Overlast van buren

Datum:
 • zaterdag 2 september 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Op 1 juli 2017 treedt de Wet aanpak woonoverlast in werking. Wat zijn de gevolgen voor
  woningbezitters?

  Wat zijn de regels met betrekking tot overlast? En wat kunt u het beste doen bij overlast
  van uw buren?
  Er bestaan geen echte criteria voor overlast. Uw buren mogen u uiteraard niet teveel
  hinder bezorgen met geluid en stank. Van overlast is sprake als het vaak voorkomt 
  en lang duurt. Een buurman die af en toe piano speelt kan vervelend zijn. Maar het
  valt niet onder overlast. Dat is wel het geval als hij vaak of langdurig en op ongepaste
  tijden muziek speelt. 

  Wet aanpak woonoverlast

  Op 1 juli 2017 treedt de 'Wet aanpak woonoverlast' in werking. Deze wet geeft                                                                      
  de burgemeester meer mogelijkheden iets te doen tegen burgers die ernstige overlast
  veroorzaken.

  Tips bij overlast

  Probeer eerst het probleem in goed overleg of via buurtbemiddeling op te lossen. Lukt
  dat niet, dan zijn er verschillende (juridische) mogelijkheden om iets te doen tegen
  erge woonoverlast.   

  Naar de rechter

  In de wet staat dat u mensen die in uw buurt wonen geen onrechtmatige hinder mag
  toebrengen. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Denk daarbij aan lawaai, stank of rook.
  Enige hinder is toegestaan, maar onrechtmatige hinder niet. Wanneer hinder
  onrechtmatig wordt, hangt weer af van de ernst van de hinder en de duur ervan.
  Via de rechter kunt u een procedure starten om de overlast te beƫindigen.
  Een tweede regeling over burenoverlast in de wet staat in het
  Wetboek van Strafrecht (artikel 431). Dit artikel verbiedt 'nachtelijk burengerucht'.
  De politie moet erop toezien dat mensen zich hieraan houden. U kunt dus aangifte
  doen bij de politie als u overlast ervaart. Het Openbaar Ministerie kan overgaan
  tot vervolging.

  Via Vereniging van Eigenaren

  Woont u in een appartement en heeft u overlast van een andere bewoner in het
  complex? Dan kan de Vereniging van Eigenaren (VvE) actie ondernemen via de
  splitsingsakte/het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement. Het bestuur
  kan de bewoner een waarschuwing geven en als dat niet helpt een boete opleggen.
  In het uiterste geval kan de vergadering van eigenaren de bewoner het gebruik
  van zijn appartement ontzeggen.De VvE kan in het huishoudelijk reglement
  leefregels opnemen om overlast te voorkomen.

  Overlast in openbare ruimtes

  Vindt de overlast plaats in een openbare ruimte, dan kunt u via de gemeente proberen
  iets aan de overlast te doen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van een
  gemeente staan vaak leef- en omgangsregels voor openbare ruimtes. De gemeente kan
  tegen overlast optreden via een dwangsom. Soms kan de gemeente zelfs een
  gebiedsontzegging opleggen. Is er sprake van ernstige verstoring van de openbare
  orde? Dan kan de burgemeester in het uiterste geval een pand voor een bepaalde tijd
  sluiten. Bijvoorbeeld bij drugsoverlast. Er moet dan wel een goed dossier zijn
  opgebouwd waarin alle meldingen van overlast zijn opgenomen. 

  Landelijk Platform Woonoverlast

  Een handige website waar mensen die overlast ervaren terechtkunnen, is het
  Landelijk Platform Woonoverlast. Het platform is een netwerk van professionals
  van onder andere politie, bewonersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten.
  Het doel van het platform is overlast verminderen door de kwaliteit van de aanpak
  te verhogen. 


  Vereniging EIGEN HUIS

  1 reacties :

  h.oldeboom zei

  Werkgelegenheid project voor advocaten en rechters en het zoveelste knoeiwetje uit Den Haag? Of is het een soort landelijke APV; ongeveer het enige waar Den Haag zich van de potentaten uit Brussel zich mee mag bezighouden?

  Een reactie posten