Controles en handhaving op logiesaccommodaties voor tijdelijke werknemers

Datum:
 • donderdag 11 oktober 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Handhavend optreden bij onveilige situaties - Altijd omgevingsvergunning nodig 10-10-2018
  Controles en handhaving op logiesaccommodaties voor tijdelijke werknemers

  Net als in 2017 zijn de afgelopen maanden diverse bedrijven en locaties gecontroleerd op huisvesting van tijdelijke werknemers. Er zijn mooie, nette, vergunde logiesaccommodaties aangetroffen, maar er zijn ook niet-vergunde situaties aangetroffen.
  Ondanks dat wij veel aandacht schenken aan dit onderwerp, is gebleken dat er nog maar weinig ondernemers uit eigen beweging voor de benodigde vergunningen zorgen en pas in actie komen zodra wij een handhavende maatregel opleggen. Dit is voor ons reden om door te gaan met extra controles op huisvesting, want het blijkt helaas nodig.

  Handhavend optreden bij onveilige situaties

  Bij onveilige situaties grijpen wij direct in. Dat komt gelukkig niet vaak voor. In de meeste gevallen wijzen wij op de (on)mogelijkheden en vragen wij de betrokken ondernemer de benodigde omgevingsvergunning aan te vragen. Waar controles, het verstrekken van informatie en het verzoek de benodigde vergunningen aan te vragen niet leiden tot gewenste situatie, wordt handhavend opgetreden. De meest voor de hand liggende maatregel is het opleggen van een last onder dwangsom.

  Altijd omgevingsvergunning nodig

  Waar logies wordt geboden aan tijdelijke werknemers is een omgevingsvergunning nodig. Wij streven ernaar om voor alle tijdelijke werknemers die logies verkrijgen binnen onze gemeente een goede en veilige logeerplek te waarborgen. Hiervoor gelden richtlijnen en veiligheidseisen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de omgeving.

  Informatiebrochure

  Omdat het merendeel van de tijdelijke werknemers werkzaam is in de agrarische sector en deze bedrijven er vaak voor kiezen om zelf te zorgen voor logiesplekken, hebben wij een brochure ontwikkeld die ingaat op de (on)mogelijkheden over dit onderwerp. Biedt u ook logies aan tijdelijke werknemers en hebt u misschien nog niet, of misschien niet meer, alle benodigde vergunningen? Dan rekenen wij erop dat u de brochure 'Logiesaccommodaties voor tijdelijke werknemers' leest en niet wacht op een controle, of zelfs handhavende maatregelen, maar zelf actief met ons aan de slag gaat om de vergunningen rond te krijgen! Zo voorkomt u dat de wij handhavend moeten optreden en u geen logies meer mag aanbieden aan uw medewerkers.


  Hollands Kroon

  0 reacties :

  Een reactie posten