Van een onzer correspondenten.

Er is grote paniek uitgebroken in de bestuurskamers van grote Nederlandse bedrijven vanwege een hoge CO2-heffing die het demissionaire kabinet vandaag wil gaan presenteren. Haagse ingewijden en bronnen in de industrie vrezen dat deze verhoging de nekslag kan betekenen voor industriebedrijven, zo schrijft De Telegraaf.

Grote Nederlandse CO2-uitstoters betalen vanwege het Europees emissiehandelssysteem (ETS) al voor CO2-uitstoot, daarbovenop is ook nog een Nederlandse taks geplakt. Deze landelijke belasting – die in geen enkel Europees land, behalve in Nederland geldt – wordt voor bedrijven die meer dan 50 kiloton CO2 per jaar uitstoten enorm opgehoogd: van 150 euro per ton naar 216 euro per ton C02 in 2030, vertellen Haagse bronnen.

Industrie vreest nekslag.


Een coalitiebron bevestigt dat de verhogingen voor de industrie vrijdag door de ministerraad zijn goedgekeurd en maandag worden gepresenteerd. Diegene betwijfelt de ’juridische houdbaarheid’, maar wil er publiekelijk niets over zeggen nu het pakket nog niet naar buiten is gekomen. Geschetst wordt dat het ophogen van de CO2-heffing voor D66 een voorwaarde was voor het loskrijgen van 717 miljoen euro voor het verduurzamen van de industrie, dat in het aanvullende klimaatpakket van 2023 al is vastgesteld.

De ingewijde spreekt wel over ’jojobeleid’ en vreest voor het verder afkalven van het vestigingsklimaat.

‘De verduurzaming kan hierdoor zelfs geschaad worden. Bedrijven gaan forse investeringen niet meer doen met dit jojobeleid, het schiet zijn doel dus voorbij.’

 ‘Er liepen dit weekeinde al crisisgesprekken met de diverse hoofdkantoren in bijvoorbeeld Londen’, zegt een bron uit de industriële sector. ‘Daar is echt paniek uitgebroken. Men vraagt zich af: wat gebeurt er in Nederland?’

 ***

Voor het hele artikel in De Telegraaf, zie hier.

***