Van een onzer correspondenten.

Door Wendy de Jong (PZC).

Meer kernenergie? Graag! De inwoners van drie plaatsen in Canada, Zweden en de Verenigde Staten zijn maar wat trots op hun reactoren. Vrijdag kwamen drie burgemeesters naar Borsele om te vertellen hoe ze dat flikken. Hun advies? ‘Wees transparant en blijf informeren.’ Climategate.nl signaleert.

Burgemeester Fabian Sjöberg, Östhammar, Zweden, 22.000 inwoners:

‘Mijn advies aan Borssele zou daarom zijn om het publiek te blijven informeren en deel te laten uitmaken van het proces. Zonder de steun van de gemeenschap ben je nergens.’

Burgemeester Adrian Foster, Clarington, Canada, 115.000 inwoners:

‘Toen ik mij voor het eerst kandidaat stelde als burgemeester in 2003, nam ik nog een politiek risico door mij uit te spreken voor kernenergie. Bij de laatste verkiezingen waren er niet eens meer kandidaten bij die tegen kernenergie zijn.’

Burgemeester Foster: ‘Vier reactoren en vergaande afspraken om daar nog eens vier kleinere reactoren aan toe te voegen.’


Rebecca Casper, Idaho Falls, Verenigde Staten, 70.000 inwoners met groot nucleair onderzoekscomplex:

‘Mijn advies aan de inwoners van Borssele is om veel vragen te stellen en nieuwsgierig te zijn want er zijn altijd antwoorden. Mensen moeten hun best doen om die te willen begrijpen en zich niet laten leiden door geruchten en angst op sociale media. Als dat begrip er eenmaal is, dan zie je dat de risico’s zeer beheersbaar zijn en dat je als gemeenschap zelfs een voorbeeld kunt zijn in de energietransitie.’

***

Voor het gehele artikel in de ZPC zie hier.

***