Senioren Bergen erg bezorgd over ’Petten’

Datum:
 • maandag 24 oktober 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • BERGEN - De Seniorenraad van Bergen (BES) maakt zich ernstig zorgen over de situatie bij de Hoge Flux Reactor in Petten. ,,En wij horen op dit punt de stem van de gemeente Bergen niet of nauwelijks.’’

  Door Matthie Bergman - 24-10-2016, 

  D
  e BES stelt dat veel immobiele ouderen, die de berichtgeving via de media moeten volgen, zeer verontrust zijn over deze gang van zaken.
  Met name de melding vanuit Den Haag dat er binnenkort uit voorzorg jodiumtabletten in een straal van zes kilometer rond de reactor aan de bewoners worden verstrekt, was voor de Seniorenraad van Bergen aanleiding een open brief aan het college te sturen.

  Jodiumtabletten

  BES wijst op de gemeente Schagen. Die deelt binnenkort jodiumtabletten uit aan mensen tot en met veertig jaar die binnen een straal van vier kilometer van de kerncentrale in Petten wonen of werken. De tabletten kunnen worden ingenomen als er een stralingsongeval bij de reactor is. Mensen die ouder dan veertig zijn, zouden minder gevaar lopen voor het radioactieve jodium.
  BES stelt: ,,Hoewel de situatie niet direct levensgevaarlijk is, is de afvoer van het daar opgeslagen nucleaire afval een enorm probleem, zeker in de toekomst. Het betreft hier niet alleen de kosten, 280 miljoen, maar ook het tijdstip waarop en de plaats waarheen. Volgens deskundigen kan het wel jaren duren voordat de totale afvoer voltooid is met alle gevolgen van dien. ’’
  De seniorenraad noemt deze situatie zeer verontrustend: ,,Immers de Gemeente Bergen heeft ook de verantwoordelijkheid voor de inwoners van Camperduin, Groet en Schoorl. Hemelsbreed zijn deze woonkernen maximaal ongeveer zes kilometer verwijderd van de kernreactor en daarom zeer kwetsbaar.’’

  Risico’s

  De seniorenraad stelt dat de gezondheidsrisico's niet mogen en kunnen worden onderschatten, zoals een toename van het aantal kankerpatiënten.
  De Seniorenraad Bergen is zich bewust van het enorme probleem zoals hierboven geschetst. Daarom vraagt deze raad het college met klem in Den Haag de ’stem van de gemeente Bergen te laten horen om de ontstane problemen op te lossen’. ,,Dit ter ondersteuning van de eigen inwoners.’’

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten