Astrofysicus: Verandering in zonneactiviteit – Nieuwe “Kleine IJstijd” is al begonnen

Datum:
 • zaterdag 20 april 2024
 • in
 • Categorie:
 • Alleen ongeschoolde mensen kunnen met zulke absurde praatjes komen dat CO2 uit de lucht moet worden gehaald,....


  17-4-2024


  Astrofysicus: Verandering in zonneactiviteit – Nieuwe “Kleine IJstijd” is al begonnen  Ook al lijkt het er op dit moment niet op door alle berichten over “recordtemperaturen”, volgens een gerenommeerd astrofysicus gaat de aarde een nieuwe “Kleine IJstijd” tegemoet. Dit komt door de veranderende zonneactiviteit, legt ze uit. Alleen ongeschoolde mensen zouden kunnen oproepen tot een vermindering van kooldioxide in de atmosfeer. Maar door ontwikkelingen in ons zonnestelsel is een opwarming van de aarde tot 3,5 graden Celsius mogelijk tegen het jaar 2600, bericht Heinz Steiner.

  De afgelopen maanden stonden de media vol met berichten over vermeende “recordtemperaturen”. Het probleem is dat veel meetstations zich nu in hitte-eilanden bevinden als gevolg van verstedelijking. Waar mogelijk wordt er gemanipuleerd en gesjoemeld om maar hogere cijfers te kunnen presenteren. Om nog maar te zwijgen van het feit dat we ons momenteel in een El Niño-fase bevinden (die nu ten einde loopt), die traditioneel gepaard gaat met hogere temperaturen. Daar komt nog de waterdamp van Hunga Tonga bij, die ook als broeikasgas fungeert. Dit alles heeft weinig te maken met kooldioxide, zoals ik in detail heb uitgelegd in mijn boek “CO2 is niet onze vijand“.

  Professor Valentina Sharkova, professor aan de Northumbria University in Newcastle, VK, waarschuwt zelfs voor een te laag aanbod van het gas. Het is niet schadelijk, legt de in Oekraïne geboren astrofysica-expert uit. Ze studeerde wiskunde aan de Nationale Universiteit in Kiev en voltooide haar doctoraat aan het belangrijkste observatorium in de Oekraïense hoofdstad. Sinds 1992 werkt ze aan verschillende Britse universiteiten. “We hebben eigenlijk een CO2-tekort in de wereld, en het is drie tot vier keer lager dan planten zouden willen,” legt ze uit. In het verleden was het CO2-aandeel aanzienlijk hoger en het is de afgelopen 140 miljoen jaar geleidelijk verminderd. Pas nu begint het aandeel weer licht te stijgen.

  Op dit moment is de hoeveelheid ongeveer 420 deeltjes per miljoen (ppm) of 0,042 procent. 140 miljoen jaar geleden werd het geschat op 2.500 ppm (0,25 procent), of ongeveer zes keer zo hoog. En dit betekende volgens de professor ook een groenere wereld met meer biodiversiteit. Als CO2 onder de 150 ppm (0,015 procent) zou komen, zou dit al het uitsterven van vegetatie en alle andere vormen van leven betekenen. Een waarde waar de wereld tijdens de laatste ijstijd met 182 ppm (0,018 procent) al gevaarlijk dicht bij kwam.

  “We hoeven CO2 niet te verwijderen omdat we er juist meer van nodig zouden hebben. Het is voedsel voor planten om zuurstof voor ons te produceren. De mensen die zeggen dat CO2 slecht is, zijn duidelijk niet erg goed op de universiteit of waar ze ook gestudeerd hebben. Alleen ongeschoolde mensen kunnen met zulke absurde praatjes komen dat CO2 uit de lucht moet worden gehaald,” zegt professor Sharkova. Op basis van haar onderzoek van de afgelopen decennia benadrukt ze dat de zon, in tegenstelling tot CO2, een belangrijke rol speelt in de klimaatverandering op aarde.

  Op basis van eerdere onderzoeksresultaten schat de professor dat de gemiddelde temperatuur op aarde de komende 30 jaar met één graad Celsius zal dalen en niet zal stijgen, zoals het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN ons waarschuwt. Het legt ook uit dat zulke abrupte veranderingen afhangen van de cycli van zonneactiviteit. Wanneer de zon minder actief is, leidt haar afnemende magnetische veld tot een afname van de stralingsintensiteit. Minder zonnestraling betekent onvermijdelijk minder warmte. Volgens Sharkova vindt zo’n verandering elke 350-400 jaar plaats (Grote Zonnecyclus of GSC), en ze zegt dat we in 2020 een van de Grote Zonne Minima (GSM) zijn ingegaan die de GSC’s van elkaar scheiden. Deze GSM zal duren tot 2053, nadat de zonneactiviteit in cyclus 28 weer normaal wordt.

  De verwachte ontwikkelingen zijn vooral negatief voor eigenaren van zonne-installaties. “Ik heb alleen maar medelijden met de mensen die in zonne-installaties hebben geïnvesteerd,” zegt de professor. Als je bedenkt dat we tijdens de periode van lage zonneactiviteit langere winters kunnen verwachten en er – net als in de 17e eeuw – langere perioden van het jaar sneeuw kan vallen, zijn de vooruitzichten voor zonne-installaties niet erg goed. “Tijdens het Maunder Minimum waren er jaren dat er helemaal geen zomer was – er was een korte lente, dan herfst en dan weer winter. En als er sneeuw op je zonnepanelen ligt of als het bewolkt is, zijn ze nutteloos,” zegt ze.

  De verwachte koude periode is echter aanzienlijk korter vergeleken met de veel langere opwarmingsperiode. Dit komt door de nadering van de aarde tot de zon als gevolg van de zwaartekracht van onze centrale ster en de planeten. Deze zonnecyclus duurt volgens haar 2100 tot 2300 jaar en staat bekend als de Hallstatt-cyclus van zonnestraling. De huidige cyclus zal eindigen rond het jaar 2600, en hoewel er waarschijnlijk nog een periode van lage zonneactiviteit of GSM (2375-2415) zal zijn in deze periode, wanneer het weer kouder zal worden, verwacht ze een gestage opwarming van het mondiale klimaat in de volgende vijf eeuwen. Op basis van haar berekeningen schat de professor de verwachte temperatuurstijging op ongeveer 3,5 graden Celsius tegen het jaar 2600 – en zoals gezegd is dit te wijten aan de zon en niet aan kooldioxide in de atmosfeer.

  “Wat we op aarde ook doen, we kunnen de baan van de zon en de grote planeten zoals Jupiter, Saturnus, Neptunus en Uranus niet veranderen,” legt ze uit. “Daar kunnen we niets aan doen.” Dit maakt echter ook duidelijk dat wij als mensheid onze aandacht moeten afwenden van CO2, vooral omdat het slechts een kleine rol speelt als het gaat om temperaturen en hogere niveaus zouden kunnen helpen om grote hongersnoden af te wenden door het plantenleven te ondersteunen. Het gaat immers om belangrijk plantenvoedsel, dus de groeiremmingen als gevolg van de verwachte “Kleine IJstijd” zouden op zijn minst enigszins gecompenseerd kunnen worden.

   

  Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  0 reacties :

  Een reactie posten