'Dorpsraad 't Veld beloond voor vasthoudendheid'

Datum:
 • zaterdag 24 september 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon -'t Veld  - Vlag uit na groen licht woningbouw


  Harry de Jong h.dejong@hollandmediacombinatie.nl  De Dorpsraad 't Veld-Zijdewind steekt de vlag uit. Na jaren van overleg, plannen maken en afblazen en weer van vooraf aan beginnen, mogen er zestig woningen worden gebouwd in 't Veld-Noord. „Van groot belang om het dorp leefbaar te houden', zegt voorzitter Ginus Hahn van de dorpsraad.

  Al in 2002 kocht de toenmalige gemeente Niedorp grond aan de noordkant van 't Veld om uitbreiding te realiseren. Dat kwam niet van de grond omdat de provincie lange tijd dwars lag. Na veel overleg leek er in 2010 toch groen licht te komen voor fasegewijze bouw van uiteindelijk zelfs 360 woningen.

  Te elfder ure bracht de provincie de al rijdende trein tot stilstand door in haar structuurvisie op te nemen dat er buiten de rode contouren geen steen op een andere mocht.

  „Dat was een ontzettende domper. In overleg met de gemeente is andermaal een enquête gehouden om de dringende behoefte aan nieuwbouw aan te tonen. Voor starters is hier al jaren niets, we hebben relatief veel grote huizen met ouderen die wel kleiner willen wonen", aldus Hahn. „Nu kan er doorstroming op gang komen. Blijken die zestig te bouwen woningen snel te worden verkocht, dan is in de toekomst wellicht nog weer meer mogelijk."

  Noordhollands Dagblad

  _____________________________________________________________________

  'Bouwen voor de juiste doelgroep in 't Veld'

  't Veld - Zo blij als hij is voor 't Veld-Zijdewind omdat hier gebouwd mag worden, zo goed kan Ginus Hahn van de Dorpsraad 't Veld-Zijdewind zich de teleurstelling indenken van een dorp als Schagerbrug waar het licht op rood blijft voor nieuwbouw. „Dan zit je als dorp op slot. Zoals dat hier ook lang het geval is geweest. En da's niet goed voor je dorp."

  't Veld heeft inmiddels al wel een of meerdere generaties jongeren moeten laten lopen, omdat ze simpelweg niet aan een woning konden komen in,het dorp. Nu de provincie dan groen licht heeft gegeven voor de bouw van zestig woningen buiten het huidige bebouwde gebied, wijst Hahn dan ook op het belang van de juiste woningbouw.

  „Woningen voor starters en senioren; daar is behoefte aan. Dat blijkt andermaal uit de enquête die de dorpsraad na overleg met de gemeente heeft gehouden. Gaan we zulke huizen bouwen, dan breng je doorstroming op gang in het dorp. En kun je jongeren houden, wat van belang is voor het verenigingsleven, voor de winkels die je nog hebt. Voor de leefbaarheid van het dorp."

  Mogelijkheden

  De postzegelbouwplannetjes die de afgelopen jaren nog wel konden worden uitgevoerd, brachten die doorstroming niet of nauwelijks. Hahn: „Ik begrijp dat de provincie zegt dat je pas buiten bebouwd gebied aan de slag mag als in het dorp zelf. alle mogelijkheden zijn benut. Maar bijvoorbeeld voor de locatie van de Mariaschool had het plaatselijke bouwbedrijf een fraai plan bedacht. Met seniorenwoningen aan de achterkant, tegen Maria Mater aan. Waar mensen zelfstandig zouden kunnen wonen en voor zorg een beroep konden doen op Maria Mater. Richting Rijdersstraat was juist plek voor starterswoningen. Maar van de provincie mochten er niet meer dan in totaal twaalf woningen komen. Dus kreeg je grotere huizen, waarvan er al relatief veel zijn in het dorp. Gelukkig zijn deze wel allemaal verkocht nu."

  Dat geldt nog niet voor de locatie De Boet, waar voor vrije kavels van achthonderd vierkante meter te weinig belangstelling bleek. „Daar bouw je geen huis van twee ton op."

  Bot Bouw werkt als ontwikkelaar nu aan een plan voor meer woningen op kleinere kavels. „Laten we ervoor zorgen dat in 't Veld-Noord voor de juiste doelgroep wordt gebouwd."

  De provincie heeft ten langen leste ingestemd met woningbouw in 't Veld-Noord. Er mogen zestig huizen worden gebouwd, tot vreugde van de Dorpsraad 't Veld-Zijdewind.

  Harry de Jong  h.dejong@hollandmedtacombinatie.n1

  ______________________________________________

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten