Zweden, China, India, Rusland en andere landen wijzigen hun energiebeleid van fluctuerende elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen naar fossielvrije elektriciteit uit kernenergie die continu en ononderbroken is.

Door Ronald Stein.

Amerikaanse politieke leiders zoals president Joe Biden en de gouverneur van Californië, Gavin Newsom, blijven “de onmogelijke droom dromen” dat intermitterende elektriciteit uit wind- en zonne-energie de wereld kan runnen, terwijl landen als Zweden, China, India en Rusland veranderen van fluctuerende elektriciteit door hernieuwbare energiebronnen naar elektriciteit uit kernenergie die continu, ononderbroken en fossielvrij is.

Met betrekking tot betrouwbare elektriciteit heeft Zweden gezegd dat hun doel van het elektriciteitsbeleid “is veranderd van 100% hernieuwbaar naar 100% fossielvrij”. De Zweedse regering heeft een routekaart onthuld die voorziet in de bouw van nieuwe nucleaire opwekkingscapaciteit die overeenkomt met ten minste twee grootschalige reactoren tegen 2035. Zweden plant tegen 2045 een ‘massale’ uitbreiding van nieuwe door kernenergie opgewekte elektriciteit.

De Zweedse overeenkomst zei ook dat de nodige regelgeving moet worden ontwikkeld om de voorwaarden te scheppen voor de bouw en exploitatie van kleine modulaire reactoren (SMR’s) om kleinere gemeenschappen te bedienen. Daarnaast moet het vergunningsproces voor kerncentrales worden verkort.

Elders worden momenteel ongeveer 60 kernreactoren gebouwd in 15 landen, met name China, India en Rusland. China en Rusland zijn samen goed voor 70 procent van de nieuwe kerncentrales.

Amerika blijft streven naar het verminderen van het gebruik van ruwe olie, ten gunste van wind- en zonne-energie. Bovendien zou de “Amerikaanse droom van hernieuwbare energiebronnen” betekenen dat naar schatting 6.000 nuttige producten worden opgeofferd die afhankelijk zijn van bijproducten die zijn vervaardigd uit ruwe olie – producten die variëren van asfalt voor snelwegen tot meststoffen, cosmetica, synthetisch rubber, medicijnen en medische hulpmiddelen, schoonmaakproducten, kunststoffen, en nog veel meer.

Zonder brandstoffen en zonder producten die nu op ruwe olie zijn gebaseerd, zouden we niet in staat zijn om de internationale en militaire luchthavens te exploiteren die nu een groot aantal van de meer dan 20.000 commerciële vliegtuigen en een groot aantal van de meer dan 50.000 militaire vliegtuigen huisvesten, evenals veel van de meer dan 50.000 koopvaardijschepen.

Zonder de brandstoffen en producten die nu op olie zijn gebaseerd, zou de wereld de eliminatie van alle legers en ruimteprogramma’s zien als de wereld terugkeert naar de pre-1800’s toen de beschaving bestond zonder olie!

De miljarden mensen die op deze planeet leven zonder de voordelen van die producten die zijn gemaakt van de petrochemicaliën die uit ruwe olie zijn vervaardigd, zijn ook de armste, meest zieke en meest kwetsbare mensen op aarde.

Voor elke methode voor het opwekken van elektriciteit, of het nu gaat om kolen, aardgas, waterkracht, kernenergie, windturbines of zonnepanelen, zijn de meest betrouwbare methoden die het hele jaar door continue en ononderbroken elektriciteit kunnen opwekken ter ondersteuning van ziekenhuizen, industrie, legers, elektronica en communicatie.

Het nominale vermogen van hernieuwbare energiebronnen is zeer misleidend, aangezien de opgewekte elektriciteit intermitterend en onbetrouwbaar is. Windinstallaties genereren slechts ongeveer 30-40 procent van de tijd hun aangegeven output. Zonne-eenheden halen doorgaans slechts 25 procent van hun vermeende ‘capaciteitsfactor’. Dat betekent dat back-up elektriciteit van kolen-, aardgas- en kerncentrales moet worden geleverd voor de overige 60-75 procent van de tijd dat wind en zon niet beschikbaar zijn.

Voor de elektrotechnisch ingenieur tonen de beschikbare operationele gegevens van wind- en zonneparken aan, dat het niet mogelijk is dat wind- en zonne-energie ooit de plaats innemen van de regelbare, betrouwbare opwekking van continue ononderbroken elektriciteit die de basislastvraag levert. In dit opzicht is het voorstel van sommige beleidsmakers om grote kolen-, aardgas-, waterkracht- en kerncentrales te vervangen door een vloot van wind- en zonneparken, die het grootste deel van de tijd inactief zijn, technisch niet haalbaar, dus “dromen ze de onmogelijke droom”.

Verder worden de mineralen en componenten van hernieuwbare elektriciteit uit wind- en zonne-energie doorgaans in het buitenland geproduceerd in ontwikkelingslanden, voornamelijk in China, Afrika en Latijns-Amerika. Wat dit betekent is dat het op de rug van arme Aziaten, zwarten en Hispanics zal zijn om de goedkope arbeidskrachten te leveren die een “groene revolutie” zullen stimuleren – inclusief mogelijke kinder- en slavenarbeid en uitgebreide aantasting van het milieu voor “hun” land, zoals in detail besproken in het voor de Pulitzer Prize genomineerde boek “Clean Energy Exploitations – Helping Citizens Understand the Environmental and Humanity Abuses that Support Clean Energy.

Wat betreft de milieuprestaties van “schone elektriciteit”, moeten regeringsleiders kijken naar het spoor van milieu- en menselijke schade van het begin tot het einde van de levensduur van batterijen, turbines en zonnepanelen. De zuiverheid van “schone” elektriciteit is een van de Grote Leugens van onze tijd. Wind- en zonne-energie zijn niet goedkoop of energiezuinig, na rekening te hebben gehouden met de energie die nodig is voor mijnbouw, transport, verwerking, constructie en verwijdering van de hardware aan het einde van de lijn.

Dan hebben we de oxymoron-situatie, waarbij beleidsmakers nog niet weten dat alles wat elektriciteit “nodig” heeft, wordt gemaakt met de oliederivaten die worden vervaardigd uit ruwe olie, van de gloeilamp tot de iPhone, defibrillator, enz., enz.! Hernieuwbare energiebronnen verdringen dus niet de behoefte aan ruwe olie.

Beleidsmakers moeten een plan hebben om te kunnen voldoen aan de materialistische eisen van de acht miljard mensen op deze aardbol voor alle producten, infrastructuren en elektriciteit die vandaag de dag bestaan en die een paar honderd jaar geleden nog niet bestonden. Pogingen om het gebruik van ruwe olie te staken, zonder een geplande vervanging, zouden de grootste bedreiging kunnen vormen voor de eisen van de beschaving van de acht miljard op deze planeet.

De zogenaamde fossiele brandstofindustrie stelt mensen in staat om een leven van gemak en comfort te leiden dat vóór de jaren 1800 ondenkbaar was voor de massa. De producten en brandstoffen die uit ruwe olie worden vervaardigd, vormen de basis van het moderne leven en leveren duizenden producten die alomtegenwoordig zijn in de moderne samenleving. Deze omvatten producten die we praktisch elke minuut van de dag gebruiken, van het opdoen van onze make-up en het reinigen van onze tanden tot het ondergaan van een medische behandeling. Stel je de farmaceutische industrie voor zonder petrochemische producten.


Als we continue, ononderbroken en emissievrije elektriciteit op grote schaal en tegen lage kosten voor miljoenen elektriciteitsverbruikers willen leveren om de materialistische eisen te ondersteunen die een paar eeuwen geleden niet bestonden, zal dat het tempo moeten worden opgevoerd, zoals in Zweden, China, India en Rusland met hun focus op elektriciteit uit nucleaire opwekking.

***

Over de auteur

Ronald Stein is ingenieur, senior beleidsadviseur op het gebied van energie voor het Heartland Institute en CFACT, en co-auteur van het voor de Pulitzer Prize genomineerde boek ‘Clean Energy Exploitations‘.

***

Bron Heartland hier.

***