Keek op de Week (11) met verkiezingen, woningbouw en ......

Datum:
 • maandag 19 maart 2018
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Hollands Kroon - Dieptepunten in Hollands Kroon in week 11 van 2018 (11-18 maart) en de verkiezingen.
  18-3-2018  Geheugen steuntjes voor de kiezers 

  Op 21 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Omdat het merendeel der stemgerechtigden vanwege voortdurende noodweer van politiek gezwam, halve waarheden, propaganda en het verdraaien van feiten door de leugens de waarheid niet meer ziet, geeft Stichting JAS een korte opsomming van de knoeierij in de gemeente Hollands Kroon over de afgelopen 4 jaar.

  1. De vergrijzing en huizenbouw

  Waratje, we hebben te maken met vergrijzing. Nu, dat wist JAS 4 jaar geleden ook al want hoe kan het anders dan dat een partij als de Senioren de grootste geworden is in Hollands Kroon?  Nu kan het niet anders dan dat dit ‘probleem’ zichzelf oplost; dat is immers de loop der dingen en dat weet elk mens. Of toch niet? Weten politici dit ook, want JAS had het over mensen?!

  Hoe het ook zij, het is de verwachting dat binnen een niet al te lange periode er veel huizen te koop zullen staan. En dat niet alleen in Hollands Kroon maar ook elders.  Mooi voorbeeld is Den Helder wat volgens een schatting van een bekend bureau binnen 15 jaar qua aantal inwoners naar de 47.000 zal gaan. Nu is zo’n krimp in de bevolking niet zo erg; er hoeft minder gebouwd te worden wat een verminderde aanslag op grondstoffen oplevert, er is minder energie nodig om de huizen te verwarmen en ook minder energie voor transport van personen en goederen. Kortom, vanuit milieuoogpunt zijn er dus alleen maar voordelen op te noemen – krimp in de bevolking is het duurzaamste wat je je maar voor kunt stellen. En voor duurzaam is de Hollands Kroon-coalitie van VVD, CDA, LADA en Senioren op papier in elke geval over de afgelopen 4 jaar een groot voorstander geweest.

  1.1. Maar als er vergrijzing met het onvermijdelijke vrijkomen van panden is, waarom dan huizenbouw in ‘t Veld opgenomen in het bestemmingplan waar tot nu toe geen bouwer voor gevonden is? En toch is bijna in elk verkiezingsprogramma huizenbouw een gewild item.
  1.2. Hoeveel huizen staan er inmiddels leeg in Hollands kroon vanwege die vergrijzing?
  1.3. In hoeverre is het nodig Polenhotels, waar die arme mensen waarschijnlijk uitgeknepen gaan worden wegens verplichte nering, te bouwen als er voldoende huizen vrij zijn of vrij komen. Of gaat het er uitsluitend om de aannemerij bezig te houden zoals ex-wethouder van de Laan (PvdA) ooit eens opmerkte bij het nieuwbouw project te Wieringerwaard?


  2. De zwembaden blijven open 

  Veels te duur al  die zwembaden in Hollands Kroon. Net als in Den Helder is 1 zwembad genoeg. Ah, maar Hollands Kroon is bijna 4 maal zo groot als Den Helder en bovendien woont de bevolking hier verspreid over deze plattelandsgemeente. Een heel circus om de zwembaden toch open te houden werd op touw gezet; en de politiek is er nu trots op dat ze de zwembaden opengehouden hebben terwijl de politiek het zelf was die de baden wilde sluiten. Dat heet opportunistisch een probleem scheppen en later zeggen dat je dat probleem, wat geen probleem was, hebt helpen oplossen.


  3. Dokbedrijf Luyt 

  Een onderdeel van het toeristenspeeltje Den Oever van ex-raadslid Meskers (VVD) periode van voor 2014 - wethouder financiën 2014 - eind 2017 gevlucht voor zijn verantwoordelijkheden- raadslid en hoofdwoordvoerder VVD begin 2018 - GR verkiezingen 2018, was de verplaatsing van het dokbedrijf Luyt.
  Luyt moest weg vanwege de dijkverzwaring die vreselijk haast had door dat almaar stijgende water, welke angst enigszins ongegrond moet zijn geweest toen bleek dat het project vertraging opliep en later opgeleverd werd wat geen gevaar opleverde. Maar wat gebeurde er achter de bureaus? Het recht op subsidie van €300.000 (lees onkostenvergoeding wegens gedwongen verplaatsing) voor Luyt had in 2014 afgehandeld moeten zijn maar die liep af wegens de vertraging in bouw/aanbesteding van de dijkverzwaring waardoor de gemeente het handiger vond het penvoerderschap over te dragen aan Luyt. Zoiets van : Nu wordt het echt moeilijk – wegweze ! En dan te bedenken dat die verplaatsing nodig is om de ‘bruine vloot’, oude platbodems met bruin zeil van rond 1900 met gezelschappen over de baren van de Zuiderzee te laten varen.


  4. Glasvezel 

  Hollands Kroon wilde even €5.000.000 voor zijn qua breedband onderontwikkelde plattelands- gebieden uittrekken.  Het VVD raadslid Op de Weegh heeft gevochten voor deze discriminatie en het erdoor gekregen de burgerij van Hollands Kroon  met een  €5.000.000 geste voor zijn Breedband denkbeelden op te laten draaien. Geheel volgens VVD stijl trad hij af als raadslid toen hij directeur van Breedband BV werd om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.  In 2014 heeft Op de Weegh van de Provincie 250.000 euro ontvangen voor onderzoek naar de haalbaarheid  van  zijn plannetje.

  Niet duidelijk is hoeveel Hollands Kroon  heeft bijgedragen aan de heer Op de Weegh.
  Inmiddels staat de provincie garant voor Breedband BV – op welke wijze/voorwaarden weet stichting JAS niet. Wel is bekend dat vooraleer het project start er nog zo’n 540 abonnementen bij moeten komen; het minimum is 1860.

  Stichting JAS: Nu de financiële reserve van Hollands Kroon in zicht is kunnen de Liander aandelen waar B&W deze reserve op waardeert wel eens beduidend minder waard zijn dan de waarde waarvoor zij in de boeken zijn opgenomen. Kortom, het zou best kunnen zijn dat HK onder de fantastische samenwerking van  het VVD duo Meskers/ex-raadslid Op de Weegh inmiddels op zwart zaad is beland en U weet wat dat voor de burger betekent!

  De ene VVD ér helpt de andere en weet U wie ook geholpen wordt? Mevrouw Corrie de Lange – ex- raadslid VVD die een poosje gratis op gemeentekosten aan de Smidsweg woonde, en nu samen met Op de Weegh de directie van Breedband BV vormt.

  5. Bah, alweer Kooyhaven maar ‘het moet nochtans Gijsbrecht, hout U vroom’

  Eerst een haven aanleggen waarvan deskundigen afraden deze aan te leggen en er dan achter komen dat het toevoerwater te ondiep is en dan beginnen te mekkeren dat het NH kanaal maar uitgediept moet worden. Stichting JAS wil het bestuurlijk genie Meskers er op wijzen dat een kanaal geen poldersloot is hoewel dezelfde waterbouwkundige principes gelden. Maak je in slappe grond een gat/sloot/kanaal dan zakken bij een bepaalde diepte de oevers in. Gaat altijd op. Oplossinkjes zijn het breder, dus dieper maken van het kanaal. Een kleine omlegging van de Rijksweg (N250) tussen Den Helder en Kooyhaven, benevens wat aanpassinkjes aan bruggen en sluizen, zullen nodig zijn. Damwandjes over 7 KM en voldoende diep uitbaggeren; ook geen kattepis.
  Damwandkosten geslagen; kaal zonder ankering al gauw €20.000.000 en dan de rest nog. En dan heb je nog steeds een haven waar niemand gebruik van maakt en waar zeker geen 1000 man zullen werken, van der Laan. Maar politici denken net als de oude aristocratie, waarmee het failliet van het socialisme en huidige moderne dwangsystemen zoals in Hollands Kroon de overdracht van de macht door de (slaap)raad aan B&W mee aangetoond is en dat is, eenmaal op de troon zittend, zij ‘het gewone volk’ voor hun onkunde en gekonkel op laten draaien.

  Het zijn net mensen en die moet je kunnen controleren en daar heeft het de laatste 4 jaar in HK onder leiding van de VVD-manipulator/burgemeester Nawijn volledig aan ontbroken.

  Mocht u nog geen keus hebben gemaakt voor 21 maart op welke partij u gaat kiezen?
  De standpunten van alle partijen in Hollands Kroon kunt u HIER lezen.

  Redactie JAS
  Dossier Kooyhaven

  3 reacties :

  Anoniem zei

  Heeft Meskers financieel belang bij bouw van het Polenhotel?

  Anoniem zei

  Ja,regeren is vooruitzien bij VVD-er Meskers?? Is eigen belang en al vast onderdak als hij misschien straks zelf ook in de paprika's aan de gang moet.Want eerlijk gezegd moet je toch niet denken dat de kiezers voor de tweede keer bedondert willen worden door deze VVD-er.Het is zo genoeg geweest met de VVD.

  Anoniem zei

  VVD is kiezen voor het duister. Het duister dat ten kostte van alles voor slechts voor een zeer klein groepje in Hollands Kroon, in de provincie en het land alles wat duister is doet en afgedekt wordt vanuit occulte netwerken die denken dat hun geheime kennis alleen bij hen bekend is.

  Een reactie posten