Ed gaat en Kees komt

Datum:
 • dinsdag 11 oktober 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  Voor het klimaatrealisme in de Lage Landen kunnen er nieuwe tijden aanbreken. 


  11-10-2022


  Van een onzer correspondenten.

  Op 3 november a.s. is het zover. Op de Dag van het Klimaatakkoord overhandigt Ed Nijpels (VVD) de voorzittershamer van het ‘platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie klimaatbeleid’ aan Kees Vendrik (GroenLinks). Eerder was Vendrik voorzitter van de klimaattafel ‘Elektriciteit’.

  Voor het klimaatrealisme in de Lage Landen kunnen er nieuwe tijden aanbreken. Want de kans lijkt aanwezig dat er een dialoog op gang wordt gebracht waar ook andere stemmen mogen meespreken. Dit zegt het kabinet:

  ‘Het platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie gaat een belangrijke rol spelen in het aanjagen van de dialoog over het klimaatbeleid in de samenleving, met bijzondere aandacht voor groepen die minder betrokkenheid voelen bij de klimaattransitie.’

  Hopelijk is Vendrik rechtvaardiger dan voorganger Nijpels met zijn: ‘Critici van windmolens hebben niets te zoeken aan klimaattafels.’  .

  Met Kees Vendrik heeft het kabinet een voorzitter aangetrokken waaraan alles links is en groen. Ooit begonnen bij de PSP in Nijmegen, kamerlid en senator van GroenLinks, Hoofdeconoom bij de duurzame Triodosbank. In deze laatste functie riep hij op:

  ‘om niet langer te investeren in de expansie en exploratie van fossiele brandstoffen. En ter ondersteuning hiervan willen we een koolstofprijsmechanisme dat de sociale en milieukosten volledig weerspiegelt en dat subsidies voor fossiele brandstoffen systematisch worden afgebouwd.’

  Hoewel het klimaatrealisme is doortrokken van een optimistische levenshouding, in tegenstelling tot het klimaatalarmisme, moet de spreekwoordelijke kat eerst maar uit de boom worden gekeken qua klimaatdialoog. Zo zou de TU Delft ook een lezingen en debatcyclus voorbereiden. Het zou een ‘open debat’ zijn, aldus de TU-rector. Zie hier.

  Tot nu toe zijn het holle woorden gebleken: niets wijst er op dat er iets wordt voorbereid.

  Jules de Waart (PvdA) in zijn nieuwe boek over de aard van het klimaatdebat:

  ‘Maar niemand luistert naar elkaar. Wetenschappelijke twijfel, de grondslag van de moderne rationele wetenschap, wordt ‘twijfel zaaien’ genoemd. Sceptische wetenschappers moeten vrezen voor hun carrières; een aantal is door hun universiteiten ontslagen. Waarom die polarisatie?’ Bron hier.

  ***

  Bron o.a. hier.

  ***

  0 reacties :

  Een reactie posten