Keek op de Week (47) met.....

Datum:
 • dinsdag 28 november 2017
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Hollands Kroon - Dieptepunten in Hollands Kroon van week 47 van 2017 (19 nov. tot 26 nov.)  Vele jaren was Meskers fractievoorzitter van de VVD in de toenmalige gemeente Anna Paulowna. In die jaren bestond de raad veelal uit een kongsi tussen PvdA en CDA wat destijds voldoende was voor een meerderheid in de raad en daar gaat het tenslotte om. Wij zagen wethouders als van der Laan (PvdA) blunderen met veel te hoog waarderen van gemeentelijke eigendommen/gronden op de balans/begroting van AP, het net niet verwerven van €300.000 voor een dorpsplein Wieringerwaard waaraan, ter verkrijging van dat geld, de voorwaarde gesteld was door de projectleiding dat alleen bij bouw en verkoop van 100 huizen in het nieuwbouwproject, die €300.000 vrijgemaakt zou worden voor de aanleg van het plein.
  Wat doe je dan als projectleiding? Dan bouw je net geen 100 huizen maar slecht 98; dat levert €300.000 op en sneller kun je het niet verdienen terwijl die €300.000 wel verwerkt was in de aankoopprijs. Maar dat geeft niet want dan nemen de kopers toch gewoon een wat hogere hypotheek?
  Dan dat geklungel van van der Laan met het ombouwen van de Oostpolder tot een golfbaan met 600 recreatiewoningen en een resort. Er kwam uiteindelijk niets van terecht zij het dat van der Laan tijdens de raadsvergadering, ondersteund door burgemeester van der Doel, afgevoerd moest worden.

  Dan het bestuurlijk genie Franken. Het met EU geld gesubsidieerde helofytenfilter systeem (benoorden Anna Paulowna/van Ewijcksvaart) is nooit afgemaakt en dus incompleet in bedrijf gesteld. Van de bedoelde milieuresultaten, zuivering van het door de bloembollen verontreinigde water, zijn geen gegevens bekendgemaakt.
  De show rond het trafostation bij Zijdewind was ook weer zo’n typisch CDA drama met in de hoofdrol wethouder Franken. Het moest en zou locatie 4 worden en nadat het bestuur allerlei zijwegen bewandeld had is het uiteindelijk ook 4 geworden – het heeft er alle schijn van dat de grond waarop dat trafostation zou moeten komen al die bestemming had; evenwel stond dat niet in het bestemmingsplan.
  Voor de bouw van MFA De Ontmoeting te AP in 2009 werd als argument door CDA Franken aangevoerd dat het huidige gemeentehuis niet meer voldeed aan de ARBO regels en derhalve niet bruikbaar was; bij de stemming over de nieuwbouw gebeurde er iets opmerkelijks: De VVD fractievoorzitter Meskers, die tegen nieuwbouw was, verliet de raadszaal en keerde na de stemming terug. Stemmingsuitslag was met 1 stem verschil VOOR NIEUWBOUW.
  In 2012 gaat Hollands Kroon in bedrijf met een opgedrongen, door zijn de vorige gemeenteraad Heemskerk weggestuurde VVD-burgemeester Nawijn – die om te beginnen een politieke moord pleegde op dhr. Ravenstijn van LADA die net iets te openhartig was over de stemmingsuitslag van de raad omtrent  het aannemen van Nawijn.

  In 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en de VVD, met een landelijke en lokale grote waffel over de onzin van windmolens, wordt een grote partij (5 zetels). Samen met polderingewijde CDA slagen zij erin met 9 zetels in totaal de nieuwkomer meerderheid LADA + Senioren = 6+6=12 zetels mee te slepen in de coalitie maar als VVD te bekokstoven dat Meskers wethouder van financiën wordt – zo houdt de klassieke minderheid de nieuwe meerderheid in zijn macht! Hoewel, kan men over Senioren zeggen dat zij nieuw zijn?
  Meskers wethouder van financiën; in raadsvergaderingen geeft hij veelal schriftelijk en achteraf antwoord maar tegelijkertijd beginnen verschillende projecten langzaam uit de hand te lopen. Het gepruts met de nieuwbouw/verbouw/nieuwbouw aan de Ontmoeting en het oude gemeentehuis, welke projecten in principe helemaal niet nodig en sterker nog overbodig waren, overschrijdt dramatisch de door de raad goedgekeurde begroting. Nu kan zoiets gebeuren maar Meskers hield stijf zijn mond dicht, naar eigen zeggen omdat hij niet geïnformeerd zou zijn door de ambtenaren maar hij blijft ten alle tijde de politiek verantwoordelijke.
  Samen met collega Westerkamp (LADA) stapt Meskers, direct na aanvang van de raadsvergadering en zonder openbare verantwoording af te hoeven leggen en vervelende raadsvragen te beantwoorden, op.
  Goed, zo voorkom je een openbaar afserveren ten aanschouwe van iedereen; de verantwoordelijke ‘top’ ambtenaren zijn weggestuurd en kunnen dus niet klikken – dus wat let je?!
  Niks aan de hand mensen; Meskers was op 22 september al gekozen als VVD-lijsttrekker voor de verkiezingen in april 2018. En dan is alles vergeten?

  JAS: Voor de omschrijving van het begrip lijsttrekker verwijzen wij naar Wikipedia; een der quotes is dat bij succesvol verlopen verkiezingen de lijsttrekker weer fractieleider wordt.


  2. Uitspraak over Huisvesting op Agriport; bouwstop van tafel geveegd

  De rechter heeft geoordeeld dat Hollands Kroon de vergunning voor een 'Polenhotel' voor 360 buitenlandse seizoensarbeiders op bedrijventerrein Agriport A7 terecht heeft verleend.

  Arbeidsmigranten moeten volgens ’Haarlem’ juist huisvesting krijgen in woonkernen, ook om beter te kunnen integreren. Natuurlijk is dit ook de beste manier voor tijdelijke huisvesting. En dit standpunt zou je denken dat ook Hollands Kroon hiervan weet.

  Het is te hopen dat de Provincie het er niet bij laat zitten en in hoger Beroep gaat tegen deze uitspraak bij de Raad van State.


  3. Actievoerders tegen stank HVC

  Als toezichthouder en vergunningverlener moet de provincie een eind maken aan de hardnekkige stank, stellen de actievoerders. De stank is herhaaldelijk en meestal niet te harden. 

  Een jaar geleden kondigde HVC nog allerlei maatregelen tegen de overlast van stank aan wat 200.000 euro zou gaan kosten. Dat schijnt dus niets te hebben geholpen? 
  Het comite 'Weg met de stank' verwacht zo'n duizend handtekeningen te kunnen ophalen tegen de overlast van de stortplaats van HVC. 

  Hoe is het mogelijk dat dit jaren zo door kan gaan. De stortplaats ligt in de gemeente Hollands Kroon. De provincie behoort hier echter te handhaven.

  Redactie JAS


  0 reacties :

  Een reactie posten