Klimaatverandering, niet alleen door de Zon en Vulkanen, maar misschien ook door ‘Black Holes’?

Datum:
 • dinsdag 11 oktober 2022
 • in
 • Categorie: , , , , , , , ,
 • Het is toch niet meer te geloven! We worden aan het D66-lijntje gehouden!


  11-10-2022


  Een bijdrage van Ap Cloosterman.

  Toelichting bij de foto
  Sagittarius A bevindt zich op ongeveer 25.800 lichtjaar afstand van onze Zon, in de richting van het sterrenbeeld Boogschutter (Sagittarius). (1 Lichtjaar = 9 460 000 000 000 kilometer). Het zwarte gat heeft een massa van vier miljoen keer die van onze Zon

  Het maken van een foto van een zwart gat is bepaald niet eenvoudig. Zwarte gaten stralen namelijk geen licht uit: De enorm sterke zwaartekracht belet het licht om uit te treden. Hoewel we dus Sagittarius A niet kunnen waarnemen omdat er geen licht uittreedt, laat het gloeiende gas een karakteristieke signatuur zien: een donker centraal gebied, omgeven door een heldere ringvormige structuur. Het zwarte gat is dus de donkere bal in het midden. Zie literatuurbron 1.

  Paniekzaaierij

  In de vele artikelen van sceptische klimaatwetenschappers en professionals is onophoudelijk en duidelijk met argumenten onderbouwd, dat de rol van CO2 als broeikasgas is uitgespeeld. Op deze argumenten wordt niet of nauwelijks gereageerd of ze worden zelfs genegeerd. Klimaatverandering wordt hiermee dus niet ontkend!

  Judith Curry.

  Dr. Judith Curry, kritische professor in klimaatverandering aan het Georgia Institute of Technology, gooide de handdoek in de ring. Reden:

  De universiteiten geven in toenemende mate minder gelegenheid tot echt wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de maatschappij. Onderzoek en andere professionele activiteiten worden tegenwoordig alleen gesubsidieerd als ze worden gekanaliseerd in bepaalde richtingen die door een gepolitiseerde academische establishment goedgekeurd zijn. Zie literatuurbron 2.

  Clintel met wereldwijd inmiddels ruim 1200 leden, stelt, dat er NIET genoeg wetenschappelijke kennis is en dus er GEEN wetenschappelijk bewijs is, om te verklaren dat CO2 de dominante factor is (geweest) in de opwarming van de Aarde. Zie literatuurbron 3.

  De uitspraken, kreten en spandoeken die door klimaatalarmisten worden uitgekraamd, veroorzaken paniek en angst en missen dikwijls elke grond van waarheid en realiteit. Ik geef u een aantal voorbeelden:

  “Als we de klimaatcrisis niet aanpakken, wacht ons de dood.” (Kaag)

  “Een dergelijke temperatuurstijging heeft desastreuze gevolgen voor mens en natuur.” (WWF)

  “Laten we ervoor zorgen dat onze kinderen over 50 jaar niet onder water moeten vergaderen…” (Milieudefensie)

  “Binnen 70 jaar kan het ijs op de Noordpool volledig gesmolten zijn.” (Greenpeace)

  “Amersfoort aan zee.” (Burgerforum Food Valley)

  “We koersen nog steeds af op een temperatuurstijging deze eeuw van 4 tot 6⁰C gemiddeld op Aarde ten opzichte van 1850. Dat levert een onleefbare Aarde op.” (Urgenda)

  “Het klimaat vormt de grootste dreiging in het voortbestaan van de mens en onze planeet met ziektes, rampen, honger, hitte, branden en overstromingen, oorlogen en nog veel meer.” (Journalist David Wallace-Wells)

  “De klimaatverandering is voor 100% veroorzaakt door ons, u en ik. Iedereen die deze klimaatverandering nu nog ontkent, begrijpt het niet of wil bewust verwarring zaaien.” (Weerman Gerrit Hiemstra)

  “Als we mijn klimaatprogramma niet uitvoeren, dan gaan onze kinderen vechten om water en voedsel.” (Frans Timmermans)

  Zie literatuurbron 4. Vooraan in het midden: Greta Thunberg.

   


  Zie literatuurbron 5. November 24, 2018: Dus we hebben nog 8 jaar te gaan.

  Klimaatminister Jetten is een fanatiek aanhanger van dit soort krankzinnige leuzen en zijn D66-beleid over kerncentrales is hierop afgestemd. Hij treuzelt nu al een jaar om tot plaatsing te komen van 2 kerncentrales, waartoe in december 2021 was besloten.

  Vanuit zijn politieke achtergrond is de opzettelijke vertraging te verklaren, omdat de bouw van een kerncentrale volgens hem zinloos is. Immers de bouw neemt 8 jaar in beslag, terwijl de Aarde over 8 jaar niet meer bewoonbaar is.

  Nieuwsuur van 6 oktober jl. meldde:

  Volgens de overheid is er nog onvoldoende draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor kernenergie.


  Dit is in schrille tegenstelling met de enquête uitslag d.d. 2 november 2021 van EenVandaag:

  Zes van de tien deelnemers aan het grote klimaatonderzoek van EenVandaag zijn voor. Volgens velen is het de enige manier om de klimaatdoelen te halen. Ook politiek liggen er nu mogelijkheden. Zie literatuurbron 6.

  Het is toch niet meer te geloven! We worden aan het D66-lijntje gehouden!

  Het over-overgrote deel van de bevolking en de politiek neemt voetstoots aan, dat CO2 de hoofdoorzaak is van de klimaatverandering. Zij hebben er geen flauwe notie van hoe CO2 als broeikasgas werkt. En dat komt de ontwerpers van Green Deal goed van pas. Je moet de onwetende mens een doel voorhouden:

  “CO2 is de schuldige” en als we hierin “Geloven” en “Emissie van CO2 weten te voorkomen”, dan is het probleem van klimaatverandering opgelost.

  Je reinste onzin dus! En dat doet mij denken aan het volgende.

  In de jaren ’70 vertelde een bevriende huisarts mij, dat hij een patiënt, die leed aan zwaarmoedigheid, heeft weten te genezen. In die tijd werden geneesmiddelen dikwijls in de vorm van poeders verstrekt, welke door de huisarts of apotheker zelf werden bereid. Hij verstrekte de patiënt, zoals hij het noemde, een paardenmiddel bestaande uit custardpoeder. En zowaar, het hielp!

  Maar…. Het was dus louter suggestie. Zo ook de CO2-reductie om klimaatverandering tegen te gaan. De mens is op allerlei manieren in staat om zijn leefomgeving te vernietigen, maar is niet bij machte om het klimaat te regelen. Zolang als de Aarde bestaat is er sprake geweest van klimaatwisselingen, die altijd door natuurlijke oorzaken zijn aangestuurd. Het stoppen met fossiele brandstoffen en de energietransitie zou hiervoor dus niet nodig zijn.

  Wel is het zeer terecht, dat mensen zich zorgen maken over de giftige stoffen die vrij komen bij de winning en het gebruik van kolen, aardolie en schaliegas. Ook de afhankelijkheid van onbetrouwbare leveranciers is het afgelopen jaar een heikel punt geworden.

  Energietransitie is daarmee een must geworden:

  “When the facts change, I change my opinion”. (John Maynard Keynes)

  Er bestaan maar liefst zo’n 40 meer of minder elkaar beïnvloedende klimaatfactoren die het vrijwel onmogelijk en wetenschappelijk onverantwoord maken om een betrouwbare klimaatvoorspelling te doen. Toch schaamt het IPCC zich er niet voor een verwachting te publiceren met gefabriceerde klimaatmodellen voor het jaar 2050 en zelfs voor 2100. Zij gebruikt daarvoor statistisch gemanipuleerde historische temperatuurdata vanuit de middeleeuwen tot heden en bovendien door deze klimaatmodellen met suggestieve parameters alarmistisch te versterken.

  De aardse atmosfeer bevat 0.04% CO2. In de oceanen is 97% van al het aardse CO2-gas opgelost. De oplosbaarheid van CO2 in water neemt bij hogere temperaturen af en door deze, zij het geringe, opwarming komt er dus meer CO2 in de aardse atmosfeer terecht. Het ondergronds opslaan van CO2 werkt om deze reden niet en is ook nog eens onrendabel en geldverkwistend.

  Twee mogelijke oorzaken van plaatselijke weersextremen

  1. Een grote gevaarlijke zonnevlek

  Op 4 oktober jl. heeft er een enorme zonnevlam uitstoot plaats gevonden, welke op de Aarde gericht was. Het verschijnen van deze gevaarlijke zonnevlek (AR3112) zou twee weken van hoge zonneactiviteit kunnen inluiden.

  Op een diepte van 1000 tot 7000 km in het inwendige van de Zon komen straalstromen voor. Deze ontstaan op de polen van de Zon en verplaatsen zich in de richting van de zonne-equator. Op het moment dat deze straalstromen de lengtegraad van 22⁰ bereiken, ontstaan zonnevlekken. Hoe meer zonnevlekken, hoe actiever de Zon.

  Na een vrij korte levensduur explodeert de zonnevlek en komt er een gigantische hoeveelheid warmte vrij (miljoenen ⁰C) in de vorm van een zonnevlam. De invloed van het aantal zonnevlekken op de temperatuur van de Aarde is duidelijk zichtbaar in de periode 1645 tot 1715, waarin het aantal zonnevlekken minimaal was en er sprake was van een kleine ijstijd.

  Daily Sun: 04 Oct 22. Zie literatuurbron 7

  2. Uitbarsting onderzeese vulkaan.

  Op 15 januari 2022 barstte een onderzeese vulkaan bij de eilandstaat Tonga in de Stille Oceaan met groot geweld uit. En dat ging niet onopgemerkt aan de wereld voorbij. De eruptie veroorzaakte een enorme schokgolf, die zelfs Nederland bereikte. Bovendien zorgde de uitbarsting niet alleen voor een enorme aspluim en een tsunami, maar zelfs een deel van het eilandje zonk weg!

  Het is gebleken, dat de uitbarsting ook tot iets bizars heeft geleid. In een nieuwe studie hebben onderzoekers ontdekt dat er door de vulkaan een enorme pluim waterdamp de atmosfeer in werd geblazen. De hoeveelheid water die de lucht in werd geblazen komt ook overeen met maar liefst 58.000 gevulde Olympische zwembaden! Dit is 2500 x 58.000 = 145.000.000 m³ water = 29% van het water van het IJsselmeer. Het IJsselmeer bevat 49.852.000.000 m³ water.

  Onderzoekers voorspellen, dat het wel jaren kan duren voordat de waterdamp die door de Tonga-vulkaan de stratosfeer in werd gepompt weer verdwenen is.

  Himawari-8 weersatelliet

  De extra waterdamp die zo in de stratosfeer terechtkwam, vertegenwoordigde 10 procent van het totaal aan water dat er op dat moment aanwezig was. Een groot deel van deze nieuwe waterdamp zit nog steeds in de stratosfeer. De wolk heeft zich van het zuidelijk halfrond deels tot over het noordelijk halfrond uitgebreid, al treffen we de meeste waterdamp nog steeds boven het zuidelijk halfrond aan.

  Waterdamp in de stratosfeer heeft – in tegenstelling tot in de eronder gelegen troposfeer waar het de warmte vasthoudt – tot gevolg dat een deel van de invallende zonnestraling wordt gereflecteerd. Daardoor neemt de lucht minder warmte op en daalt de temperatuur ervan.

  Van dat proces zien we nu de gevolgen. In een band tussen 30 en 60 graden zuiderbreedte is de extra waterdamp er de oorzaak van dat de temperaturen in de stratosfeer nu soms meer dan 10 graden lager dan normaal zijn. De lagere dan normale temperaturen in de stratosfeer hebben zich ook tot boven de zuidpool uitgebreid. Verder zien we dat de luchtdruk in de gebieden met stratosferische afkoeling is gedaald. Daarmee heeft de wolk met waterdamp inmiddels een behoorlijk invloed op het weer. Zie literatuurbron 8 en 9.

  Invloed van Black Holes op het klimaat?

  Er bevinden zich naar schatting zo’n 100 miljoen zwarte gaten in ons Melkwegstelsel. Er zijn nu twee zwarte gaten gevonden. Zwarte gaten in ons Melkwegstelsel worden geboren uit zeldzaam grote sterren, die minstens twintig keer meer massa hebben dan onze Zon. Deze sterren exploderen als supernova’s en de overgebleven kern wordt door de zwaartekracht ineengedrukt tot een zwart gat. Sagittarius A bevindt zich in het midden van onze Melkweg en is niet zichtbaar. Door de enorme zwaartekracht zijn er veel sterren om dit zwarte gat gecentreerd en deze sterren zijn zichtbaar als één grote lichtvlek.Ons zonnestelsel maakt onderdeel uit van de Orion arm.

  De snelheid van sterren neemt toe door de enorme zwaartekracht als ze in de buurt komen van het zwarte gat. Verder is het mogelijk, dat een ster door het zwarte gat wordt ingezogen en volledig verdwijnt. Niemand weet waar de massa van zo’n ster blijft. De enige erfenis van dit kannibalisme is de uitstoot van een enorme hoeveelheid Rö-straling.

  Zwarte gaten hebben een enorme impact op sterren en planeten en zijn in staat om veranderingen aan te brengen in hun baan of hun schuine of rechte stand. De armen van de Melkweg draaien in de ruimte rondom Sagittarius A heen en passeren daarbij allerlei materiaal dat zich in deze ruimte bevindt. We kennen bijvoorbeeld de meteorenzwerm “de Perseïden”.

  Hoewel dit niet is aangetoond, kan ik mij goed voorstellen, dat ons zonnestelsel een ruimte passeert waarin de werking van een zwart gat “voelbaar” is en waardoor de scheefstand van de Aarde ietwat verandert. Dit kan dan een mogelijke oorzaak zijn van klimaatverandering. Wellicht een aardig onderwerp voor brainstorming en/of commentaar.

  Nabeschouwing

  a. Er verschijnen tegenwoordig steeds meer artikelen, die aangeven, dat de invloed van CO2 als broeikasgas op het klimaat verwaarloosbaar klein is. Toch blijft de overheid enorme bedragen hieraan uitgeven. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft berekend dat dit voor de periode 2000-2050 maar liefst € 52,- miljard gaat kosten. Andere schattingen bedragen meer dan een twintigvoud daarvan.

  b. Voor de uitvoering van het klimaatakkoord zijn 30 RES-organisaties in het leven geroepen. Deze RES-organisaties maken ook nog eens gebruik van 300 externe adviseurs. De Raad voor het Openbaar Bestuur (een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement) stelt dat gemeenten, provincies en waterschappen voor de uitvoering €600 miljoen per jaar nodig hebben. In de begroting voor 2022 heeft het kabinet slechts €72,5 miljoen beschikbaar gesteld. Zie literatuurbron 10.

  Tegelijkertijd kan worden geconstateerd da er in 2022 minder voortgang is geboekt met de Regionale Energiestrategieën (RES’en) dan gehoopt. Dit komt mede door verminderde bezetting bij de RES-organisatie en de gemeenteraadsverkiezingen.


  c. Het is verstandig om onmiddellijk met alle RES-activiteiten te stoppen en het geld dat daarmee vrijkomt te besteden aan financiële ondersteuning bij de energievoorziening, energietransitie (maar geen windmolens op land) en maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering (regen- en zeewaterhuishouding) aan te pakken.

  Ook kan met een deel van dit vrijgekomen bedrag eindelijk eens de schade in Groningen en Zuid-Limburg afgewikkeld worden.

  d. Ook is het verstandig om het merendeel van Green Deal aan de wilgen te hangen.

  Het economisch welzijn moet prioriteit hebben en het beetje (natuurlijke) opwarming dat we in Nederland hebben, is soms zelfs een weldaad.

  ***

  Literatuurbronnen

  1 = Onderzoekers onthullen de eerste foto van Sagittarius A* – het zwarte gat in onze eigen Melkweg (scientias.nl)

  2 = Judith Curry stopt als prof klimatologie | klimaatgek

  3 = CLINTEL-boodschap voor alle klimaatwetenschappers – Climategate Klimaat

  4 = ICNC – Greta Thunberg and the Power of Strategic Movement Messaging (nonviolent-conflict.org)

  5 = Federal Climate Change Report Warns of Bleak Economic, Societal Impact – Rolling Stone

  6 = Kernenergie om klimaatdoelen te halen? Steeds meer mensen zijn er klaar voor – EenVandaag (avrotros.nl)

  7 = Spaceweather.com Time Machine

  8 = Tonga-vulkaan blijkt ongekende hoeveelheid water in de atmosfeer te hebben geslingerd (scientias.nl)

  9 = Uitbarsting Hunga Tonga-Hunga Ha’apai vulkaan beinvloedt weer wellicht meer dan eerst gedacht – Weer.nl

  10 = Solar Magazine – Gemeenten willen extra geld voor uitvoering Klimaatakkoord en Regionale Energiestrategieën

  ***

  0 reacties :

  Een reactie posten