroon heeft terecht geen maatregelen genomen tegen het gebruik van een houtkachel in een woning in Wieringerwaard. Dat heeft de Raad van State woensdag 10 oktober beslist. Een bewoner van de Paludanusweg vroeg de gemeente om in te grijpen vanwege overlast van de houtkachel bij buren aan de Noordzijperweg. De gemeente weigerde. Vervolgens stapte de bezwaarmaker naar de rechtbank in Alkmaar. Toen hij daar geen gelijk kreeg, ging hij in hoger beroep bij de Raad van State. Die heeft al zijn klachten afgewezen. En daar zal hij het mee moeten doen, tenzij hij een gang naar het Europese Hof van Justitie zinvol vindt.
  Volgens de bezwaarmaker heeft hij al lange tijd last van stank van de houtkachel. Hij wees de Raad ook op gevaren voor de gezondheid van de rookgassen van houtkachels. Die verspreiden volgens hem fijnstof die erg schadelijk is.
  Zijn advocaat voegde er nog een principieel bezwaar aan toe. Voor het gebruik van houtkachels gelden nog geen landelijke normen om de overlast te beperken. Dat komt omdat er in de wetenschap nog geen harde kennis zou zijn over de schadelijkheid van houtkachels. De advocaat stelde bij de Raad dat er langzamerhand wel voldoende bewezen is dat houtkachels schadelijk zijn en dat er normen moeten komen. Hij vroeg de Raad om hier een oordeel over te geven.
  Dat heeft de Raad gedaan. De Raad constateert dat er nog steeds geen eenstemmigheid is in de wetenschap over het gevaar van houtkachels. De onderzoeken waar de advocaat op wees, zijn ook niet wetenschappelijk, zegt de Raad. Ze hebben dus te weinig gewicht.
  Volgens de Raad heeft de gemeente voldoende onderzoek gedaan naar de overlast bij de bezwaarmaker. Er zijn negen controles geweest, waarbij niet of nauwelijks iets van stank is waargenomen. Verder voldoet de houtkachel bij de buren aan de eisen die het Bouwbesluit daaraan stelt, aldus de Raad.

  1 reacties :

  h.oldboom zei

  Onzin het argument 'eenstemmigheid in de wetenschap'. Die eenstemmigheid was er nog nooit ; over welk onderwerp dan ook.

  Een reactie posten