lindzen-achtergrond-thermometer
Hij heeft 30 jaar atmosferische natuurkunde gedoceerd aan het MIT (‘Massachusetts Institute of Technology’), dat wordt gerekend tot een van de beste technische universiteiten ter wereld. Hij is auteur van meer dan 200 wetenschappelijke artikelen en was de belangrijkste auteur van hoofdstuk 7 van het ‘IPCC Third Assessment Report’, TAR 2001. Hij was tevreden over dit rapport, maar richtte harde kritiek op de Samenvatting voor Beleidsmakers (SPM).
In de loop der jaren heeft hij zich als een van de meest invloedrijke klimaatsceptici ontpopt, waarbij hij veel aandacht heeft geschonken aan de ‘meta’problemen waaraan de mainstreamklimatologie laboreert.
Enige jaren geleden publiceerde Richard Lindzen een artikel in het ‘Journal of American Physicians and Surgeons’, onder de titel: ‘Science in the Public Square: Global Climate Alarmism and Historical Precedents’. Men kan zich afvragen waarom dit artikel niet in de bekende bladen over klimatologie en aanverwante thema’s is verschenen. Ik vermoed dat de inhoud ervan niet strookte met het door hen verdedigde opwarmingsdogma en dus niet door het door hen gehanteerde cordon sanitaire wist door te dringen. Reden genoeg om er nog eens aandacht aan te schenken.
Onder de titel, ‘MIT professor: global warming is a ‘religion’’, schreef Michael Bastasch van ‘The Daily Caller’ er het volgende over:
Lees hier verder.