Van een onzer correspondenten.

Eerst maar de zomervakantie en dan gaat het los: de eerste masteropleiding tot klimaatpsycholoog gaat dan van start in Amsterdam. Men wil mensen opleiden tot ‘gedragsveranderaars’ op het gebied van klimaat die op hun beurt die gedragsverandering weer in de samenleving tot stand proberen te brengen. Zijn het klimaatboa’s die de burger gaan wijzen op goed en fout gedrag? Of zijn het hulpverleners die hun oor te luisteren leggen bij jongeren die murw zijn geslagen door het klimaat-alarmisme? Komt er een module gender en hittegolven? Het moet zichzelf nog allemaal bewijzen. Oprichter en opleidingsmanager Esther Parigger in het Parool:

‘Dat we het klimaat minder zouden moeten belasten, is voor veel mensen duidelijk. Toch gedragen we ons daar niet altijd naar. We moeten ons afvragen waarom niet, en wat sommigen tegenhoudt zich duurzamer te gedragen. En natuurlijk hoe we het gedrag kunnen veranderen en volhouden.’

Soms moeten mensen worden verleid om de betere keuzen te maken, soms moeten er ook dingen worden ‘verboden’. Ja, ja.

Klimaatpsychologie zal hetzelfde lot ondergaan als andragologie, ook een modieuze Amsterdamse studie die na korte tijd totaal van de aardbodem is verdwenen.


De deeltijdopleiding die in september van start gaat, duurt twee jaar en is voor ‘professionals’ die al werken bij een bedrijf. Tijdens de opleiding moeten ze namelijk werken aan een ‘concreet verandertraject’ op hun werk.

Probleem is dat er tot nu toe vooral witte, hoogopgeleide mensen zich met het klimaatvraagstuk bezig hielden, maar men is op zoek naar ‘nieuwe inzichten’.

Geheel verstrikt in het inclusiviteitsdenken krijgt ook de klimaatrealist een plek in het studieprogramma:

‘Het is de realiteit dat er mensen zijn die niet geloven in klimaatverandering. We moeten ook naar ze luisteren en in hun waarde laten.’

We zien een klimaatrealist als dr. Ferdinand Meeus al als docent optreden.

Klimaatpsychologie zal hetzelfde lot ondergaan als andragologie, ook een modieuze Amsterdamse studie die na korte tijd totaal van de aardbodem is verdwenen. Toch zal ze langer volhouden dan gedacht, omdat er een beter verdienmodel aan ten grondslag ligt: het is de angst die ze zelf aanwakkert en tot ‘eco-depressie’ leidt die weer moet worden geheeld.

Of in de eigen woorden:

‘De ontwrichting van het klimaat is de grootste bedreiging van onze tijd. Mensen die nu leven en de generaties na ons krijgen volop te maken met de ernstige gevolgen van de opwarming van de aarde. Zonder leefbare planeet, valt al het andere in het niet.‘

Eerst maar op vakantie.

***

Bronnen hier, hier en hier

***