DE LIJST

Datum:
 • vrijdag 11 november 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  Stop die krankzinnig psychopaten!  DE LIJST


  (Door: Daan)


  25-10-2022


  Aan de autochtone burgers van Nederland en de andere EU-landen

  Citaat Gorbatsjov: “Rusland heeft het communisme afgeschaft en het wordt in de EU weer ingevoerd.” Situatie op dit moment: Biden spreekt van Aramageddon, Zelensky eist preventieve NAVO-atoomaanvallen op Rusland, meerdere leiders van EU-landen hebben zich met diplomatiek gezwets uitgesproken voor de inzet van atoomwapens als vergelding in geval van enz. en Poetin dreigt met atoomwapens bij het overschrijden van een grens. Wereldwijd beginnen sommige landen om eigen redenen ook al met wapengekletter. Stop die krankzinnig psychopaten!

  Er is in de EU-landen en daarbuiten bewust een buitenlandse vijand gecreëerd: Rusland. Niet alleen om daarmee solidariteit en gemeenschapszin bij de burgerbevolking te bewerkstelligen en daarmee de aandacht van hun in elkaar gezette binnenlandse crises en rampen af te leiden, maar vooral om ongehinderd hun duivelse globalistische plan uit te kunnen voeren. Het blijkt dat het merendeel van de bevolking daar tot nu toe intrapt. Maar het lijkt er toch op dat daar in sommige Westerse landen bij leiders en bevolkingen een beginnende verandering in komt, maak daar gebruik van!

  Op het Europese continent wordt door de Deep State/Globalisten-elites en handlangers hard gewerkt aan een Nieuwe Wereld Orde. De chaos is bijna compleet en rijp voor een mogelijke wereldoorlog om alles af te breken en daarna opnieuw en beter op te bouwen, “The Great Reset”. Er is in en rond de Oekraïne een kruitvat gecreëerd. Bij een gewild of ongewild incident kan via de oorlogsgeile NAVO en de EU-landjepikkers, met een gecreëerd “legitiem” argument, zomaar de lont aangestoken worden, boem!, en het is overal oorlog (neem hierbij de dementerende criminele imperialist Biden met koffertje eens in gedachten!).

  Simpel gezegd: onze vrijheid, leefruimte, cultuur, bezit en zelfs ons bestaan staan op het spel. We zien het gebeuren en ervaren het, maar door angst, lafheid, onnozelheid, argeloosheid, naïviteit, onverschilligheid en apathie relativeert de overgrote meerderheid van de burgers die feitelijke werkelijkheid weg. Ben jij een blinde masochistische imbeciel om dat lijdzaam te ondergaan, er zelfs voor te kiezen er aan mee te werken? Bij die vraag is het antwoord veelal: “Maa rje kunt er toch niets aan doen”, of “if you can´t beat them, join them”, of het zal mijn tijd wel duren en na mij de zondvloed”, of ach, we hebben het toch nog goed”. Door dat globalistische elite ongedierte wordt zo stapje voor stapje ons land, onze leefruimte, onze gezondheid en onze economie geruïneerd en onze vrijheid beperkt en uiteindelijk afgenomen.

  Onzin van een complotdenker? Oh ja, dacht je dat? Denk zelf, niet met je angstemoties, maar met je boerenverstand, eens een moment na en kijk wat er in de feitelijke werkelijkheid met jou en om je heen gebeurt! Al sinds vele decennia worden onze landen door steeds wisselende criminele narcistische psychopaten en organisaties bestuurd. We worden door ze belogen, bedrogen, misleid, bedreigd en beroofd. Met hun verrotte politiek correcte moraal, manipulaties, sluwe wet- en regelgevingen en omvolking vergiftigen ze onze samenlevingen. Met de gretige, corrupte en gedienstige hulp van de media wordt getracht de publieke aandacht van hun incompetent en crimineel handelen af te dekken. Wie daartegen protesteert en zich verzet, wordt als antidemocraat, fascist, nazi, complotdenker enz. gebrandmerkt, bedreigd, monddood gemaakt, genegeerd of vermoord.

  Op ons Europees continent wordt het in alle sectoren met de dag levensbedreigender. Ramp op ramp, crisis op crisis wordt kunstmatig door de globalisten-ratten gecreëerd. De meest waanzinnige bedenksels zoals klimaatbeheersing, CO2-natuurrampen, vergroening, windmolens, warmtepompen, drinkwaterschaarste, luchtvervuiling, racisme, multiculti, diversiteit, jeugd-conditionering, transgender, Me Too, collectieve erfelijke belasting, mensen(on)rechten, ongewenst gedrag, woke, enz., enz. wordt koste wat het kost bewust al die waanzin in stelling gebracht en met desastreuze gevolgen doorgevoerd. Met de hulp van allerlei gewelddadig activistentuig en een vloedgolf van zelfingenomen zogenaamde “experts”, angstzaaiers, nep wetenschappers, belangenclubs, valse wereldverbeteraars en vele anderen wordt via de media op sluwe wijze onder onze bevolkingen een “succesvolle” verdeel-en-heers-politiek gevoerd.

  Kunnen wij de globalistische ratten met een verdere uitvoering van hun duivelse plannen stoppen? We zullen wel moeten, als we onszelf, onze kinderen, onze kleinkinderen en anderen willen behoeden voor een leven en dood in een dictatoriale slaventoekomst van de Deep State Globalisten! De zin van het leven, is het te leven! De keuzes daarin zijn jouw eigen verantwoordelijkheid, maar ook de gevolgen van die keuzes! Je bent niet met een daarvoor gedekte verzekeringspolis om je nek geboren.

  Stop met je ongevraagde bemoeizucht in het leven van anderen, jouw hypocriete moraal van ik deug en  weet en doe wat goed voor de ander is. . Dat is niets anders dan zelfbevrediging van je eigen belangen en welbevinden. Houd je “Woke” belering, geloof en vunzigheid achter je eigen voordeur en dring die niet op aan andere mensen in de openbare ruimte!

  Burgers van de EU-landen, word verdomme wakker en kom uit je zelfgenoegzame, leugenachtige en/of angstige schijnwereldje van zelfbeklag, stop die huidige waanzin en elimineer dat criminele en parasiterende elitetuig.

  Waarschuwing van 500 miljoen burgers in Europa aan personen in bestuurlijke en maatschappelijke topfuncties, hun uitvoerenden en hand- en spandiensten verlenende medewerkers:

  • Stop de invloed en de acties van de VS op ons Europese continent
  • Stop de in- en doorvoer van wapens op ons continent die bedoeld zijn voor de Oekraïense oorlogsmachine
  • Stop met de financiering en de leveranties van wapens aan de Oekraïense oorlogsmachine
  • Stop met de NAVO-provocaties (oefeningen) in de landen die grenzen aan Rusland
  • Stop met de boycot-sloop van onze welvaart en vrijheid
  • Stop met de hypocriete, bedrieglijke, suggererende, manipulerende eenzijdige en valse berichtgeving via de media
  • Stop met belastingroof en corrupte verspilling van die buit
  • Stop met de euro en ga weer over op eigen valuta
  • Stop de toegang voor asielzoekers en immigranten, zeker die uit niet-westerse landen (zijn voornamelijk jonge mannen en leden van de sekte “Dood of onderwerping”. De islam is het paard van Troje). Deporteer alle zogenaamde “veiligelanders” en illegale buitenlanders uit onze landen
  • Geen NAVO-lidmaatschap voor de Oekraïne. Veto!
  • Stop je misdaden en minachting voor het volk en keer je niet tegen je medeburgers
  • Blokkeer en ontbind dat criminele EU-rattenhol in Brussel en negeer alle nationale en internationale verdragen en regelgevingen die het voorgaande in de weg staan.

  Bovenstaande eisen hebben prioriteit en zijn onvoorwaardelijk en niet bespreekbaar.

  Aan de marionettenmedewerkers van de Deep State Globalisten: wees je ervan bewust dat er een moment in jouw leven komt dat je vanwege je misdaden tegen je medemensen persoonlijk zal moeten verschijnen voor één van de vele volkstribunalen die je zullen be- en veroordelen. Zelensky, met zijn belerende vingertje in zijn dagelijkse smeekbede, verwees onlangs naar het proces van Neurenberg, waar nazi-kopstukken zich na de Tweede Wereldoorlog moesten verantwoorden voor hun misdaden. Citaat van hem: “We weten dat de dag van onze overwinning zal komen, dat is onvermijdelijk. En daarna komt de dag des oordeels. Ook dat is onvermijdelijk”. Ja, Zelensky, jij sluwe, doortrapte propaganda killerkomiek marionet en mede-veroorzaker van o.a. zeer veel dode landgenoten en verwoestingen in de Oekraïne. Maar prijs voor jezelf de dag niet voor het avond is! Jij staat op die mogelijke “dag des oordeels” zeker in een van de voorste rijen.

  Bij een volkstribunaal, niet vergelijkbaar met dat van Neurenberg, wordt een gedaagde op grond van zijn/haar dossier opgeroepen om te verschijnen. Dit dossier is uit alle denkbare bronnen opgesteld met vele controles op het feitelijke waarheidsgehalte en het is de conclusie voor de aanklacht. Het vonnis is gebaseerd op het principe oog om oog, tand om tand, en daarmee wordt de strafmaat bepaald. Door schuld of medeschuld, nationaal en mondiaal, gezien de miljoenen doden en ontwrichte levens van medemensen heeft de gedaagde geen recht op enige verdediging, clementie of strafvermindering. De aanklacht wordt voorgelezen, het vonnis wordt uitgesproken en uitgevoerd. Punt! Note: een uitzondering daarop kan gemaakt worden indien gedaagde in zijn/haar maatschappelijke functie/positie en “(mede)verantwoordelijkheid vanaf heden voornoemde eisen bewijsbaar met resultaat heef tingelost. He tis echter aan de volkstribunalen om dat in aanmerking te nemen.

  Aanklachten zijn o.a.: landverraad, genocide, omvolking, moord, dood door schuld, opruiing, roof, chantage, fraude, diefstal, vrijheidsberoving en vele andere te benoemen misdrijven tegen burgerbevolkingen.

  Op vele sites, blogs, in vele rubrieken, columns, commentaren, analyses enz. worden met regelmaat de werkelijke volksverlakkende situaties aan de orde gesteld en met naam en toenaam keiharde beschuldigingen geuit naar de daarvoor verantwoordelijke personen. In veel reacties daarop wordt vaak terecht aangegeven en gewenst wat te doen met die personen!

  Het zijn helaas maar weinigen die dit horen, lezen en de ernst ervan tot zich laten doordringen en het blijft uiteindelijk bij als voor kennisgeving aangenomen en die ellendelingen komen er mee weg. Stop eens niet bij dat constateren en becommentariëren, de tijd dringt! Besteed je tijd en aandacht daarna eens creatief aan constructieve oplossingen, die effectief zoden aan de dijk zetten. Werk een methode uit die de satanistische Deep State plannen stopt en die een direct merkbare politieke, economische en positieve maatschappelijke ommekeer teweeg kan brengen.

  In Washington in de VS, de hoofdzetel van de Deep State Globalisten, zitten onze grootste vijanden. Wij kunnen hen stoppen en verslaan als we hun marionetten leiders en uitvoerenden op non-actief kunnen stellen en/of hen kunnen dwingen tot directe en volledige medewerking aan feitelijke herstelwerkzaamheden van de in dit artikel genoemde prioriteiten.

  Een Globalist of marionetten medewerker, in welke hoedanigheid of maatschappelijke functie dan ook, heeft een persoonlijk leven en een thuissituatie met gezin, partner, familie, vrienden of anderszins en is daarin, zoals elke burger, kwetsbaar. Maak die Globalisten en hun marionetten persoonlijk en privé bang, geef ze het onprettige gevoel dat zij en hun verwanten ooit nergens meer veilig zullen zijn. Het is al merkbaar dat die mensen, zeker in volksvertegenwoordigingen, regeringen, besturen e.d. Daar bang voor zijn.

  Met hun politiek correcte moraal trachten ze het op de man spelen niet voor niets met o.a. censuur, protocollen, uitsluiting en regelgeving te voorkomen om het eigen privéwelzijn en de eigen privébelangen veilig te stellen. Daarop aangesproken duiken ze weg in een collectief excuus dat het hun bestuurlijke plicht is om de crises (die zij zelf moedwillig hebben veroorzaakt en/of er aan meewerken) op te lossen. Dan komt er een stortvloed van loze beloftes; we gaan, we zullen, we beloven, bestuderen, evalueren om…., enz. We gaan al het mogelijke doen om met noodzakelijke en rechtvaardige maatregelen dat te realiseren, maar het is zeer complex en ingewikkeld en vergt tijd, en nog meer van dat soort bullshit. (Na het zuur komt het zoet, weet u nog?). Resultaat voor de burgers nihil, sigaren uit eigen doos, nep-oplossingen en ze gaan weer over tot de orde van hun dag.

  Laat ze er niet mee wegkomen!

  Het is voor een burger in een EU-land niet zo moeilijk om bijna kosteloos van een persoon/personen een feitelijk gedocumenteerd dossier op te maken. Internet en vel andere communicatiemiddelen, archieven, eigen kennis en ervaring bieden daar alle mogelijkheden voor. Richt je tot de topfunctionarissen, landelijk, provinciaal, gemeentelijk. In eerste instantie op volksvertegenwoordigers, regeringen, ambtenaren, gerechtsdienaren, banken, farmaceuten en de hypocriete geloofssekte en de sekte van wereldverbeteraars e.d. Daar zitten voornamelijk de verantwoordelijke narcistische, arrogante, machtsgeile individuen die in jouw land de wetten en regels creëren en daarmee de dienst uitmaken en jouw toekomst bepalen. Namen noemen? Hier niet nodig, ze zijn allemaal bekend en te vinden.

  Maak dossiers op van personen die zich in jouw land schuldig maken of hebben gemaakt aan misdaden tegen hun medeburgers en de huidige crises en rampsituaties (mede) gecreëerd hebben. Werk niet binnen de grenzen van het door hen bepaalde politiek correcte, morele speelveld. Omzeil dat, bepaal zelf je tactiek en zoek hun zwakke plekken. Realiseer je dat betrokkenen hun macht en hun privileges willen behouden en op alle mogelijke manieren en met alle mogelijke middelen het nu volgende plan zullen trachten te verhinderen.

  Als opsteller van het dossier/de dossiers van een betrokkene/de betrokkenen moet je da tindividueel doen. Er komt geen club, vereniging of beweging waaraan je deel kunt nemen. Het blijft een anonieme, individuele actie. Het is niet nodig om een betrokkene verbaal of fysiek te bedreigen, dat komt als een boemerang bij je terug en dan word jij de dader en duiken zij in de slachtofferrol!

  Het plan is: “De Lijst”

  Een dossier: de naam, het adres, de woonplaats, de functie van de betrokkene wordt vermeld. Het dossier moet relevante informatie over betrokkene bevatten en feitelijk juist en rationeel dubbel controleerbaar zijn.

  De feiten waar hij/zij van beschuldigd kan worden, vormen de aanklacht. Aan een aanklacht wordt een code gekoppeld en er wordt een strafmaat bij voorgesteld. Deze zal echter uiteindelijk door de desbetreffende volkstribunalen worden beoordeeld en vastgesteld. Zet elk dossier op een aparte USB-stick en verzend het dossier anoniem per post (niet per E-mail) naar een in jouw land gekozen verzameladres. Stuur naar het woonadres van de betrokkene uit het dossier een persoonlijk gerichte brief. Houd je daarbij aan de letterlijke inhoud van het nu volgende voorbeeld:

  Datum….. (geen aanhef). Voornaam en achternaam van betrokkene.

  Als autochtone burger van (je land invullen) verzoek ik u wegens uw medeplichtigheid aan landverraad en medeverantwoordelijkheid voor het in gevaar brengen en het ontwrichten van de levens van vele medeburgers uw functie(s) als (vul de belangrijkste in) neer te leggen. (verstuur de bijlage in de brief mee).

  PS: in de bijlage vindt u een uitgebreide toelichting. Ik adviseer u om de inhoud daarvan ter harte te nemen.

  Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig! (getekend:) “De Lijst”.

  Als je denkt daar schrikt hij of zij niet bepaald van en hij/zij zal zeker niet aan dat verzoek voldoen, dan vergis je je daar in! De bijlage in die brief is een volledige en letterlijke geprinte kopie van dit artikel inclusief citaat, plaatje en cartoon. Betrokkene zal bij het lezen beseffen wat er in alle openheid wereldwijd mee in gang gezet gaat worden.

  Indien hij of zij op korte termijn na datum van de brief in functioneel en publiekelijk optreden geen gehoor blijkt te geven aan de inhoud van de voornoemde prioriteit eisen, zal de dossier opsteller dat weten te constateren en dat met zijn codenummer melden aan het landelijk verzameladres. Daar wordt dat op juistheid gecontroleerd en wordt de naam van betrokkene met

  functie(s), woonplaats en aanklacht op de landelijke publicatielijst gezet. “De Lijst” wordt wekelijks via alle mogelijke kanalen landelijk gepubliceerd en in een speciaal kader met de nieuw binnengekomen dossiers aangevuld. Om mogelijk op “De Lijst” gepubliceerd te worden, zal bij betrokkene(n) als een persoonlijk schrikbeeld overkomen en zal deze zeker zijn/haar rationele verstand gebruiken om de persoonlijke gevolgen daarvan te overdenken. Zou een betrokkene  het willen riskeren om op “De Lijst” gepubliceerd te en daarmee publiekelijk aan de schandpaal genageld te worden of eieren voor zijn geld kiezen?

  “De Lijst” is een fysiek geweldloos plan dat door de openheid bij vele Globalisten en hun marionetten medewerkers zal gaan werken! Het oogmerk is om vrijheid, veiligheid en autonomie voor de burgerbevolkingen in eigen land te herstellen. Om dat te kunnen realiseren, kan de psychische druk op de globalisten-ratten niet snel en groot genoeg zijn. Met de uitvoering van de inhoud van dit artikel wordt daar de mogelijkheid voor geboden. Overdenk je inzet hiervoor, maak er voor jouw toekomst en die van anderen een gewonnen zaak van!

  Het is raadzaam om de opstelling van een dossier(s) strikt privé te houden! Vanwege de urgentie, begin met het verspreiden van dit artikel op vele wijzen via YouTube, Twitter en alle mogelijke andere communicatiekanalen. Maak ook kopieën en deel die uit aan mensen die je kent en aan onbekenden. Stuur ze naar organisaties, het buitenland enz. enz.. Vraag ze daarbij dit artikel te verspreiden en mensen te activeren ermee aan de slag te gaan.

  Kies één of meerdere functionarissen die aan een profiel in dit artikel voldoet. Bij massale verspreiding van dit artikel zal dat zeker wel worden opgepakt door een radio-televisie zender of personen met wereldwijde communicatiemacht en dan gaat de bal wel aan het rollen. Maak het dossier(s) van die Globalisten-ratten en formuleer de aanklacht(en) met een eigen code en laad dat op een USB-stick. (Wanneer een verzamel-adres in je land bekend is, wordt dat door veel communicatiekanalen gepubliceerd en kun je de USB-stck(s) daar anoniem naartoe sturen).


  Schrijf als voorbeeld de brief (conform voornoemd voorbeeld) en verzend die naar betrokkene(n) uit jouw dossier(s). Volg betrokkene(n) of deze(n) in zijn/haar functie na datum van verzending blijk geeft van wijziging van beleid, stemgedrag of anderszins ten aanzien van de hier voornoemde prioriteiten. Indien dat na korte tijd niet het geval is, meld dat dan aan het verzameladres in je land.

  Er is nog geen sprake van volkstribunalen en het is ook niet voorspelbaar of die er zullen komen en wanneer. De dossiers zijn echter de stok achter de deur en, wanneer aan de orde, van groot belang voor landelijke volkstribunalen om efficiënt en snel die Globalisten-ratten op te pakken, te berechten en het vonnis uit te voeren.

  De opsteller van dit artikel gaat individueel met voorafgaande aan de slag. Betreffende blijft anoniem en treedt niet naar buiten. Bij vragen is dit het enige antwoord: “Lees het artikel, dan heb je alle informatie. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig!” Getekend: “De Lijst”.

  Door:
  Daan
  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten