Door Bauke Geersing.

Beste Giselle van Cann,

Ik miste aandacht in het NOS-Journaal voor de rede van de CEO van ASML, Peter Wennink, bij de opening van het academisch jaar bij de Technische Universiteit van Eindhoven. Of heb ik het gemist? Het FD besteedde er ruim aandacht aan.

Hij waarschuwde daarin voor het sterk achteruit kachelen van Nederland en Europa als wij onze maatschappelijk/culturele opvattingen niet aanpassen, dat zonder een behoorlijk verdienvermogen van Nederland en Europa, de aansluiting met de VS en China wordt gemist. Hij merkte op: Nederland mist visie en is zelfvoldaan.’, hij omschreef de samenleving als ‘fat, dumb and happy’.

De grote aandacht die het NOS-Journaal daarentegen besteed aan sociale/culturele opvattingen/ het woke-denken dat wordt geafficheerd ‘als progressief’, terwijl het tot degressiviteit leidt, zoals we gemakkelijk kunnen waarnemen in Nederland, is opvallend.

De vraag is of dit in overeenstemming is met de evenwichtige berichtgeving die de Mediawet voor de NOS voorschrijft.

In mijn recente klacht bij de Ombudsman NPO en in mijn verzoek bij het Commissariaat voor de Media, over het NOS-Journaal, attendeerde ik op de eenzijdige manier waarop het NOS-Journaal aandacht besteed aan o.m. de ontwikkeling van het klimaat, steevast vanuit de alarmistische invalshoek.

Nog recent wordt weerman Gerrit Hiemstra , midden in het Journaal, ingevoerd die de extreme regenval c.a. in enkele Europese landen duidt en de klimaatverandering aanwijst als een van de oorzaken. In welke verhouding met de twee andere oorzaken die hij noemde, gaf hij niet aan. Hij besloot met de klimaatverandering als oorzaak, zo bij het publiek de indruk vestigend dat dit de bepalende oorzaak zou zijn.


Omdat we hier een belangrijk onderwerp bij de kop hebben, attendeer ik jullie op de lezing van Obama-adviseur en klimaatcriticus prof. Steven Koonin.

Hij gaat die houden op woensdag 27 september om 19.30 uur in Antropia in Driebergen. (Zie hier.)

In zijn boek, Onbeslist, schrijft Koonin:

‘Nee, orkanen en tornado’s worden niet aantoonbaar heviger en frequenter. Nee, het aantal klimaatslachtoffers neemt niet toe. Nee, onze kusten worden voorlopig bepaald niet overspoeld door een stijgende zeespiegel. En nee, klimaatverandering wordt waarschijnlijk geen ramp.’

Koonin erkent dat het klimaat verandert, maar het waarom en hoe, zijn lang niet zo duidelijk als men je wil doen geloven. Zij centrale stelling is dan ook dat de informatiestroom vanuit de klimaatwetenschap naar de politiek en de media is vertroebeld door misverstanden én verkeerde voorstellingen van zaken. Het komt mij voor dat de NOS hier bij uitstek een belangrijk taak heeft te vervullen.

Koonin is een vooraanstaand wetenschapper uit de VS, lid van de National Academy of Science, hij was óók topambtenaar bij het Ministerie van Energie onder President Obama. Zijn portefeuille bevatte onder meer het klimaatonderzoekprogramma en de strategie voor energietechnologie.

Koonin vindt dat het grote publiek geregeld misleid wordt over de staat van het klimaat en over het nut van klimaatbeleid. Kernvragen – bijvoorbeeld over de manier waarop het klimaat reageert op onze invloed, wat de gevolgen zullen zijn en wat een goede response zou zijn – blijven grotendeels onbeantwoord.

In zijn boek, Unsettled (vertaling, Onbeslist) zet hij zijn inzichten uiteen.

Op 28 september 2023 spreekt hij ook op een symposium voor professionals over de energietransitie.

Ik meld jullie dit tijdig zodat het NOS-Journaal zich goed kan voorbereiden en evenwichtig aandacht kan besteden aan dit optreden van prof. Koonin.

Als Extension Rebellion regelmatig een podium krijgt van het NOS-Journaal, recent het NOS-Journaal opende met het bericht dat zeven personen, op grond van onjuist verschafte gegevens, door het OM als overtreders zijn aangemerkt, het ging over een klimaatdemonstratie!, lijkt mij het bieden van een podium aan de opvattingen van prof. Koonin, die ook over het klimaat gaan, conform artikel 2.1 lid 2 Mediawet, die voorschrijft evenwichtige en pluriforme berichtgeving door het NOS-Journaal. Het zwijgen er toe doen door het NOS-Journaal, zodat de opvattingen van prof. Koonen ongehoord blijven, is daarmee m.i. in strijd.

Vanzelfsprekend tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,

Mr. Bauke Geersing, (voormalig directeur NOS, oud-bestuurder, auteur, publicist, wetenschappelijk onderzoeker.)

***