Definitieve omgevingsvergunning datacenter Microsoft verleend

Datum:
 • woensdag 19 april 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Microsoft omgevingsvergunning datacenter


  Definitieve omgevingsvergunning datacenter Microsoft verleend

  (19 april 2023)

  De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft vandaag de definitieve omgevingsvergunning verleend voor de bouw en het gebruik van een datacenter van Microsoft in Middenmeer.

  Het gaat om datacenter AMS13/14 gelegen op de Cultuurweg 11 in Middenmeer (Het Venster).

  Wet natuurbescherming

  In november 2022 heeft de Raad van State geoordeeld dat de stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt niet buiten beschouwing kan worden gelaten. Daarmee ging er een streep door de zogeheten bouwvrijstelling. Dat betekende voor alle bedrijven, en dus ook voor Microsoft, dat per bouwproject bekeken moet worden hoe groot de stikstofbelasting voor omliggende natuur is. Dit soort berekeningen zijn omvangrijk en kosten veel tijd. Uit de beoordeling hiervan blijkt nu dat de bouw en gebruik van het datacenter geen negatieve gevolgen hebben voor de Natura 2000-gebieden.

  Voorgeschiedenis

  De gemeente Hollands Kroon heeft in januari 2021 een omgevingsvergunning verleend aan Microsoft voor het oprichten en bouwen van 'Het venster’ in Hollands Kroon. Later bleek dat de provincie het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de provincie vergunningaanvragen behandelt en beoordeelt. In overleg tussen de provincie, de gemeente Hollands Kroon en Microsoft is vervolgens gewerkt aan een compleet nieuw vergunningsproces.

  6 weken ter inzage

  De definitieve vergunning ligt vanaf 20 april 6 weken ter inzage via het loket van de OD NZKG. Er kan nog beroep worden ingediend tegen de vergunning.

  Definitieve omgevingsvergunning datacenter Microsoft verleend


  Provincie N-H


  0 reacties :

  Een reactie posten