Verbouw Koperwiek Schagen tot flexhotel mag verder

Datum:
 • maandag 24 oktober 2016
 • in
 • SCHAGEN - De bestuursrechter in Alkmaar heeft het verzoek van omwonenden van het te realiseren flexhotel aan de Koperwiek in Schagen om de verbouwing stil te leggen afgewezen.

  Door Harry de Jong - 24-10-2016,

  De verbouwing van het voormalige architectenkantoor tot verblijfplaats voor 64 arbeidsmigranten, in opdracht van Van Diepen Uitzend BV, kan zodoende doorgaan.
  Wel loopt bij de gemeente Schagen nog de bezwaarprocedure. In afwachting daarvan stapten omwonenden naar de bestuursrechter. Ze hoopten daarmee de verbouwingswerkzaamheden stil te leggen en ook dat de vergunning zou worden ingetrokken. Maar de rechter wijst hun verzoek tot zo’n voorlopige voorziening af.
  Omwonenden vrezen overlast. Ze vinden het aantal te vestigen seizoenwerkers in het pand te hoog. Ook stelden ze bij monde van hun raadsman Oscar Minjon dat de gemeente Schagen op verkeerde gronden vergunning zou hebben gegeven voor de ombouw van het kantoorpand tot logiesverblijf.
  Tot slot zou een ander gebruik van het pand op basis van de Flora- en faunawet niet mogen, vanwege de veronderstelde aanwezigheid van vleermuizen.

  November

  De rechter gaat echter niet mee in de argumenten van de bezwaarmakers. Van Diepen hoopt het pand vanaf eind november te kunnen gebruiken.

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten