Advies aan provincie: steek geen geld in project Kooyhaven

Datum:
 • dinsdag 27 oktober 2009
 • in
 • Categorie:
 • 27 oktober 2009

  Den Helder - De provincie Noord-Holland moet geen geld steken in de ontwikkeling van de Kooyhaven, omdat het financiële risico te groot is.
  Een ontwikke­laar zou de aanleg van het project op zich moeten nemen. Dat vindt adviesbureau Royal Has­koning.

  Het adviesbureau heeft in op­dracht van de provincie Noord-Holland onderzocht welke risi­co’s kleven aan provinciale deel­name aan het project.

  De Kooyhaven moet tegen bedrijventerrein Kooypunt aan worden aangelegd, op het grondgebied van Anna Paulow­na.

  Het natte bedrijventerrein zou 84 hectare groot moeten worden. Royal Haskoning adviseert de provincie Noord-Holland geen geld in het project te steken en ’de markt’ het werk te laten doen. Onder meer omdat de ves­tiging van bedrijven die met windenergie te maken hebben waarschijnlijk zal tegenvallen, omdat verplaatsing van bedrij­ven uit de Kop van Noord-Holland daar naartoe weinig extra werkgelegenheid zal gaan ople­veren, omdat de locatie aan het Noordhollands kanaal vanwege de beperkte vaardiepte niet heel aantrekkelijk is, en omdat de aanzienlijk grote oppervlakte van terrein op de exploitatie van Kooyhaven zal drukken.

  Gedeputeerde Staten hebben besloten zich niet uit het Helder­se project terug te trekken, maar willen er minder geld in steken.

  Aanvankelijk zou de provincie alle benodigde gronden opko­pen, maar de provinciebestuurders willen momenteel niet ver­der gaan dan 52 hectare. Zij gaan ook na of de provincie voor maximaal vier miljoen euro garant kan staan voor leningen. Provinciale Staten gaan vol­gende maand over deze kwestie praten.

   Bron: NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten