Keek op de Week met trafostation en ......

Datum:
 • woensdag 19 juli 2017
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hoogte- en dieptepunten van week 28 van 2017 (9 juli tot 17 juli).  Punt 1

  Sluipen de vertegenwoordigers van het oude regime stilletjes weg?

  Lia Franken, U weet wel die ex- wethouder van het CDA die de bouw van De Ontmoeting erdoor kreeg omdat het oude stadhuis van Anna Paulowna niet voldeed aan de ARBO regels, wat zij staafde door te zwaaien met een rapport daarover, wat voldoende was de raad, die dat rapport niet gelezen had, om te krijgen en voor het nieuw te bouwen stadhuis te kiezen.

  Een ander wapenfeit van haar was de welhaast profetische plaatsbepaling van het trafostation bij
  ’t Veld, waarvan alleen zij jaren van tevoren wist dat dit de enige juiste en mogelijke plek was. Geruchten dat de grond voor het trafostation reeds van een bevriend CDA-boer gekocht was doet niets af aan haar profetisch inzicht, zij het dat tevens van ordinaire vriendjespolitiek sprake is geweest. Goed, Franken stapt op in 2014, en geen mens mist haar.
  JAS: Met ‘geen mens’ wordt bedoeld ; de gewone burger.

  Eind 2016 vertrekt Feiko van de Laan, ex-wethouder en op dat moment fractieleider van de PvdA. Wapenfeiten zijn de misser van €300.000 die de gemeente zou krijgen van de nieuwbouw-projectontwikkelaar in Wieringerwaard als er 100 huizen gebouwd zouden zijn – net mis – het werden 98 huizen dus geen €300.000 voor een pleintje te W’waard. Het golfbaanproject in de Oostpolder   niet te vergeten. Toen de hele raad hem in een raadsvergadering hierover aanviel, moest hij afgevoerd worden uit de raadsvergadering. Dat kon hij echt niet aan. Dure bouwgrond kopen en deze grond gewoon voor die hoge prijs in de boeken laten staan toen de marktprijs gehalveerd was. Tijdens een raadsvergadering op 28 juni 2016 schreeuwde van der Laan het publiek vanuit de Raadszaal toe: ‘wen er maar aan’ toen er zware oppositie was vanuit de burgerij over het bouwen van een vluchtelingenkamp te HK. Waarmee het anti-democratische gezindte van deze PvdA‘er bewezen lijkt wat in zijn algemeenheid bevestigt wordt door het massaal weglopen van de kiezer bij de laatste 2e Kamer verkiezingen in 2017.

  Recent stapte de VVD-er Op de Weegh op; nadat binnen de Raad en het gemeentelijk apparaat het akkertje voorbewerkt was de breedbandzaadjes te gaan planten realiseerde deze volks-vertegenwoordiger zich, door in de Raad te blijven, er sprake zou kunnen zijn van belangen-verstrengeling. Waarom belangenverstrengeling? Och, een kniesoor die daarop let maar
  en passant, tijdens de voornoemde voorbewerkingsperiode bleek heel toevallig dat de breedbandorganisatie een directeur nodig had en laat dat nou Op de Weegh zijn! Kort na VVD‘er Op de Weegh bericht de CDA agrarische belangen vertegenwoordigster en fractieleidster Vlaming per 2018 op te stappen; zij is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet herkiesbaar.

  Deze week kwam totaal onverwacht de mededeling dat VVD‘er Swaag, goede vrind van Nawijn en gediplomeerd ‘in de rede-valler’ van andere raadsleden, dat ook Swaag opstapt. Plotseling heeft hij het heel druk met zijn koeien. Het gaat goed zegt Swaag, ik ben trots op HK.

  Resume: Beweegredenen dat plotseling deze CDA en VVD agrarische vertegenwoordigers opstappen blijven onbekend; het lijkt JAS geen toeval te kunnen zijn, zijn er onder de lezers mensen met informatie?


  Punt 2

  Raad van State en in ‘t Veld houden ‘t Veld voor de gek 

  Nadat Franken (zie ook voorgaande episteltje) locatie 4 voor het trafostation als vaststaand bepaald had werd PvdA-‘professor’ Roel in ‘t Veld voor €30.000 ingehuurd om het volk aan en uit te horen, de stemming te peilen en advies uit te brengen.
  Conclusie van het ‘onderzoek’ van in ‘t Veld: Nee, locatie 4 kan echt niet – we moeten naar locatie zus of zo maar als dat niet kan toch maar locatie 4. Kortom, dat was precies wat Franken wilde en moest horen. Zes jaar lang werd er vanuit de omgeving gestreden tegen het trafostation.
  De bewoners naar de Raad van State maar werden afgeserveerd. Hun bezwaren vonden geen gehoor bij de Raad van State (dossier trafostation hier).
  En nu de mogelijkheid voor inspraak over de inpassing voor de omwonenden?

  Redactie JAS


  0 reacties :

  Een reactie posten